Tie tulevaisuuteen – opinto-ohjauksen laadun kehittäminen lukioissa

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Jaana Kilpinen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tavoite: Projektin tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden saaman opinto-ohjauksen laatua kehitettämällä, kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia digitalisuutta hyödyntäviä lukioiden jatko- ja uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja.

Toimenpiteet:

  • Kehitetään malli moniammatillisen tuen tarjoamisesta perusopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea saaneille lukio-opiskelijoille
  • Kehitetään lukion kieliprofiilin tyyppinen digitaalinen opiskelijan motivaatio- ja vahvuusprofiili opintojen aikaisen jatko- ja uraohjauksen työkaluksi
  • Kuvataan lukion päättäneiden, ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden ohjauspolku sekä tehdään näkyväksi toimijoiden roolit ja tehtävät prosessin eri vaiheissa
  • Tehdään opetuskielen tuen ja kehittämisen ohjaussuunnitelma vieraskielisten lukio-opiskelijoiden opiskelun tueksi
  • Kuvataan jatko-opiskelusta ulkomailla kiinnostuneiden lukio-opiskelijoiden ohjauspolku vaihe vaiheelta ja tehdään näkyväksi toimijoiden roolit ja tehtävät prosessin eri vaiheissa
  • Järjestetään opinto-ohjaajille koulutusta kehittämisen tueksi

Kohderyhmä: Lukioiden opiskelijat ja opinto-ohjaajat

Toteutusaika: 09.2.2022 – 31.7.2023

Toteutusalue: Turun ja Salon kaupunkien lukiot sekä Turun yliopisto/Turun normaalikoulun lukio

Rahoittaja: Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot