Infotillfälle 10.1 gällande idrottsklass eller klass i naturvetenskap åk 7 läsåret 2017-2018

Infotillfälle angående ansökan till idrottsklassen eller till en klass i naturvetenskap i S:t Olofsskolan för läsåret 2018-2019 hålls för alla intresserade i S:t Olofsskolan onsdag 10.1.2018 kl.18.30.