Lähikoululuokat 1-9

lähiluokatKalevala 2015 (5)Puolalan koulu on Turun keskustan alueella asuvien lasten lähikoulu. Nämä luokat on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaaksiottoalueen perheille.

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Puolalan koululla on yhteinen oppilaaksiottoalue Topeliuksen koulun kanssa. Puolalan kouluun muodostetaan vuosittain yksi lähikoululuokka. Topeliuksen kouluun voidaan muodostaa kaksi ensimmäistä luokkaa. Oppilasvalinta ja oppilaaksi ottaminen tapahtuu seuraavasti:

 1. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilmassa tammikuussa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.
 2. Muodostetaan ryhmät englannin ja saksan kieliluokille (erillinen haku) kieliluokkatestin tulosten perusteella.
 3. Muodostetaan ryhmä suomalais-venäläisen luokan oppilaat (erillinen haku) soveltuvuushaastattelun ja esikoulun opettajan kouluvalmiuslausunnon perusteella.
 4. Muodostetaan lähikoululuokka.

Huoltajat voivat esittää toiveen lapsen koulusijoituksesta. Oppilasvalinta lähikoululuokalle tapahtuu seuraavasti:

 1. oman oppilasalueen hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 2. oman yhteistyöalueen (pohjoinen) koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 3. muiden kuin oman yhteistyöalueen koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 4. vieraskuntalaiset

Oppilaaksi ottaminen vuosiluokille 2-9

Puolala/Topelius oppilaaksiottoalueelle muuttavat oppilaat otetaan oppilaaksi Puolalan kouluun tai Topeliuksen kouluun. Mikäli ko. luokalla on jo Puolalassa maksimioppilasmäärä, voidaan oppilas ohjata oppilaaksiottoalueen toiseen kouluun, Topeliuksen kouluun. Muutoin uusia oppilaita otetaan lähikoululuokille, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Jos luokalle on hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa, valintajärjestys on seuraava:

 1. oman oppilasalueen hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 2. oman yhteistyöalueen (pohjoinen) koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 3. muiden kuin oman yhteistyöalueen koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 4. vieraskuntalaiset

Turun kaupungin ohjeet »