Hankkeet

HundrED 100 koulua –hanke

Turku ja Puolalan koulu ovat mukana HundrED 100 – koulua – hankkeessa. Tässä hankkeessa oppilaat ideoivat ja toteuttavat pieniä pelejä ja pelihahmoja monialaisena oppimiskokonaisuutena. Hankkeeseen ja sen kilpailuihin voi kuitenkin osallistua vaikkapa vain yhdenkin oppiaineen puitteissa. Lukuvuoden päätteeksi järjestetään pelifestarit, missä oppilaat voivat näin esitellä pelejään ja pelihahmojaan yhdessä mm. Supercellin kanssa.

HundrED on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017 ja sen viralliset yhteistyökumppanit ovat OP, DNA, Supercell ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

https://hundred.fi/fi
https://www.facebook.com/100koulua

Turun Kielivirta 2016–2017

Puolalan koulun kieliluokat ovat mukana Turun kaupungin kielikylpytoiminnan sekä kaksikielisen ja kielirikasteisen opetuksen kehittämishankkeessa. Hanketoiminta on Opetushallituksen rahoittamaa ja käynnistyy syksyllä 2016.

https://blog.edu.turku.fi/kielivirta/

Oppiva Puolala (NPDL)

Pohjantähti – New Pedagogies for Deep Learning – Suomi

Puolalan koulu on mukana tässä kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -ohjelmassa, jonka tavoitteena on maailmanlaajuinen oppimisen muutos.  Tavoitteena on lisätä oppijoiden opiskelumotivaatiota ja osaamista. Ohjelma tarjoaa hyvän oppimisen kehittämiseen ja arviointiin työkaluja ja malleja: Osaamiskuvauksia, joilla kuvataan niitä elämän ydintaitoja, joita oppijat tarvitsevat menestyäkseen muuttuvassa maailmassa. Näitä ydintaitoja ovat ajattelun taidot, itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen, globaali kansalaisuus, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja luovuus.

Kansainvälisessä NPDL-hankkeessa on mukana 10 maata. Suomesta hankkeessa on mukana seitsemän suurta kaupunkia – yhteensä 120 pilottiyksikköä, joista Turussa toimii 13. Hankkeessa kehitetään koulun toiminta- ja oppimiskulttuuria. Suomessa hanketta tukee Microsoft.

Project Holland – Englannin kieliluokkien oppilasvaihto Hollantiin

Englannin kieliluokat tekevät yhteistyötä hollantilaisen Goesin pikkukaupungissa sijaitsevan Het Goese Lyceumin kanssa. Vaihtoon osallistuvat hollantilaisen koulun englantipainotteiset luokat. Yhteistyöprojekti toteutetaan vuosittain 8. luokalla, jolloin turkulaiset sekä tekevät noin viikon mittaisen vierailun Goesiin että vastaanottavat hollantilaisia vieraita. Toinen vierailuista toteutetaan syksyllä, toinen keväällä. Molemmissa maissa oppilaat toimivat isäntinä ja majoittavat vieraita perheisiinsä. Vaihtoon osallistuvat oppilaat tutustuvat paikalliseen kulttuuriin, nähtävyyksiin ja arkielämään sekä opettelevat hieman suomea ja hollantia. Vaihdon tavoitteena on kehittää ruohonjuuritason kansainvälisyyttä, tutustuttaa eurooppalaisia nuoria toisiinsa ja tarjota mahdollisuus käyttää englantia luonnollisissa tilanteissa koko lukuvuoden ajan. Projektin aihepiirit vaihtelevat lukuvuosittain oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Yhteydenpidossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Tammisto (etunimi.sukunimi@turku.fi) oppilaineen.

Project Hollandin blogi »
Het Goese Lyceumin verkkosivut »

Ystäviä USA:sta alakoulun englannin kieliluokilla

Englannin kieliluokat ovat aloittaneet ystävyystoiminnan yhdysvaltalaisten koulujen kanssa virtuaalisten luokkahuoneiden avulla. SeeSaw-alusta mahdollistaa koululaisen arkipäivän välittymisen Atlantin yli kuvin ja sanoin. Oppilaat ovat lähettäneet toisilleen niin koulupäivistään kuin suomalaisista ja amerikka-laisista juhlapyhistäkin tunnelmallisia ja mielenkiintoisia kuvia sekä ääni- videotallenteita.

Saksan kieliluokkien oppilasvaihto Celleen

Puolalan koulussa on järjestetty oppilasvaihtoa saksalaisen lukion Hermann-Billung-Gymnasiumin kanssa keväästä 2009 alkaen. Ystävyyskoulumme sijaitsee Cellen kaupungissa Niedersachsenin osavaltiossa. Vaihtoon kuuluu itse kustannettava, noin viikon pituinen opintomatka kohdemaahan 8. luokan keväällä sekä vastavierailun isännöiminen 9. luokan syksyllä. Vierailujen aikana oppilaat asuvat partnerioppilaansa perheessä, osallistuvat opintoretkiin ja -vierailuihin sekä jonkin verran tavalliseen kouluopetukseen. Vaihdon tavoitteena on lisätä oppilaiden kulttuurituntemusta, kielitaitoa, motivaatiota kielten opiskeluun sekä itsetunnon ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen.

Pietarin opintomatkat

Puolalan koulun suomalais-venäläisillä luokilla on monivuotiset Pietari-yhteistyöperinteet. Alakoulun luokat 1-6 tekevät yhteistyötä pietarilaisen Koulun 201 kanssa ja yläkoulun luokat 7-9 Koulun 204 ja Kymnaasin 227 kanssa. Koulujen lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään Venäläisen museon ja Anitskovin palatsin luovan toiminnan keskuksen kanssa. Ystävyyskoulujemme oppilaat vierailevat Turussa lokakuun lopulla. Pietarilaiset majoittuvat yläkoulun venäjänlukijoiden perheisiin, tutustuvat nähtävyyksiin ja osallistuvat yhdessä isäntäoppilaansa kanssa työpajoihin. Marraskuun alussa järjestetään Turussa Puolalan koulun oppilaille pietarilaisten taideohjaajien vetämiä työpajoja. Keväällä järjestetään sekä alakoulun että yläkoulun suomalais-venäläisten luokkien opintomatka Pietariin. Alakoulun kulttuurimatkalla oppilaat matkustavat vanhempiensa kanssa ja majoittuvat hotelliin, yläkoulun matkalla nuoret asuvat pietarilaisissa perheissä. Opintomatkojen aikana vieraillaan pietarilaisessa koulussa, opiskellaan venäjän kieltä, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja Pietarin nähtävyyksiin.

Lähikoululuokat

Lähiluokkien hanke on Opetus ja Kulttuuriministeriön hankerahoituksen turvin lukuvuonna 2015-2016 toteutettava Puolalan yhtenäiskoulun lähiluokkien 1-9 hanke. Hankkeen tarkoituksena on uusien oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kokeileminen, tulevan opetussuunnitelma hengessä, nykytekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi hankkeen tärkeänä tavoitteena on kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen. Puolalan koulu on tukenut hankkeen toteutumista hankkimalla oppilaiden käyttöön yli 100 iPadiä. Hankkeen koordinaattorina toimii alakoulun vastuuopettaja Mikko Tammisto. (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Hankkeen blogi »

Innokas

Innokas tuo luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla teemalla ”Robotti Ruttunen meidän kouluun?”. Hanketta koordinoivat Koulumestarin koulu, Oppimiskeskus Innokas ja Espoon kaupunki yhteistyökumppaneinaan noin 30 koulua ympäri Suomea. Hanke toimii Opetushallituksen rahoituksella. Puolalan koulusta hankkeessa on mukana opettaja Mikko Tammisto (etunimi.sukunimi@turku.fi) oppilaineen.

Hankkeen blogi »