Lähikoululuokat 1-9

lähiluokatKalevala 2015 (5)Puolalan koulu on Turun keskustan alueella asuvien lasten lähikoulu. Nämä luokat on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaaksiottoalueella asuville lapsille ja nuorille.

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Puolalan koululla on yhteinen oppilaaksiottoalue  Luostarivuoren koulun (Martin yksikkö ja Kerttulin yksikkö) ja Topeliuksen koulun kanssa. Puolalan kouluun muodostetaan vuosittain yksi lähikoululuokka. Oppilasvalinta ja oppilaaksi ottaminen tapahtuvat seuraavasti:

 1. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilmassa tammikuussa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.
 2. Muodostetaan ryhmät englannin ja saksan kieliluokille (erillinen haku) kieliluokkatestin tulosten perusteella.
 3. Muodostetaan ryhmä suomalais-venäläiselle luokalle (erillinen haku) kielellisten tehtävien, soveltuvuushaastattelun ja esikoulun opettajan kouluvalmiuslausunnon perusteella.
 4. Muodostetaan lähikoululuokka.

Huoltajat voivat esittää toiveen lapsen koulusijoituksesta. Oppilasvalinta lähikoululuokalle tapahtuu seuraavasti:

 1. oman oppilasalueen hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 2. oman yhteistyöalueen (pohjoinen) koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 3. muiden kuin oman yhteistyöalueen koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 4. vieraskuntalaiset

Oppilaaksi ottaminen vuosiluokille 2-9

Puolala/Topelius/Luostarivuori oppilaaksiottoalueelle muuttavat oppilaat otetaan oppilaaksi Puolalan kouluun, Topeliuksen kouluun tai Luostarivuoren kouluun. Mikäli ko. luokalla on jo Puolalassa maksimioppilasmäärä, voidaan oppilas ohjata oppilaaksiottoalueen toiseen kouluun. Muutoin uusia oppilaita otetaan lähikoululuokille, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Jos luokalle on hakijoita enemmän kuin voidaan ottaa, valintajärjestys on seuraava:

 1. oman oppilasalueen hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 2. oman yhteistyöalueen (pohjoinen) koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 3. muiden kuin oman yhteistyöalueen koulujen oppilasalueilta tulevat hakijat asuinosoitteen mukaisessa järjestyksessä
 4. vieraskuntalaiset

Turun kaupungin ohjeet »