Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Puolalan ala- ja yläkoululla on molemmilla oma terveydenhoitaja. Yläkoululla terveydenhoitaja paikalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa.

Terveydenhoitaja, alakoulu

Ulla Lehto
040 178 9796 (myös Wilmassa)

Terveydenhoitaja, yläkoulu

Viivi Yli-Alho
040 144 7902 (myös Wilmassa)

Koululääkärit

  • alakoulu, Auli Meurman-Englund, tiistai ja torstai
  • yläkoulu, Rasmus Rantamo
  • ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

Kouluterveydenhuolto

Hammashoito

Koululaisten hammashoito ja hammastapaturmat hoidetaan omilla terveysasemilla. Keskitetty ajanvaraus puh. 2690 644. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan koululaiset kutsutaan koulun vuosikurssilistan mukaisesti. Koululaisilla toimipiste määräytyy usein koulun mukaan.

Hammashoito

Koulutapaturmat

Toimintaohjeet koulutapaturman sattuessa:

Koulutapaturmissa terveydenhoitaja tai opettaja antaa ensiavun, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja tekee tapaturmailmoituksen. Ilmoita tapaturmasta heti opettajalle, koulun terveydenhoitajalle tai soita Turun alueen yhteispäivystykseen, puh. 02 313 8800.

Koulutapaturmat