Tervetuloa Puolalan kouluun

Puolalan koulu on vuosiluokat 1-9 käsittävä yhtenäiskoulu, joka toimii kolmessa kiinteistössä Turun kaupungin keskustassa. Lähes tuhannen oppilaan koulussa on monia valinnan mahdollisuuksia.

  • Puolala on keskustassa asuvien lasten ja nuorten oma lähikoulu.
  • Koulussamme voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi englannin, ranskan tai saksan 4. luokalta lähtien.
  • Englannin ja saksan kieliluokalla sekä suomalais-venäläisellä luokalla opiskelu alkaa 1. luokalta ja jatkuu koko yhtenäiskoulun ajan.
  • Musiikkiluokalla opiskelu alkaa 3. luokalta ja jatkuu yhtenäiskoulun loppuun saakka.

Puolalan koulussa luodaan oppilaille turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö. Oppilaita kasvatetaan vastuuseen ja aktiivisuuteen koulutyössä. Vuorovaikutustilanteissa heitä ohjataan hyväksymään erilaisuutta ja huomioimaan toisten tunteet. Oppilaan koulunkäyntiä tukevat parhaiten hyvät, luottavaiset suhteet kodin ja koulun välillä.

Logo: Maria Kostina ja Maarit Savolainen