Musiikkiluokat 3-9

MusiikkilAapine115Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen sekä erilaiset projektit. Opiskelu musiikkiluokilla on laulamista yksin ja kuorossa, soittamista luokassa ja orkesterissa, kuoro-, orkesteri-, musikaaliprojekteja, aktiivista musiikin kuuntelua ja musiikin teoriavalmiuksien kehittämistä.

Musiikkiluokat

Oppilaaksi ottaminen 3. luokalle

Musiikkiluokalle pyritään 2. vuosiluokalla tammikuussa. Turkulaisten 2. -luokkalaisten huoltajille ilmoitetaan musiikkiluokalle hakemisesta Wilman kautta. Hakeminen tapahtuu Wilmassa. Vieraskuntalaiset hakijat täyttävät erillisen hakemuskaavakkeen, joka löytyy Turun kaupungin sivuilta. Alakoulun musiikkiluokkien infoilta pidetään tammikuussa. Musiikkiluokkatestit järjestetään helmikuussa. Lisätietoja ja hakukaavakkeita (vieraskuntalaiset) saa Puolalan koulusta.

Musiikkiluokalle hakeville tehdään musikaalisuustesti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lapsella on sellaisia valmiuksia, joita musiikkiluokilla opiskelussa tarvitaan. Valintakriteerinä on hyväksytty musikaalisuustestin suoritus. Oppilaat valitaan pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Luokalle otetaan enintään 28 oppilasta.

Opettajien toivotaan opettavan oppilaalle toisen seuraavista lauluista ennen pyrkimistä musiikkiluokalle:

  • Oravan pesä, P.J. Hannikainen (Musica 1-2 s. 70, Piiri pieni pyörii s. 96, Koulun musiikki s. 38 tai Musiikin Aika 1-2 s. 74)
  • Mitä mulle vastaat, Risto Järvenpää (Musiikin mestarit 1-2 s.10 )

Oppilaaksi ottaminen 7. luokalle

Toinen mahdollisuus aloittaa musiikkiluokalla opiskelu on seitsemännellä luokalla. Tällöin musiikinperusteet 2 -kurssi (2/3) olisi kuitenkin hyvä olla jo suoritettuna. Seitsemännelle luokalle pyrkivien infotilaisuus järjestetään tammikuussa. Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Musiikkiluokkatesti järjestetään helmikuun aikana. Testiin kuuluu laulu- ja soittonäyte sekä melodian ja rytmin toistotehtäviä.

Rehtorilta (yläkoulu) ja apulaisrehtorilta (alakoulu) voi muinakin ajankohtina tiedustella mahdollisuutta päästä mukaan musiikkiluokkatoimintaan. Valintakriteerinä on hyväksytty musiikkiluokkatestin suoritus. Uusia oppilaita otetaan, mikäli musiikkiluokissa on vapaita oppilaspaikkoja.

Turun kaupungin ohjeet »