Hakeminen Puolalan kouluun 2019

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille Wilma-järjestelmässä (turkulaiset koulutulokkaat) tai erillisellä hakemuksella (vieraskuntalaiset) 27.12.2018 – 13.1.2019.
 • Kieliluokkien (englanti, saksa, suomalais-venäläinen) infoilta tiistaina 8.1.2019 klo 18.00, Puolalan koulu, Sepänkatu 2 (peruskorjauksen aikainen väistötila 2018-2020)
 • Kieliluokkatestit 28.1. – 8.2.2019, kieliluokalle hakeneet saavat kotiin erillisen kutsun.

Hakeminen 3. luokalle (musiikkiluokat ja kieliluokkien täydennyshaku)

 • Musiikkiluokkien infoilta keskiviikkona 9.1.2019 klo 18.00 (Puolalan koulu, Sepänkatu 2, peruskorjauksen aikainen väistötila 2018-2020).
 • Hakeminen 13.1.2019 mennessä: turkulaiset Wilma-järjestelmässä, vieraskuntalaiset erillisellä hakemuksella.
 • Musiikkiluokkatestit tiistaina 5.2. – torstaina 7.2.2019 klo 9.00 Puolalan koulussa, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Kieliluokkien täydennystestit torstaina 7.2.2019 klo 9-11, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus torstaina 10.1.2019 klo 18.30 Puolalan koulu, Puutarhakatu 5.
 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään maanantaina 21.1.2019. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun. Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa lomakkeen.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, vieraskuntalaishakemus pyydetään toimittamaan yläkouluun 21.1.2019 mennessä.
 • Musiikkiluokille ja kieliluokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Erikoisluokkatestit järjestetään erikseen ilmoitettavana aikana tammikuun lopussa tai helmikuun alussa. Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 10.1.2019.

Paperiset hakemukset löytyvät http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet -sivulta.

Oppilaspaikkoja muille vuosiluokille voi tiedustella rehtori Tuomas Nousiaiselta (vuosiluokat 7-9) puh. 050-4323642 ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (vuosiluokat 1-6) puh. 050-4323640.

Vuosiluokkien 1-6 vanhempainillat, elokuu 2018

Puolalan koulun vuosiluokkien 1-6 vanhempainillat pidettiin elokuussa heti koulutyön alettua. Seuraavista power point -esityksistä voitte katsoa vanhempainiltojen keskeiset asiat:

Vuosiluokat 1-2, vanhempainilta keskiviikkona 15.8.2018

Vanhempainilta 15.8.2018, 1. ja 2. luokat

Vuosiluokat 3-4, vanhempainilta tiistaina 21.8.2018

Vanhempainilta syksy 2018, 3. ja 4. luokat

Vuosiluokat 5-6, vanhempainilta keskiviikkona 22.8.2018

Vanhempainilta syksy 2018, 5. ja 6. luokat

Lukuvuoden 2018-2019 aloitus vuosiluokilla 1-6

Lukuvuosi 2018 – 2019 alkaa keskiviikkona 15.8.2018

 • 1.-2. luokilla Topeliuksen koulussa klo 9.10. Opettajat ottavat oppilaansa vastaan pihalla. Koulupäivä päättyy klo 12.15.
 • 3.-6. luokilla Sepänkadun koulurakennuksessa klo 9.00. Opettajat ottavat oppilaansa vastaan pihalla. Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla, jonka teemana on uuteen kouluyhteisöön ja sen lähiympäristöön tutustuminen. Jakso toteutetaan 15.8. – 21.8. oman luokanopettajan johdolla seuraavasti:

Topeliuksen koulussa

 • Torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8. työskennellään oman opettajan johdolla klo 9-13. Oppilaat jaetaan a- ja b-ryhmiin, jolloin a-ryhmä on koulussa klo 8.10 – 12.15 ja b-ryhmä klo 9.10 – 13.15.
 • Maanantaista 20.8. lähtien työskennellään työjärjestykseen merkittyjen tuntien mukaisesti.

Sepänkadun koulurakennuksessa

 • Torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8. työskennellään oman opettajan johdolla klo 9-13. Opettaja voi jakaa oppilaat myös a- ja b-ryhmiin, jolloin a-ryhmä on koulussa klo 8-12 ja b-ryhmä klo 9-13.
 • Maanantaina 20.8. ja tiistaina 21.8. 3.-4. luokat työskentelevät oman opettajan johdolla joko klo 8-12 taikka klo 9-13 ja 5.-6. luokat joko klo 8-13 taikka klo 9-14. Luokanopettajat ilmoittavat omille oppilailleen ko. päivien kellonajat.
 • Työjärjestyksen mukainen koulutyö alkaa keskiviikkona 22.8.

Lukuvuoden 2018 – 2019 työjärjestykset ovat näkyvissä Wilmassa 20.6.2018 alkaen.

Apulaisrehtori pitää koulunaloitustilaisuudet oppilaille seuraavasti:

 • Topeliuksen koulussa keskiviikkona 15.8.
 • Sepänkadun koulurakennuksessa luokkatasoittain torstaina 16.8. ja perjantaina 17.8.

Syyslukukauden vanhempainillat järjestetään seuraavasti:

 • 1.-2. luokat keskiviikkona 15.8. klo 18.00 Topeliuksen koulussa
 • 3. luokat tiistaina 21.8. klo 17.30 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 4. luokat tiistaina 21.8. klo 18.15 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 5. luokat keskiviikkona 22.8. klo 17.30 Sepänkadun koulurakennuksessa
 • 6. luokat keskiviikkona 22.8. klo 18.15 Sepänkadun koulurakennuksessa

Koulukuvaus on Topeliuksen koulussa 3.10. ja Sepänkadun koulurakennuksessa 4.-5.10. Koulukuvauksen aikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä koulukuvausta.

Kerhotoiminnan sekä Liikkuva koulu -hankkeen LiiKe-kerhojen käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Kaisu Metsä-Tokila, apulaisrehtori

3. luokat: A2-kielen ja valinnaisaineen valinta 2018

Helmikuun alussa 3. luokkien oppilaille ja huoltajille tulee ajankohtaiseksi A2-kielen valinta sekä valinnaisaineen valinta. A2-kielen valinta tehdään peruskoulun loppuun saakka. Valinnaisaine valitaan vain lukuvuodelle 2018-2019. Valinnaisainevalinta tehdään uudelleen 5. ja 6. luokalle, jolloin oppilas voi valita saman tai jonkun muun valinnaisaineen.

Seuraavissa esityksissä voitte tutustua sekä A2-kielen että valinnaisaineen valintaan, opiskeluun ja kevään valinta-aikatauluun:

 A2 – kielen valinta 2018, 3.lk

Valinnaisaineen valinta 2018, 3.lk

Puolalan koulun arviointitiedote, vuosiluokat 1-6

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Oheisessa arviointitiedotteessa kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä koulussa vuosiluokilla 1-6 arvioidaan ja miksi arvioidaan, sekä miten ja milloin arviointia tehdään.

Arviointitiedote, vuosiluokat 1-6, 10.11.2017

Sanallinen väliarviointi 2018, vuosiluokat 1-4