Kohti ilmastovastuullista toimintaa Stadin AO:ssa

Vastuullisuus näkyy organisaatioiden arvoissa ja toiminnassa yhä vahvemmin, sillä odotukset yritysten vastuullisuudesta kasvavat nopeasti. Ne tulevat niin asiakkailta, rahoittajilta kuin yritysten toimintaa sääteleviltä tahoilta. Yritykset kiinnittävät huomiota tuotantoprosessin ja -ketjun vastuullisuuteen ja sen läpinäkyvyyteen.

– Tekstiilialan yrityksissä vastuullisia ratkaisuja pohditaan esimerkiksi tekstiilien laatuun ja pesu/huolto-ohjeistukseen liittyen. Myös kunnostettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kertoo Stadin AO:n ammatinopettaja Marika Vanhatalo.

Työelämän viesti on ollut selvä: ammatillisen koulutuksen on kyettävä entistä paremmin vastaamaan työelämän tarpeisiin ja tuottamaan opiskelijoille osaaminen, jolla työllistyy. Tämä onnistuu opiskelijan opintoja ohjaamalla, sekä tiiviillä yhteistyöllä opiskelijan, omaopettajan, työpaikkaohjaajan ja muiden työelämän tahojen kesken. Yritysten työntekijöiden kestävyysosaamisen kasvavaan tarpeiseen vastataan kehittämällä ammattiin valmistuvan opiskelijan vastuullisuus- ja kestävyystaitoja. Stadin AO:ssa kestävän tulevaisuuden opintoja on tarjolla monipuolisesti. Kestävyysosaamista ja ilmastovastuullisuutta kerryttää esimerkiksi tutkinnon osa Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp, jossa kehitetään ilmastovastuullisia toimintatapoja omalla alalla. Tutkinnon osa tullut 1.8.2022 ammatilliseksi valinnaiseksi kaikkiin perustutkintoihin.

Ilmastovastuullinen toiminta laajenee uusille aloille

Stadin AO laajentaa ilmastovastuullisen toiminnan 15osp kaikille aloille. Tutkinnon osan laajentuminen aidosti Stadin AO:n kaikkiin toimipaikkoihin edellyttää ammatinopettajien, työpaikkaohjaajien ja asiakkuusvastaavien kestävyysosaamisen vahvistamista, jotta heillä on valmiudet opetukseen ja monipuoliseen ohjaukseen työssäoppimisjaksoilla. Tutkinnon osaa pilotoidaan vuoden 2023 aikana mm. soten, sähkön, turvan, kauneuden, tekstiilin- ja muodin, median, kone- ja tuotantotekniikan, logistiikan, pintakäsittelyn ja lääkealalla. Piloteista otetaan oppeja ja hyödynnetään niitä tutkinnon osan laajentuessa eri aloille 2024.

Kuva 1: Lounais-Suomen jätehuolto kerää puhtaat ja kuivat loppuun kuluneet vaatteet ja kodintekstiilit poistotekstiilikierrätykseen. Stadin AO:n tekstiili- ja muotialan opettajat ovat käyneet tutustumassa jätehuollon toimintaan.

Tutkinnon osassa on mahdollisuuksia kehittää työelämän ilmastovastuullisia toimintatapoja. Teoriatehtävien lisäksi opiskelija tunnistaa oman alan keskeisiä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä työssäoppimispaikalla ja pohtii vaikutusmahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillintään, esimerkiksi kiertotalouden keinoin. Opiskelija suunnittelee sekä toteuttaa havaintojensa pohjalta toiminnallisen näytön. Ihanteellisesti opiskelija ohjataan sen suunnitteluun jakson aikaisessa vaiheessa. Tekstiili- ja muotialalla näyttö voi muodostua esimerkiksi tekstiilihuoltotapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta myymälöissä. Opiskelijat pohtivat myös neulehuollon työvälineitä lisämyyntinä.

Kirjoittaja:
Kaisa Rastas,
Opettaja, Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset -hanke
Stadin AO