Lukuvuoden 2018 -2019 aloitus vuosiluokilla 7-9

Lukuvuosi 2018 – 2019 alkaa keskiviikkona 15.8.2018

 • 7. luokat klo 8.00, oppilaat kokoontuvat Puutarhakadun  koulurakennuksen pihalle
 • 8. ja 9. luokat klo 9.00, rehtori lähettää Wilma-viestin luokkatiloista ennen koulun alkua.

Yläkoulun koulukuvat otetaan 6.-7.9.2018 (Seppälän koulukuvat)

Lukuvuodet vanhempainillat pidetään seuraavasti:

 • 7. luokat torstaina 20.9.2018 klo 18.00 (Puutarhakatu 5)
 • 9. luokka keskiviikkona 21.11.2018 klo 18.00 (Puutarhakatu 5)
 • 7. luokka tiistaina 22.1.2019, aiheena valinnaiset aineet (Torninkatu 4)
 • 8. luokka tiistaina 22.1.2019 (Puutarhakatu 5)

 

Tuomas Nousiainen, rehtori

 

Lukuvuoden 2018-2019 aloitus vuosiluokilla 1-6

Lukuvuosi 2018 – 2019 alkaa keskiviikkona 15.8.2018

 • 1.-2. luokilla Topeliuksen koulussa klo 9.10. Opettajat ottavat oppilaansa vastaan pihalla. Koulupäivä päättyy klo 12.15.
 • 3.-6. luokilla Sepänkadun koulurakennuksessa klo 9.00. Opettajat ottavat oppilaansa vastaan pihalla. Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla, jonka teemana on uuteen kouluyhteisöön ja sen lähiympäristöön tutustuminen. Jakso toteutetaan 15.8. – 21.8. oman luokanopettajan johdolla seuraavasti:

Topeliuksen koulussa

 • Torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8. työskennellään oman opettajan johdolla klo 9-13. Oppilaat jaetaan a- ja b-ryhmiin, jolloin a-ryhmä on koulussa klo 8.10 – 12.15 ja b-ryhmä klo 9.10 – 13.15.
 • Maanantaista 20.8. lähtien työskennellään työjärjestykseen merkittyjen tuntien mukaisesti.

Sepänkadun koulurakennuksessa

 • Torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8. työskennellään oman opettajan johdolla klo 9-13. Opettaja voi jakaa oppilaat myös a- ja b-ryhmiin, jolloin a-ryhmä on koulussa klo 8-12 ja b-ryhmä klo 9-13.
 • Maanantaina 20.8. ja tiistaina 21.8. 3.-4. luokat työskentelevät oman opettajan johdolla joko klo 8-12 taikka klo 9-13 ja 5.-6. luokat joko klo 8-13 taikka klo 9-14. Luokanopettajat ilmoittavat omille oppilailleen ko. päivien kellonajat.
 • Työjärjestyksen mukainen koulutyö alkaa keskiviikkona 22.8.

Lukuvuoden 2018 – 2019 työjärjestykset ovat näkyvissä Wilmassa 20.6.2018 alkaen.

Apulaisrehtori pitää koulunaloitustilaisuudet oppilaille seuraavasti:

 • Topeliuksen koulussa keskiviikkona 15.8.
 • Sepänkadun koulurakennuksessa luokkatasoittain torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8.

Syyslukukauden vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

 • 1.-2. luokat keskiviikkona 15.8. klo 18.00 Topeliuksen koulussa
 • 3. luokat tiistaina 21.8. klo 17.30 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 4. luokat tiistaina 21.8. klo 18.15 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 5. luokat keskiviikkona 22.8. klo 17.30 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 6. luokat keskiviikkona 22.8. klo 18.15 Sepänkadun koulurakennuksessa

Koulukuvaus on Topeliuksen koulussa 3.10. ja Sepänkadun koulurakennuksessa 4.-5.10. Koulukuvauksen aikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä koulukuvausta.

Kerhotoiminnan sekä Liikkuva koulu -hankkeen LiiKe-kerhojen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Kaisu Metsä-Tokila, apulaisrehtori

Puolalan koulun peruskorjaustyö on käynnistynyt

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjaustyö käynnistyi suunnitellusti maanantaina 4.6.2018. NCC tiedotti peruskorjaustyöstä omilla sivuillaan seuraavasti:

https://www.ncc.fi/media/pressrelease-container/2fadcfd176414eac/

Ennen kuin peruskorjaustyö pääsi alkuun, tehtiin koulussa valtavasti työtä, jotta yli 60 vuotta käytössä ollut koulurakennus saatiin tyhjennettyä. Opettajat ahkeroivat huhti- ja toukokuussa työpäivien jälkeen lajitellen ja pakaten tavaraa. Myös isommat oppilaat saivat välillä auttaa tässä työssä.

Opettajat muuttopuuhissa.
Pakkaamisen ohessa lajiteltiin huutokauppaan menevää tavaraa.

Toukokuussa, sunnuntaina 20.5., järjestettiin huutokauppa, jossa myytiin sellaista opetus- ja oppimateriaalia sekä kalusteita, joita ei tulla käyttämään väistötiloissa taikka uudessa peruskorjatussa koulurakennuksessa. Suuri kiitos huutokaupan onnistumisesta kuuluu koulun viidelle vanhempain/kannatusyhdistykselle, jotka tekivät paljon talkootyötä sekä ennen huutokauppaa että sen aikana. Kannatusyhdistysten kautta huutokaupasta saatu tuotto ohjautuu kaikkien Puolalan koulun oppilaiden hyväksi.

Vanhat kartat löysivät huutokaupassa nopeasti uudet omistajat.
Huutokauppa kiinnosti kaupunkilaisia.

Varsinaiset muuttopäivät sijoittuivat kahdelle viimeiselle kouluviikolle. Viimeisiä tavaroita muutettiin vielä kesäkuun ensimmäisellä viikolla, kun NCC jo aloitti purkutöitä osassa koulurakennusta. Tällä hetkellä 1.-2. luokkien tavarat odottavat koulun alkamista Topeliuksen koulussa. Sepänkadulle menevät tavarat on kesän ajaksi säilötty varastoon, josta ne siirretään Sepänkadulle elokuun alussa, kun korjaus- ja siivoustyöt on siellä saatu tehtyä.

Muuttolaatikoita kertyi runsaasti.
Jokaiseen muuttolaatikkoon merkittiin tarkka muutto-osoite.

Sepänkadun koulurakennuksen korjaustöiden edistymistä sekä niihin liittyviä tiedotteita voi seurata täältä:

http://www.turku.fi/sepankadun-vaistotila

Tällä hetkellä Kauppiaskadun koulurakennuksen purkutyöt ovat käynnissä koulun sisätiloissa ja niitä tehdään läpi kesän. Peruskorjauksen edistymistä voi seuraavan kahden vuoden aikana seurata tämän blogin kautta. Tältä työmaalla näytti sateisena tiistaipäivänä 19.6.2018:

 

 

Puolalan koulun peruskorjaus ja väistötilat

Kaupunginhallitus päätti 23.4.2018, että Puolalan koulun peruskorjauksen ajan, kesäkuusta 2018 kesäkuuhun 2020, vuosiluokkien 3-6 väistötilana käytetään Sepänkatu 2:n koulurakennusta. Turun kaupungin verkkosivuille on luotu sivu nimeltä

http://www.turku.fi/puolalan-koulun-peruskorjaus-ja-vaistotilat

Tälle sivulle on koottu infoa rakennustöiden edistymisestä sekä aiheeseen liittyviä raportteja ja tiedotteita. Sivulta pääsee ilmoittautumaan myös torstaina 24.5. klo 17.30 pidettävään infotilaisuuteen.