Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Oppilaan koulunkäyntiä tukevat parhaiten hyvät, luottavaiset suhteet kodin ja koulun välillä. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan vanhempainiltojen, vanhempaintapaamisten sekä erilaisten tapahtumien, retkien ja juhlien avulla. Vanhempainillat ovat keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, joiden yhteydessä huoltajat voivat keskustella rehtorin, luokanopettajan tai luokanohjaajan, muiden opettajien tai koulun henkilökunnan kanssa. Vanhempaintapaamisissa huoltajat ja oppilas voivat keskustella tarkemmin oppilaan koulutyöhön liittyvistä asioista. Tiedottaminen kodin ja koulun välillä tapahtuu Wilman, tiedotteiden sekä koulun www-sivujen kautta. Yhteistyö on aktiivista myös koulun vanhempainyhdistysten kanssa.

  • A-luokkien vanhempainyhdistys, lähiluokat
  • Englannin kieliluokkien kannatusyhdistys
  • Saksan kieliluokkien kannatusyhdistys
  • Suomalais-venäläisten luokkien kannatusyhdistys
  • Musiikkiluokkien tuki ry. 1-9