Kestävän kehityksen ja englannin kielen opintojen integrointi ammatillisessa koulutuksessa

Kainuun ammattiopiston kestävän kehityksen opettaja Talvikki Saviniemi ja kielten opettaja Heidi Keränen toteuttivat yhteisten aineiden englannin ja kestävän kehityksen edistämisen yhteisopettajuutena. Rohkeaan kokeiluun päädyttiin, koska molemmat opettajat totesivat, että kahden yhteisen tutkinnon osan aineen yhdistäminen tukee kokonaisvaltaista oppimista opiskelijan kohdalla. Oppilaitoksen näkökulmasta kokeilu oli samalla myös resurssitehokasta.

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat globaaleja asioita, vaikkeivat kaikki opiskelijat kansainvälisiin työtehtäviin aikanaan menisikään. Opiskelijoiden on tärkeää oppia kommunikoimaan näistä asioista myös englanniksi. Heidillä ja Talvikilla oli vahva halu vaikuttaa siihen, että opiskelu tukisi opiskelijoiden kasvua kansainvälisiksi ilmasto- ja ympäristövaikuttajiksi.

Sekä opettajat että opiskelijat hyötyivät kokeilusta

Yhteisopettajuuden myötä sosiaalinen kestävyys parani. Toisen opettajan kanssa yhdessä asioiden suunnittelu ja toteutus paransivat sekä työssäjaksamista mutta myös kehittivät molempien opettajien omaa ilmasto- ja ympäristöosaamista.

Opiskelijoiden palautteen mukaan kokeilu oli todella mielekäs. Opiskelijat saivat kahta opintokokonaisuutta edistettyä samaan aikaan, mikä on kiireisen opiskelijan arjessa tervetullutta. Monet opiskelijat yllättyivät iloisesti myös omista kyvyistään käsitellä uutta aihepiiriä englannin kielellä. Oli mielenkiintoista pistää merkille, kun opiskelijat oivalsivat, että kahden kokonaisuuden opiskelu yhtä aikaa kävikin kuin huomaamatta.

Talvikki ja Heidi ovat tyytyväisiä kokeiluun. He aikovat jatkaa vastaavanlaista pariopettajuutta jatkossakin. He kannustavat myös muita opettajia rohkeasti vastaaviin kokeiluihin, joista saa myös omaan työhön suolaa.

Tekstin kirjoitti:

Heidi Keränen, kielten opettaja, Kainuun ammattiopisto
Talvikki Saviniemi, kestävän kehityksen opettaja, Kainuun ammattiopisto
Maija Vuorinen, pedagoginen suunnittelija ja kestävän kehityksen koordinaattori, Kainuun ammattiopisto