Turun Kielivirta on Turun kieliluokkien toiminnan ja opetuksen kehittämishanke, jossa pyritään parantamaan oppilaiden kohdekielisiä harrastemahdollisuuksia, kielenopiskelumuotoja sekä tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden kieliluokkien opettajien kanssa. Lisää kieliluokkaopetuksesta Turussa löydät kieliluokkien omilta sivuilta.

Turun kielivirtakoulut

  • Wäinö Aaltonen & Luostarivuori, englannin kieliluokat
  • Vähä-Heikkilä & Topelius, ranskan kieliluokat
  • Martti & Luostarivuori, ruotsin kielikylpyluokat
  • Puolalan ala- ja yläkoulu, englannin kieliluokat
  • Puolalan ala- ja yläkoulu, venäjän kieliluokat
  • Puolalan ala- ja yläkoulu, saksan kieliluokat

Yhteystiedot

Satu Koistinen, hankekoordinaattori (etunimi.sukunimi@turku.fi)