Turun Kielivirta on Turun kieliluokkien toiminnan ja opetuksen kehittämishanke, jossa pyritään parantamaan oppilaiden kohdekielistä toimintaa, kielenopiskelumuotoja sekä tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden kieliluokkien opettajien kanssa.

Turun kielivirtakoulut

 

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018

  1. Kieliluokkalaisten kielitaidon parantaminen sekä kieliluokkaidentiteetin tukeminen
  2. Oppivan opettajaverkoston toiminnan jatkaminen ja kohdekielisten toimijoiden verkoston kasvattaminen
  3. Kieliluokkaopetuksen käytänteiden kehittäminen ja jakaminen – painotus arviointikäytänteissä

Yhteystiedot

Pikke Syrjä-Väisänen, hankekoordinaattori (etunimi.sukunimi@turku.fi), p. 044 907 43 82

Lisätietoja Turun kaksikielisestä opetuksesta löydät Turun kaupungin kaksikielisen opetuksen sivuilta.