Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Puolalan ala- ja yläkoululla on molemmilla oma terveydenhoitaja. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa oppilaan terveyttä koskevissa asioissa.

Terveydenhoitaja, alakoulu

Tiia Turunen
040 178 9796
tiia.turunen@varha.fi
(Sähköpostilla ei tule lähettää arkaluontoista tietoa. Käytäthän tarvittaessa sähköpostin suojausta.)

Terveydenhoitaja, yläkoulu

Viivi Yli-Alho
040 144 7902
viivi.yli-alho@varha.fi
(Sähköpostilla ei tule lähettää arkaluontoista tietoa. Käytäthän tarvittaessa sähköpostin suojausta.)

Koululääkärit

  • alakoulu, Auli Muurman-Englund ja Anna Salmi, tiistai ja torstai
  • yläkoulu, Samu Heino
  • ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

Kouluterveydenhuolto

Hammashoito

Koululaisten hammashoito ja hammastapaturmat hoidetaan omilla terveysasemilla. Keskitetty ajanvaraus puh. 2690 644. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan koululaiset kutsutaan koulun vuosikurssilistan mukaisesti. Koululaisilla toimipiste määräytyy usein koulun mukaan.

Hammashoito

Koulutapaturmat

Toimintaohjeet koulutapaturman sattuessa:

Koulutapaturmissa terveydenhoitaja tai opettaja antaa ensiavun, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja tekee tapaturmailmoituksen. Ilmoita tapaturmasta heti opettajalle, koulun terveydenhoitajalle tai soita Turun alueen yhteispäivystykseen, puh. 02 313 8800.

Koulutapaturmat