Turun Kielivirta on Turun kieliluokkien toiminnan ja opetuksen kehittämishanke, jossa pyritään parantamaan oppilaiden kohdekielistä toimintaa, kielenopiskelumuotoja sekä tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden kieliluokkien opettajien kanssa. Järjestelmällinen kieliluokkien kehittäminen alkoi syksystä 2016. Elokuusta 2018 toiminnassa mukana ovat Naantalin ja Raision kieliluokat. Kielivirta 4 hanke on toiminnassa vuoden 2022 loppuun.

Turun kielivirtakoulut

Naantalin kielivirtakoulut

Raision kielivirtakoulut

  • Ihala ja Vaisaari,  englannin kieliluokat (vastuuopettaja: Pirjo Rajamäki)

 

 

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet

  1. Kieliluokkalaisten kielitaidon parantaminen sekä kieliluokkaidentiteetin tukeminen
  2. Oppivan opettajaverkoston toiminnan jatkaminen ja kohdekielisten toimijoiden verkoston laajentaminen
  3. Kieliluokkaopetuksen käytänteiden kehittäminen ja jakaminen

Yhteystiedot

Pikke Syrjä-Väisänen, hankekoordinaattori

(etunimi.sukunimi@edu.turku.fi), p. 044 907 43 82

Lisätietoja Turun kaksikielisestä opetuksesta löydät Turun kaupungin kaksikielisen opetuksen sivuilta.