Hakeminen Puolalan kouluun 2023

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 15.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisillä hakemuksilla (Hakemus kieliluokalle 1.lk ja Vieraskuntalaishakemus koulunkäyntioikeudesta Turun kaupungin peruskoulussa), jotka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) perjantaihin 13.1.2023 mennessä. Lomakkeet löytyvät Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen/ilmoittautuminen-1-luokalle
 • Kieliluokkatestit järjestetään 30.1.-10.2.2023. Kieliluokalle hakeneet saavat kotiin 25.1.2023 mennessä erillisen kutsun, jossa ilmoitetaan lapsen testipäivä ja kellonaika sekä testipaikka.
 • Kieliluokkatoimintaa ja kieliluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään tiistaina 10.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Hakeminen 3. luokalle

Musiikkiluokat

 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä maanantaihin 16.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella (Hakemus erikoisluokalle 3.lk), joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) maanantaihin 16.1.2023 mennessä. Lomake löytyy Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/erikoisluokat
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään 7.2.-9.2.2023 Puolalan koulussa, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Musiikkiluokkatoimintaa ja musiikkiluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Kieliluokat

 • Kieliluokille (englanti, saksa, suomalais-venäläinen) otetaan uusia oppilaita vain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@edu.turku.fi, p. 050-4323640).
 • Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.00-11.00, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Tietoa kieliluokkatoiminnasta ja hakemisesta kieliluokalle löytyy alla olevasta power point-esityksestä. Erillistä infotilaisuutta kieliluokkien täydennyshausta ei järjestetä.

KIELILUOKKAINFO-2023, täydennystestit

 

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus pidetään Puolalan koululla (Puutarhakatu 5) torstaina 12.1.2023 klo 18.30.
 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään maanantaina 23.1.2023. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun.
 • Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa hakulomakkeen.
 • Puolalan koulussa oppilaana olevien kuudesluokkalaisten ei tarvitse hakea erikseen omaan yläkouluun, mikäli oppilas jatkaa samalla linjalla.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, rehtori Tuomas Nousiaiselle osoitettu vieraskuntalaishakemus tulee toimittaa Puolalan yläkouluun 23.1.2023 mennessä. Linkki hakemukseen  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_vieraskuntalaishakemus.pdf

Tarkentavia ohjeita:

Musiikkiluokka (7. lk)

 • Musiikkiluokalle otetaan uusia oppilaita, mikäli luokalla on vapaita oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme ottaa uusia oppilaita.
 • Hakemuksen lisäksi huoltaja varaa 23.1.2023 mennessä oppilaalle testiajan koulusihteeri Virva Piispaselta virva.piispanen@edu.turku.fi. Testiajan voi varata myös infotilaisuudessa 12.1.2023.
 • Testit järjestetään tiistaina 7.2.2023 ja torstaina 9.2.2023 osoitteessa Puutarhakatu 5. Testiin tulee saapua hyvissä ajoin ennen omaa testiaikaa.
 • Testiin kuuluu laulu- ja soittonäyte, melodian ja rytmin toistotehtäviä sekä pieni säveltapailutehtävä. Laulu- ja soittonäytteet voi valita itse. Säestyksettömän laulunäytteen on kuitenkin hyvä olla melodinen. Esimerkiksi Maamme laulu käy hyvin.
 • Testitilaisuuteen tulee ottaa mukaan jäljennös viimeisestä koulutodistuksesta ja todistusjäljennös viimeisestä musiikinperusteiden tutkinnosta, mikäli hakija on jo opiskellut musiikinhahmotusaineita. Täytä myös Taustatietoa musiikin harrastamisesta-lomake, jonka huoltaja saa sähköpostiinsa varatessaan lapselleen testiajan.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Englannin kieliluokka, saksan kieliluokka ja suomalais-venäläinen luokka (7.lk)

 • Luokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokille vapautuu oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä luokat ovat täynnä.
 • Oppilaat kutsutaan erikseen mahdolliseen testiin.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Paperiset hakemukset kaikkien vuosiluokkien hakuihin löytyvät täältä: http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet

 

Vuosiluokat 1-6: Arviointitiedote 2022-2023

Oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Puolalan koulussa oppilasarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaa.

Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa.

Turun perusopetuksessa lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numeerisesti vuosiluokilla 4-6.

Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaat saavat Puolalan koulussa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, joka on lukuvuositodistuksen tapaan vuosiluokilla 1-3 sanallinen ja vuosiluokilla 4-6 numeerinen.

Alla olevista liitteistä voitte saada lisätietoa vuosiluokkien 1-6 arvioinnista Puolalan koulussa.

Arviointitiedote 2022-2023, vuosiluokat 1-6, 28.9.2022

Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-3, lv. 2022-2023, 28.9.2022

Vuosiluokat 1-6: Lukuvuoden 2022-2023 aloitus

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

 • Koulupäivä alkaa vuosiluokilla 1-6 klo 9.00.
 • Luokanopettajat ovat vastaanottamassa oman luokkansa kunkin luokan sisäänkäynnin kohdalla.
 • Sisään koulurakennukseen mennään oman opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla 10. – 12.8. Sen aikana koulutalomme ja sen toimintatavat tulevat tutuiksi niin uusille kuin vanhoillekin oppilaille. Lisäksi tehdään monenlaisia luokkahenkeen ja ryhmäytymiseen liittyviä toiminnallisia tehtäviä. Monialainen oppimisjakso toteutetaan työjärjestyksestä poikkeavasti seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Torstai 11.8. koulupäivä klo 8.10 – 13.00, opettaja voi tehdä luokalleen jakoryhmät (a ja b) päivien päihin. Tästä opettaja ilmoittaa erikseen Wilma-viestillä.
 • Perjantai 12.8. koulupäivä klo 8.10 – 13.00, opettaja voi tehdä luokalleen jakoryhmät (a ja b) päivien päihin. Tästä opettaja ilmoittaa erikseen Wilma-viestillä.

Maanantaista 15.8. alkaen opiskellaan työjärjestyksen mukaisesti.

Vanhempainillat 

 • Vuosiluokat 1-2 tiistai 16.8. klo 17.30
 • Vuosiluokat 3-4 keskiviikko 17.8. klo 17.30
 • Vuosiluokat 5-6 torstai 18.8. klo 17.30

Osalla linjoista on elo- tai syyskuussa kodin ja koulun yhteistyötapahtuma:

 • lähikoululuokat (A) keskiviikko 31.8.
 • englannin kieliluokat (B) keskiviikko 24.8.
 • saksan kieliluokat (C) torstai 1.9.

Koulukuvaus on tiistaina 20.9. – torstaina 22.9. Koulukuvauksen luokkakohtaisista aikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä koulukuvausta.

Kerhotoiminnan käynnistymisestä tiedotetaan syyslukukauden alkaessa erikseen.

Lukuvuoden 2022 – 2023 työjärjestykset ovat näkyvissä Wilmassa 22.6.2022 alkaen. Työjärjestys löytyy, kun klikkaatte kalenterista esiin elokuun ensimmäisen kokonaisen työviikon eli viikon 33.

Koulumme uusien oppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset koulusihteeriltä elokuussa koulun alkaessa.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 20.6. – 31.7.2022.