Kieliluokat 1-9

saksa Kupittaa pisarat 2015Kieliluokkatoiminnan lähtökohtana on vieraan kielen luonteva käyttö eri tilanteissa, oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa. Kieliluokilla kieltä opiskellaan ensimmäisenä vieraana kielenä (A1), mutta tavoitteena on laajempi ja syvällisempi kielen- ja kulttuurintuntemus kuin normaalissa A-kielen opiskelussa. Syntyperäinen kielenopettaja opettaa kieliluokilla koko yhtenäiskoulun ajan. Kieliluokilla vierailee usein ulkomaa-laisia harjoittelijoita ja vieraita. Opetuksessa käytetään CLIL-menetelmää. Puolalan koulussa toimivat vuosiluokilla 1-9 seuraavat kieliluokat:

Englannin kieliluokat
Saksan kieliluokat
Suomalais-venäläiset luokat
www.kieliluokat.fi »

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Puolalan koulun kieliluokille hakeudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Alakoulun kieliluokkien infotilaisuus on tammikuussa. Hakeminen kieliluokalle tapahtuu Wilman kautta. Vieraskuntalaiset hakijat täyttävät erillisen hakemuksen, joka löytyy Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta. Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Kieliluokkatestit järjestetään helmikuussa. Lisätietoja saa apulaisrehtorilta.

Oppilaaksi ottaminen vuosiluokille 2-6

Kieliluokkia täydennetään vuosittain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Valintakriteerinä kieliluokalle on kieliluokkatestin hyväksytty suoritus. Kieliluokkatestissä on kolme osa-aluetta, äidinkieli, matematiikka ja ko. kieliluokan kohdekieli, joista on kaikista saatava hyväksytty tulos.

3. luokalle pyritään 2. luokan tammikuussa erikoisluokkahaun yhteydessä. Erikoisluokkahausta tiedotetaan 2. –luokkalaisten huoltajia Wilman kautta. Haku tapahtuu Wilmassa. Vieraskuntalaiset täyttävät erillisen hakemuksen, joka löytyy Turun kaupungin sivuilta. Kieliluokkatesti järjestetään helmikuussa. Muina aikoina vapaita oppilaspaikkoja vuosiluokille 3-6 voi tiedustella apulaisrehtorilta.

Oppilaaksi ottaminen vuosiluokille 7-9

7. luokalle pyrkivien infotilaisuus järjestetään tammikuussa. Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Seitsemännen luokan testi järjestetään helmikuun aikana. 8. ja 9. luokan vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella rehtorilta.

Turun kaupungin ohjeet »