Hankkeet

Turun Kielivirta 2018–2019

Puolalan koulun kieliluokat ovat mukana Turun kaupungin kielikylpytoiminnan sekä kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen kehittämishankkeessa. Hanketoiminta on Opetushallituksen rahoittamaa ja käynnistyy syksyllä 2016.

https://blog.edu.turku.fi/kielivirta/

 

Project Holland – Englannin kieliluokkien oppilasvaihto Hollantiin

Englannin kieliluokat tekevät yhteistyötä hollantilaisen Goesin pikkukaupungissa sijaitsevan Het Goese Lyceumin kanssa. Vaihtoon osallistuvat hollantilaisen koulun englantipainotteiset luokat. Yhteistyöprojekti toteutetaan vuosittain 8. luokalla, jolloin turkulaiset sekä tekevät noin viikon mittaisen vierailun Goesiin että vastaanottavat hollantilaisia vieraita. Toinen vierailuista toteutetaan syksyllä, toinen keväällä. Molemmissa maissa oppilaat toimivat isäntinä ja majoittavat vieraita perheisiinsä. Vaihtoon osallistuvat oppilaat tutustuvat paikalliseen kulttuuriin, nähtävyyksiin ja arkielämään sekä opettelevat hieman suomea ja hollantia. Vaihdon tavoitteena on kehittää ruohonjuuritason kansainvälisyyttä, tutustuttaa eurooppalaisia nuoria toisiinsa ja tarjota mahdollisuus käyttää englantia luonnollisissa tilanteissa koko lukuvuoden ajan. Projektin aihepiirit vaihtelevat lukuvuosittain oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Yhteydenpidossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Tammisto (etunimi.sukunimi@turku.fi) oppilaineen.

Project Hollandin blogi »
Het Goese Lyceumin verkkosivut »

eTwinning project 2019

Englannin kieliluokkien 3lk on osallistunut kansainväliseen eTwinning-projektiin My Culture- Turku/Finland – Vic/Catalonia. Projektin aikana vaihdettiin kulttuuritietoutta katalonialaisten kolmasluokkalaisten kanssa. Sähköiseen portaaliin tehtiin esittelyvideoita ja esitelmiä, joissa kerrottiin oppilaiden kotikaupungista ja sen kulttuurista. Jokainen oppilas mietti kulttuuria myös aivan omasta näkökulmastaan.

Saksan kieliluokkien oppilasvaihto Celleen

Puolalan koulussa on järjestetty oppilasvaihtoa saksalaisen lukion Hermann-Billung-Gymnasiumin kanssa keväästä 2009 alkaen. Ystävyyskoulumme sijaitsee Cellen kaupungissa Niedersachsenin osavaltiossa. Vaihtoon kuuluu itse kustannettava, noin viikon pituinen opintomatka kohdemaahan 8. luokan keväällä sekä vastavierailun isännöiminen 9. luokan syksyllä. Vierailujen aikana oppilaat asuvat partnerioppilaansa perheessä, osallistuvat opintoretkiin ja -vierailuihin sekä jonkin verran tavalliseen kouluopetukseen. Vaihdon tavoitteena on lisätä oppilaiden kulttuurituntemusta, kielitaitoa, motivaatiota kielten opiskeluun sekä itsetunnon ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen.

Pietarin opintomatkat

Puolalan koulun suomalais-venäläisillä luokilla on monivuotiset Pietari-yhteistyöperinteet. Alakoulun luokat 1-6 tekevät yhteistyötä pietarilaisen Koulun 201 kanssa ja yläkoulun luokat 7-9 Koulun 204 ja Kymnaasin 227 kanssa. Koulujen lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Venäläisen museon ja Anitskovin palatsin luovan toiminnan keskuksen kanssa. Ystävyyskoulujemme oppilaat vierailevat Turussa lokakuun lopulla. Pietarilaiset majoittuvat yläkoulun venäjänlukijoiden perheisiin, tutustuvat nähtävyyksiin ja osallistuvat yhdessä isäntäoppilaansa kanssa työpajoihin. Marraskuun alussa järjestetään Turussa Puolalan koulun oppilaille pietarilaisten taideohjaajien vetämiä työpajoja. Keväällä järjestetään sekä alakoulun että yläkoulun suomalais-venäläisten luokkien opintomatka Pietariin. Alakoulun kulttuurimatkalla oppilaat matkustavat vanhempiensa kanssa ja majoittuvat hotelliin, yläkoulun matkalla nuoret asuvat pietarilaisissa perheissä. Opintomatkojen aikana vieraillaan pietarilaisessa koulussa, opiskellaan venäjän kieltä, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja Pietarin nähtävyyksiin.

Liikkuva koulu

Tavoitteena on oppilaiden osallistaminen sekä liikunnallinen oppiminen lisäämällä liikettä ja vähentämällä istumista oppitunneilla.

Liikkuvassa koulussa pyritään ajattelemaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

https://liikkuvakoulu.fi/liikkuvakoulu

Innokas

Innokas tuo luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla teemalla ”Robotti Ruttunen meidän kouluun?”. Hanketta koordinoivat Koulumestarin koulu, Oppimiskeskus Innokas ja Espoon kaupunki yhteistyökumppaneinaan noin 30 koulua ympäri Suomea. Hanke toimii Opetushallituksen rahoituksella. Puolalan koulusta hankkeessa on mukana opettaja Mikko Tammisto (etunimi.sukunimi@turku.fi) oppilaineen.

Hankkeen blogi »