Peruskorjauksen suunnittelutyötä yhdessä henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa

Kesän aikana koulussa tehtiin kuntokartoituksia ja rakennemittauksia. Peruskorjauksen projektinjohtoryhmän ja suunnitteluryhmän työskentely pääsi myös alkuun kesäkuun puolivälissä.

Koulutyön alkaessa myös koulun henkilökunta, huoltajat ja oppilaat on otettu mukaan suunnittelutyöhön. Koulun henkilökunnan kanssa on järjestetty ensimmäinen workshop-työskentely, jossa on käyty läpi niitä asioita, joita uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) hengessä peruskorjattavassa koulussa tulisi huomioida. Tämä työskentely jatkuu myös lokakuussa.

Oppilaat pääsivät jo keväällä 2017 toteutetussa laatukyselyssä kertomaan toiveitaan siitä, millaisia asioita koulussa voitaisiin parantaa, jotta se olisi hyvä paikka opiskella ja oppia. Syksyn aikana luokissa pohditaan lisää näitä asioita oppilaskunnan hallituksen johdolla. Erityisesti oppilaat saavat paneutua siihen, millainen olisi hyvä välituntipiha.

Elokuun vanhempainilloissa keskusteltiin luokissa ja kerättiin huoltajien toiveita siitä, mitä peruskorjauksessa tulisi ottaa huomioon ja mitkä ovat heidän mielestään tarkeimmät asiat. Nämä asiat on koottu yhteen ja käyty läpi peruskorjauksen projektinjohtoryhmässä.

Huoltajien, oppilaiden ja opettajien toiveet on kerätty yhteen seuraavaan esitykseen:

Puolalan koulun peruskorjaus, opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveet 29.8.2017

 

Peruskorjauksen aikataulu

Peruskorjaushankkeen kilpailutus on alkamassa. Suunnittelussa on aikataulun osalta päädytty siihen, että korjaustyöt tulevat alkamaan kesäkuussa 2018. Näin ollen lukuvuosi 2017-2018 opiskellaan vielä kokonaisuudessaan Kauppiaskadun koulurakennuksessa. Rakentamisaika tulee olemaan 18 kuukautta. Peruskorjattuihin tiloihin palaamme tammikuussa 2020.

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi Puolalan koulun väistötilaratkaisun

Turun kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennuksen väistötilaratkaisun kokouksessaan keskiviikkona 19.10.2016.

Puolalan koulun vuosiluokkien 1-6 oppilaat muuttavat vuoden 2018 alussa väistötiloihin koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi. Väistötiloina toimivat Topeliuksen koulu, jonne siirtyvät vuosiluokkien 1-2 oppilaat sekä Sepänkatu 2:n koulukiinteistö, jonne siirtyvät vuosiluokkien 3-6 oppilaat.

 

 

Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjaus

pihalta

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennus peruskorjataan vuosina 2018-19. Kiinteistön kaikki tekniset järjestelmät uusitaan nykvikainenyajan vaatimusten mukaisiksi. Tiloista tehdään esteettömät, sisäpinnat uusitaan, ulkovaippa kunnostetaan. Lisäksi tehdään tilamuutoksia mm. lisätään WC- tiloja, tehdään uudet IV- konehuoneet käyttämättömälle ullakolle ja vanhaan pannuhuoneeseen, laajennetaan nykyisiä teknisen työn tiloja. Kaikki tilamuutokset tehdään nykyisten seinien sisäpuolella. Ratkaisuissa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

Peruskorjauksen ajaksi alakoulun opetus siirretään väistötiloihin. Väistötiloista päättää Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta. Asiaa käsitellään lautakunnassa keskiviikkona 19.10.2016.

ikkuna