Läsåret inleds onsdag 10.8.2022

Skoldagen (10.8) börjar med samling på gården vid gamla
S:t Olofsskolan, Klostergatan 11.

Åk 7 kl. 8.30

Åk 8 kl. 9.15

Åk 9 kl. 10.00

Välkomna!