Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän, eVaka:n, kehittäminen avoimella lähdekoodilla

Yhteyshenkilö: Olli-Matti Orpana
Tavoite: Kuntien varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus- ja asiakasvuorovaikutusjärjestelmän kehittäminen avoimella lähdekoodilla Espoon eVaka-toteutukseen pohjautuen. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja hyödyntäen kehitettyjä yhteisiä ratkaisuja yhdessä Espoon, Oulun ja Tampereen kaupunkien kanssa. Lisäksi tavoitteena on yhteiset tietomääritykset ja toimintatavat, jotka mahdollistavat asiakkaan asioinnin digitaalisesti ja mahdollistavat tietojen siirron kuntien järjestelmien välillä. Tavoitteena on myös kehittää sähköisiksi kuntien lakisääteisiä palveluita ja vahvistaa kuntien tietojohtamista/tiedolla johtamista.
Kohderyhmä: suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja sen asiakkaat, esiopetus, varhaiskasvatuksen hallinto, Kasvatuksen ja opetuksen hallinto
Toteutusaika: 16.12.2020 29.12.2023
Toteutusalue: Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki
Rahoittaja: Turun kaupunki rahoittaa oman käyttöönottoprojektinsa. Espoon kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki ja Turun kaupunki rahoittavat yhdessä eVakan kehittämisen.

Turun kaupungin logo