Skolans läsprojekt synliggörs på stadsbiblioteket

I mars 2019 hade vi i högstadiet ett läsprojekt, då hela skolan, både elever och lärare, läste samtidigt. Med läsprojektet ville vi förstärka och utveckla elevernas läskunnighet samt ge ett lyft för läslusten. Utställningen på Vaski (Åbo stadsbibliotek, Slottsgatan 2) är ett resultat av läsprojektet. Utställningen är planerad och genomförd av klass 8A vid S:t Olofsskolan och finns att beskåda 16.4-30.4.  Åk gärna och titta på utställningen!

Konstverk.
CB 8A.