Tie tulevaisuuteen – opinto-ohjauksen laadun kehittäminen lukioissa

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Miia Lehtonen (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Tavoite: Projektin tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden saaman opinto-ohjauksen laatua kehittämällä, kokeilemalla ja ottamalla käyttöön uusia digitalisuutta hyödyntäviä lukioiden jatko- ja uraohjauksen työkaluja ja toimintamalleja.

Toimenpiteet:
– Kehitetään malli moniammatillisen tuen tarjoamisesta perusopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea saaneille lukio-opiskelijoille
– Kehitetään lukion kieliprofiilin tyyppinen digitaalinen opiskelijan motivaatio- ja vahvuusprofiili opintojen aikaisen jatko- ja uraohjauksen työkaluksi hyödyntämällä käytössä olevia teknisiä alustoja
– Kuvataan lukion päättäneiden, ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneiden opiskelijoiden ohjauspolku sekä tehdään näkyväksi toimijoiden roolit ja tehtävät eri vaiheissa
-Tehdään opetuskielen tuen ja kehittämisen ohjaussuunnitelma vieraskielisten lukio-opiskelijoiden opiskelun tueksi
– Kuvataan jatko-opiskelusta ulkomailla kiinnostuneiden lukio-opiskelijoiden ohjauspolku vaihe vaiheelta ja tehdään näkyväksi opiskelijan itsensä ja opinto-ohjaajan roolit ja tehtävät haun ja valmistautumisen eri vaiheissa.

Kohderyhmä: Lukio-opiskelijat ja lukion opinto-ohjaajat

Toteutusaika: 9.2.2022 – 31.12.2023

Toteutusalue: Turku ja Salo

Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki