Vuosiluokat 1-6: Arviointitiedote 2022-2023

Oppilaan arviointi perustuu perusopetuslakiin ja -asetukseen. Puolalan koulussa oppilasarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaa.

Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa.

Turun perusopetuksessa lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti vuosiluokilla 1-3 ja numeerisesti vuosiluokilla 4-6.

Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaat saavat Puolalan koulussa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, joka on lukuvuositodistuksen tapaan vuosiluokilla 1-3 sanallinen ja vuosiluokilla 4-6 numeerinen.

Alla olevista liitteistä voitte saada lisätietoa vuosiluokkien 1-6 arvioinnista Puolalan koulussa.

Arviointitiedote 2022-2023, vuosiluokat 1-6, 28.9.2022

Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-3, lv. 2022-2023, 28.9.2022

Vuosiluokat 1-6: Lukuvuoden 2022-2023 aloitus

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

 • Koulupäivä alkaa vuosiluokilla 1-6 klo 9.00.
 • Luokanopettajat ovat vastaanottamassa oman luokkansa kunkin luokan sisäänkäynnin kohdalla.
 • Sisään koulurakennukseen mennään oman opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla 10. – 12.8. Sen aikana koulutalomme ja sen toimintatavat tulevat tutuiksi niin uusille kuin vanhoillekin oppilaille. Lisäksi tehdään monenlaisia luokkahenkeen ja ryhmäytymiseen liittyviä toiminnallisia tehtäviä. Monialainen oppimisjakso toteutetaan työjärjestyksestä poikkeavasti seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Torstai 11.8. koulupäivä klo 8.10 – 13.00, opettaja voi tehdä luokalleen jakoryhmät (a ja b) päivien päihin. Tästä opettaja ilmoittaa erikseen Wilma-viestillä.
 • Perjantai 12.8. koulupäivä klo 8.10 – 13.00, opettaja voi tehdä luokalleen jakoryhmät (a ja b) päivien päihin. Tästä opettaja ilmoittaa erikseen Wilma-viestillä.

Maanantaista 15.8. alkaen opiskellaan työjärjestyksen mukaisesti.

Vanhempainillat 

 • Vuosiluokat 1-2 tiistai 16.8. klo 17.30
 • Vuosiluokat 3-4 keskiviikko 17.8. klo 17.30
 • Vuosiluokat 5-6 torstai 18.8. klo 17.30

Osalla linjoista on elo- tai syyskuussa kodin ja koulun yhteistyötapahtuma:

 • lähikoululuokat (A) keskiviikko 31.8.
 • englannin kieliluokat (B) keskiviikko 24.8.
 • saksan kieliluokat (C) torstai 1.9.

Koulukuvaus on tiistaina 20.9. – torstaina 22.9. Koulukuvauksen luokkakohtaisista aikatauluista tiedotetaan tarkemmin lähempänä koulukuvausta.

Kerhotoiminnan käynnistymisestä tiedotetaan syyslukukauden alkaessa erikseen.

Lukuvuoden 2022 – 2023 työjärjestykset ovat näkyvissä Wilmassa 22.6.2022 alkaen. Työjärjestys löytyy, kun klikkaatte kalenterista esiin elokuun ensimmäisen kokonaisen työviikon eli viikon 33.

Koulumme uusien oppilaiden huoltajat saavat Wilma-tunnukset koulusihteeriltä elokuussa koulun alkaessa.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 20.6. – 31.7.2022.

 

 

Puolalan koulu, iltapäiväkerhotoiminta lv. 2022-2023

Puolalan koulussa iltapäiväkerhotoiminnasta 1.-2. luokkien oppilaille vastaavat Martat sekä saksalaisen seurakunnan iltapäiväkerho.

Marttojen järjestämä iltapäiväkerho toimii Kauppiaskadun iltapäiväkerhotiloissa sekä Puolalan koulun koulurakennuksessa.

Saksan kieliluokkien iltapäiväkerho toimii saksalaisen seurakunnan tiloissa Kaskenkadulla.

Iltapäiväkerhotoimintaan ilmoittaudutaan Wilmassa.

Aamupäiväkerhotoimintaa Puolalan koulussa ei ole.

Tässä alla lisää tietoa molempien iltapäiväkerhojen toiminnasta:

Lounais-Suomen Marttojen iltapäiväkerho Puolalan koulussa 2022

Saksankerho, iltapäivätoiminta 2022