Bedömning

Elevbedömningen bör på ett positivt sätt stödja och leda eleverna i riktning mot skolans grundläggande mål för fostran. Förutom elevernas inlärningsresultat skall bedömningen också gälla deras arbete och hela inlärningsprocessen. Till skolans fostrande uppgift hör också att bedöma elevens uppförande. Eleverna bör lära sig att ställa upp mål för sitt arbete samt att utvärdera sina egna arbetsresultat.

Man särskiljer mellan:
– bedömning under studierna
– slutbedömningen, som skall vara nationellt jämförbar.

För slutbedömningen har utbildningsstyrelsen utarbetat bedömningskriterier för vitsordet åtta i alla gemensamma läroämnen. Vi indelar läsåret i tre perioder efter vilket arbetet utvärderas.
Utvärderingsblanketten som delas ut åt eleven fylls i årskurs 7 i av eleven tillsammans med förälder, lärare fyller i en egen blankett. Period I avslutas för åk 7 med utvecklingssamtal vecka 47.
Årskurs 8 och 9 bedöms med sifferbetyg efter period l. Efter period II och period III ges sifferbetyg elektroniskt i Wilma åt samtliga elever.

 

Klicka på länkarna för mera information:

Vitsordskriterier ämnesvis (pdf 836KB)

Utbildningsstyrelsens anvisningar om bedömningen under undantagsförhållanden (14.4.2020 –   )