Närundervisning fr o m v. 17

 Vi återgår alla till närundervisning fr o m måndagen den 26 april 2021.

Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp och Åbo stads ledningsgrupp har den 20 april bestämt att skolor och läroinrättningar kan återgå till närundervisning från och med måndagen den 26 april.

Åk 7 tillval & åk 9 gemensam ansökan

Åk 7:
Information under v.9 gällande tillvalen för åk 8-9. Val av tillvalsämnen och -timmar genomförs klassvis under samma vecka.
Här finns information från föräldramötet (18.2.2021).

Åk 9:
Gemensam ansökning genomförs klassvis i skolan 1.3-5.3 (v. 9).
Här finns information från föräldramötet (9.2.2021).

Ansökning till klassen med inriktning på idrott senast 1.2.2021

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Idrottslinjen

Ansökan till idrottslinjen sker vid övergången till årskurs 7. På idrottslinjen erbjuds eleverna möjligheter att utöva sin gren. Antagningen av elever till idrottslinjen sker via test. Tidpunkterna och platserna för grentesterna meddelas senare. Inget informationsmöte hålls, men mera information fås vid behov av skolans rektor. 

Information 
(Klicka på länken för närmare information gällande bl a ansökningsförfarande, mål, veckoprogram, testdatum, urvalsprov och antagande till klassen).

ANSÖKAN TILL S:T OLOFSSKOLANS IDROTTSKLASS  (ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021)

Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas och skickas åt rektorn via e-post.

Ansökan till klasser med särskild inriktning vid övergång till åk 7 (pdf)


Mera information fås från Idrottsakademins hemsida.

https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia

Ansökan till klassen med inriktning på naturvetenskap senast 1.2.2021

Klasser med särskild inriktning

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Klass inriktad på naturvetenskaper vid S:t Olofsskolan (ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021)

Ansökan till klassen inriktad på naturvetenskap sker vid övergången till årskurs 7. På klassen erbjuds eleverna möjlighet att fördjupa sig i naturvetenskapliga ämnen.

Naturvetenskap som tillvalsämne i åk 7
(Genom att klicka på ovanstående länk får du mera information gällande mål och plan för undervisningen.)

Antagningen av elever till klassen sker via ett test. Inget informationsmöte hålls, men mera information fås vid behov av skolans rektor. 

Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas och skickas åt rektorn via e-post.

Ansökan till klasser med särskild inriktning vid övergång till åk 7 (pdf)