Musiikkiluokat 3-9

MusiikkilAapine115Musiikkiluokilla annetaan valmiuksia ja virikkeitä monipuoliseen musiikin harrastamiseen. Lähtökohtana on musiikin tekeminen yhdessä, laulaminen, soittaminen sekä erilaiset projektit. Opiskelu musiikkiluokilla on laulamista yksin ja kuorossa, soittamista luokassa ja orkesterissa, kuoro-, orkesteri-, musikaaliprojekteja, aktiivista musiikin kuuntelua ja musiikin teoriavalmiuksien kehittämistä.

Musiikkiluokat

Oppilaaksi ottaminen 3. luokalle

Musiikkiluokalle pyritään 2. vuosiluokalla tammikuussa. Turkulaisten 2. -luokkalaisten huoltajille ilmoitetaan musiikkiluokalle hakemisesta Wilman kautta. Hakeminen tapahtuu Wilmassa. Vieraskuntalaiset hakijat täyttävät erillisen hakemuskaavakkeen, joka löytyy Turun kaupungin sivuilta. Alakoulun musiikkiluokkien infoilta pidetään tammikuussa. Musiikkiluokkatestit järjestetään helmikuussa. Lisätietoja ja hakukaavakkeita (vieraskuntalaiset) saa Puolalan koulusta.

Musiikkiluokalle hakeville lapsille tehdään musikaalisuustesti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että heillä on sellaisia valmiuksia, joita musiikkiluokilla opiskelussa tarvitaan. Valintakriteerinä on hyväksytty musikaalisuustestin suoritus. Oppilaat valitaan pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Luokalle otetaan enintään 28 oppilasta.

Musikaalisuustesti sisältää rytmi- ja melodiatoistoja. Lisäksi hakija laulaa yhden säkeistön jostakin alla mainituista lauluista:

Oravan pesä (esim. Saa laulaa 3, s. 57)

Milli Menninkäisen laulu (Saa laulaa 1-2, s. 149)

Mitä mulle vastaat (Saa laulaa 3, s. 15; Musiikin mestarit 1-2, s. 10)

Oppilaaksi ottaminen luokille 4-6

Vuosiluokilla 4-6 musiikkiluokille voidaan ottaa uusia oppilaita, mikäli ko. luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@edu.turku.fi, p. 050 4323640)

Vuosiluokille 4-6 pyrkivät oppilaat osallistuvat em. musikaalisuustestiin. Sen lisäksi he osallistuvat musiikin teorian testiin, joka sisältää musiikin perusteiden 1/3 -tasoisia tehtäviä.

Oppilaaksi ottaminen 7. luokalle

Toinen mahdollisuus aloittaa musiikkiluokalla opiskelu on seitsemännellä luokalla. Tällöin musiikinperusteet 2 -kurssi (2/3) olisi kuitenkin hyvä olla jo suoritettuna. Seitsemännelle luokalle pyrkivien infotilaisuus järjestetään tammikuussa. Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Musiikkiluokkatesti järjestetään helmikuun aikana. Testiin kuuluu laulu- ja soittonäyte sekä melodian ja rytmin toistotehtäviä.

Rehtorilta (yläkoulu) ja apulaisrehtorilta (alakoulu) voi muinakin ajankohtina tiedustella mahdollisuutta päästä mukaan musiikkiluokkatoimintaan. Valintakriteerinä on hyväksytty musiikkiluokkatestin suoritus. Uusia oppilaita otetaan, mikäli musiikkiluokissa on vapaita oppilaspaikkoja.

Turun kaupungin ohjeet »