Turun Kielivirta on Turun kieliluokkien toiminnan ja opetuksen kehittämishanke, jossa pyritään parantamaan oppilaiden kohdekielisiä harrastemahdollisuuksia, kielenopiskelumuotoja sekä tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden kieliluokkien opettajien kanssa.

Turun kielivirtakoulut

Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet lukuvuodelle 2017-2018

  1. Kieliluokkalaisten kielitaidon parantaminen sekä kieliluokkaidentiteetin tukeminen
  2. Oppivan opettajaverkoston toiminnan jatkaminen ja kohdekielisten toimijoiden verkoston kasvattaminen
  3. Kieliluokkaopetuksen käytänteiden kehittäminen ja jakaminen – painotus arviointikäytänteissä

Yhteystiedot

Satu Koistinen, hankekoordinaattori (etunimi.sukunimi@turku.fi), p. 040 571 29 87

Lisää kieliluokkaopetuksesta Turussa löydät kieliluokkien omilta sivuilta.

Seuraa Kielivirran kuvioita myös Instagramissa  

.