TET – Työelämään tutustuminen 2018-19

9.lk:t vko 44 ma-pe 29.10.-2.11.2018 (TET-sopimukset palautettava opolle 10.10. mennessä)

8.lk:t viikolla 21 ma-ke 20.-22.5.2019

7.lk:t Ruokala-TET  alkaa syysloman jälkeen (oppilaat pareittain yhden kotitalousopetuskerran eli 3 tuntia Turun klassillisen lukion ruokalassa, kotitalousopettajat ja opo ohjeistavat tarkemmin)

Lukuvuoden 2018 -2019 aloitus vuosiluokilla 7-9

Lukuvuosi 2018 – 2019 alkaa keskiviikkona 15.8.2018

  • 7. luokat klo 8.00, oppilaat kokoontuvat Puutarhakadun  koulurakennuksen pihalle
  • 8. ja 9. luokat klo 9.00, rehtori lähettää Wilma-viestin luokkatiloista ennen koulun alkua.

Yläkoulun koulukuvat otetaan 6.-7.9.2018 (Seppälän koulukuvat)

Lukuvuodet vanhempainillat pidetään seuraavasti:

  • 7. luokat torstaina 20.9.2018 klo 18.00 (Puutarhakatu 5)
  • 9. luokka keskiviikkona 21.11.2018 klo 18.00 (Puutarhakatu 5)
  • 7. luokka tiistaina 22.1.2019, aiheena valinnaiset aineet (Torninkatu 4)
  • 8. luokka tiistaina 22.1.2019 (Puutarhakatu 5)

 

Tuomas Nousiainen, rehtori

 

Puolalan koulun arviointitiedote, vuosiluokat 7-9

Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016.  Seitsemännen luokan oppilaamme opiskelevat uuden opetussuunnitelman  mukaan. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla noudatetaan vielä vanhaa opetussuunnitelmaa.

Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. Vuosiluokkien 7-9 arviointitiedotteessa kerrotaan, mitä koulussa arvioidaan ja miksi arvioidaan, sekä miten ja milloin arviointia tehdään.  Tiedotteesta löytyvät myös Opetushallituksen määrittelemät päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.

Vuosiluokkien 7-9 uusi arviointitiedote löytyy kotisivuiltamme kohdasta Opiskelu/Opetussuunnitelma.

Vanhan opetussuunnitelman mukainen 8. ja 9. luokkia koskeva tiedote löytyy kotisivuiltamme kohdasta Linkit/Yhteisten oppiaineiden arviointikriteerit.