Viikko 47 Koeviikko alkaa, kuvia Leobenista ja Lapsen oikeuksien viikko

Tunnelmia Leobenin reissulta!

 

Kakkosjakson viimeiset normaalit työpäivät ovat alkuviikosta, ja koeviikko alkaa ensimmäisen palkin kokeella torstaina. Kaikki kokeet alkavat koeviikolla klo 10 ja kestävät opettajan ohjeistaman ajan. Muista tarkistaa kokeen luokkatila koulun kotisivuilta! Ruokaa on koeviikolla tarjolla poikkeuksellisesti tunnin pidempään klo 14.15 asti, jotta pitkistäkin  kokeista ehtii vielä syömään.

Tsemppiä koeviikon lukurupeamaan!

Maanantaina 20.11 vietetään Lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin 20.11.1989 ja se astui voimaan Suomessa 1991. Sopimus on hyvin laaja: kaikkiaan 196 maata on allekirjoittanut sen. Lapsen oikeuksien sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki alle 18-vuotiaat, eli myös suuri osa Kerttulin opiskelijoista.

Tässä on muutamia Unicefin tiivistämiä Lapsen oikeuksien sopimuksen tärkeitä kohtia:

 • Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
 • Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensisijaisesti harkittava lapsen etu.
 • Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.
 • Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
 • Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.
 • Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.
 • Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.
 • Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
 • Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.
 • Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja kulttuurielämään.
 • Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa hänen terveyttään tai kehitystään.
 • Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.
 • Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.

Lähde: Unicef  https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimus-tiivistettyna/

 

Viikon ohjelma:

Maanantai 20.11.

 • Äidinkielen treenit klo 14.45-16 luokassa 202
 • Lapsen oikeuksien päivä

Tiistai 21.11.

 • Abien huoltajailta
 • OPKH:n kokous 14.50 luokassa 116. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita kokoukseen!

Keskiviikko 22.11.

 • Ykkösillä MFS 9-9.45

Torstai 23.11.

 • Koeviikko alkaa
 • 1. palkin koe klo 10-14

Perjantai 24.11

 • 2. palkin koe klo 10-14
 • Ei matikkapajaa koeviikon vuoksi