Lomakkeita ja ohjeita

Poissaolot

Oppilaan poissaoloista on ilmoitettava luokanopettajalle tai luokanohjaajalle. Ilmoitus tulee tehdä myös yhden päivän poissaolosta. Oppilaan oma ilmoitus asiasta ei riitä, vaan ilmoituksen tekee aina huoltaja. Oppilaan ollessa pois koulusta opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan. Huoltajan tulee kirjautua Wilma-ohjelmaan omilla tunnuksillaan ja kuitata poissaolo. Oppilaan poissaoloon tulee pyytää lupa. Opettaja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän poissaolon. Pidemmät vapautukset anotaan koulun rehtorilta (yläkoulu) tai apulaisrehtorilta (alakoulu). Poissaolopyyntö tulee tehdä sähköisesti Wilmassa. Vapautusta koulutyöstä tulee anoa aina hyvissä ajoin ennen poissaoloa.

Wilmaan kirjautuminen – Wilma – Turun kaupunki (inschool.fi)

Poissaolojen seuraaminen on koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvollisuus. Turun kaupungin oppilas- ja opiskeluhuollon monialainen työryhmä päätti 18.9.2020, että Turun kaupungin peruskouluissa otetaan käyttöön yhtenäinen ohjeistus poissaolojen seuraamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Keskeisenä tavoitteena ovat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. 

Koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisyn toimintamalli 2020

Koulutapaturmat

Toimintaohjeet koulutapaturman sattuessa:

Koulutapaturmissa terveydenhoitaja tai opettaja antaa ensiavun, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja tekee tapaturmailmoituksen. Ilmoita tapaturmasta heti opettajalle, koulun terveydenhoitajalle tai soita Turun alueen yhteispäivystykseen, puh. 02 313 8800.

Koulutapaturmat

Esinevahingot

Turun kaupungin koulussa olevan oppilaan henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista.

Esinevahingot