Vuosiluokat 7-9: Lukuvuoden 2022-23 aloitus

Yläkoulun lukuvuosi 2022-2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

 • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
 • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 11.8.2022 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

Seitsemännen luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 31.8.2022 klo 18.00. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulutyön alettua.

Yläkoulun koulukuvat otetaan 15.-16.9.2022.

Yhdeksäsluokkalaisten TET-viikko on 31.10.-4.11.2022.

Huoltajat voivat tarvittaessa tiedustella Wilma-tunnuksiaan koulusihteeriltä sähköpostilla elokuussa. Koulumme uudet oppilaat saavat omat tunnuksensa koulutyön alkaessa.

Lukuvuoden 2022-23 lukujärjestykset ovat nähtävissä Wilmassa 22.6.2022 alkaen. Työjärjestys löytyy, kun klikkaatte kalenterista esiin elokuun ensimmäisen kokonaisen työviikon eli viikon 33.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 20.6.-31.7.2022.

Hakeminen Puolalan kouluun 2022

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 16.1.2022 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisillä hakemuksilla (kieliluokkahakemus ja vieraskuntalaishakemus), jotka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) perjantaihin 14.1.2022 mennessä. Lomakkeet löytyvät Turun perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen/ilmoittautuminen-1-luokalle
 • Kieliluokkatestit järjestetään 31.1.-11.2.2022. Kieliluokalle hakeneet saavat kotiin 26.1.2022 mennessä erillisen kutsun, jossa ilmoitetaan lapsen testipäivä ja kellonaika sekä testipaikka.
 • Kieliluokkatoimintaa ja kieliluokille hakemista koskeva etäinfotilaisuus pidetään tiistaina 11.1.2022 klo 18.00. Tilaisuuteen pääsee Tästä linkistä.
 • Tästä linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla.
 • Laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä liittyessänne infotilaisuuteen.

Hakeminen 3. luokalle: musiikkiluokat ja kieliluokkien täydennyshaku

 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä maanantaihin 17.1.2022 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella (hakemus erikoisluokalle 3.lk tai hakemus kieliluokalle 3.lk), joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) maanantaihin 17.1.2022 mennessä. Lomake löytyy  Turun perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/erikoisluokat 
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään 8.-10.2.2022 Puolalan koulussa (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku), hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Musiikkiluokkatoimintaa ja musiikkiluokalle hakemista koskeva etäinfotilaisuus pidetään  keskiviikkona 12.1.2022 klo 18.00. Tilaisuuteen pääsee mukaan Tästä linkistä.
 • Tästä linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla.
 • Laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä liittyessänne infoiltaan.
 • Kieliluokille otetaan uusia oppilaita vain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@turku.fi, p. 050-4323640).
 • Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 11.2.2022 klo 9-11, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Tietoa kieliluokkatoiminnasta ja hakemisesta kieliluokalle löytyy alla olevasta power point-esityksestä. Erillistä infotilaisuutta kieliluokkien täydennyshausta ei järjestetä.

 Kieliluokkainfo

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus pidetään torstaina 13.1.2022 klo 18.30  etänä TEAMS-tilaisuutena.  Tilaisuuteen liitytään alla olevasta linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVkZTVkN2YtNWUxYi00MjhhLWIwYjAtNjcwYTdmNzkzZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e59f7c03-5759-46b0-af27-7adce0770181%22%2c%22Oid%22%3a%22c413aa21-c3eb-4951-a78d-64ff39baa231%22%7d

Tarvittaessa yllä olevan osoitteen voi myös kopioida ja viedä suoraan selaimen osoitekenttään.

Alla olevasta linkistä löytyvät ohjeet Teams-kokoukseen liittymiseksi erilaisilla laitteilla:

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/saila_visti_edu_turku_fi/ETZ3UNHgvtRKllRK_rO4lCABeiAzLWuLCCELxobZ6_-daQ?rtime=7Ss7IIGt2Ug

Liittyessänne vanhempainiltaan, laittakaa oma mikrofoni ja videokuva pois päältä.

 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään keskiviikkona 26.1.2022. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun.
 • Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa hakulomakkeen.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, vieraskuntalaishakemus tulee toimittaa Puolalan yläkouluun 26.1.2022 mennessä. Linkki hakemukseen  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_vieraskuntalaishakemus.pdf

Tarkentavia ohjeita:

Musiikkiluokka (7. lk)

 • Musiikkiluokalla ei ole vapaita oppilaspaikkoja lukuvuodeksi 2022-23.
 • Aikaisemmista tiedoista poiketen musiikkiluokkatestejä ei järjestetä.
 • Lisätietoja annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022.

Englannin kieliluokka (7. lk)

 • Luokalle on mahdollisesti vapautumassa muutama paikka.
 • Kaikille yhteinen kirjallinen testi järjestetään keskiviikkona 2.2.2022 klo 14.00-15.00, Torninkatu 4 (2. kerros, sisäänkäynti pihan puolelta).
 • Huoltaja ilmoittaa oppilaan testiin 26.1.2022 mennessä lähettämällä sähköpostin koulusihteeri Virva Piispaselle virva.piispanen@turku.fi, viestin aihekenttään teksti ”kieliluokkatesti”.
 • Suullinen testi järjestetään tiistaina 8.2.2022 klo 14.30 alkaen. Testiin kutsutaan 6-10 hakijaa kirjallisen testin perusteella.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022. Testiin ilmoittautumisen yhteydessä huoltajalle lähetetään yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Saksan kieliluokka ja suomalais-venäläinen luokka (7.lk)

 • Luokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokille vapautuu oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä luokat ovat täynnä.
 • Oppilaat kutsutaan erikseen mahdolliseen testiin.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 13.1.2022.

Paperiset hakemukset kaikkien vuosiluokkien hakuihin löytyvät täältä: http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet

Wilmaan kirjautuminen muuttunut opiskelijoilla ja henkilökunnalla 1.7.2021 alkaen

Opiskelijat kirjautuvat Wilmaan kohdasta ”Kirjaudu @edu.turku.fi -tunnuksella”. Opettajat ja muu henkilökunta kirjautuvat kohdasta ”Kirjaudu @turku.fi-tunnuksella”. Huoltajien kirjautuminen ei ole muuttunut.

Opiskelijoiden kirjautuminen Wilmaan
Opiskelijat kirjautuvat Wilmaan kohdasta ”Kirjaudu @edu.turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.edu.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.
Käyttäjätunnus on @edu.turku.fi -sähköpostiosoite.

Opettajat ja muu henkilökunta
Henkilökunta kirjautuu kohdasta ”Kirjaudu @turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.
Käyttäjätunnus on @turku.fi -sähköpostiosoite

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan
Wilma-tunnukset eivät muutu, eli vanhat tunnukset toimivat edelleen. Wilma-sovellus toimii myös normaalisti.

Voit vaihtaa Wilma-salasanan turku.inschool.fi -sivulla. Paina Unohditko salasanasi? -linkkiä. Salasanan voi vaihtaa vain selaimessa (Chrome, Firefox).