Hakeminen Puolalan kouluun 2023

Hakeminen 1. luokalle

 • Ilmoittautuminen kouluun/hakeminen kieliluokille tapahtuu Wilma-järjestelmässä sunnuntaihin 15.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisillä hakemuksilla (Hakemus kieliluokalle 1.lk ja Vieraskuntalaishakemus koulunkäyntioikeudesta Turun kaupungin peruskoulussa), jotka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) perjantaihin 13.1.2023 mennessä. Lomakkeet löytyvät Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulupaikan-maaraytyminen/ilmoittautuminen-1-luokalle
 • Kieliluokkatestit järjestetään 30.1.-10.2.2023. Kieliluokalle hakeneet saavat kotiin 25.1.2023 mennessä erillisen kutsun, jossa ilmoitetaan lapsen testipäivä ja kellonaika sekä testipaikka.
 • Kieliluokkatoimintaa ja kieliluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään tiistaina 10.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Hakeminen 3. luokalle

Musiikkiluokat

 • Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä maanantaihin 16.1.2023 mennessä.
 • Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella (Hakemus erikoisluokalle 3.lk), joka tulee toimittaa Puolalan kouluun (Kauppiaskatu 14, 20100 Turku) maanantaihin 16.1.2023 mennessä. Lomake löytyy Turun kaupungin perusopetuksen sivuilta: https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/erikoisluokat
 • Musiikkiluokkatestit järjestetään 7.2.-9.2.2023 Puolalan koulussa, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Musiikkiluokkatoimintaa ja musiikkiluokalle hakemista koskeva infotilaisuus pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 18.00 Puolalan koululla (Kauppiaskatu 14, sisäänkäynti C-ovesta).

Kieliluokat

 • Kieliluokille (englanti, saksa, suomalais-venäläinen) otetaan uusia oppilaita vain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaspaikkoja voi tiedustella apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokilalta (kaisu.metsa-tokila@edu.turku.fi, p. 050-4323640).
 • Kieliluokkien täydennystestit järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.00-11.00, hakijat saavat kotiin erillisen kutsun.
 • Tietoa kieliluokkatoiminnasta ja hakemisesta kieliluokalle löytyy alla olevasta power point-esityksestä. Erillistä infotilaisuutta kieliluokkien täydennyshausta ei järjestetä.

KIELILUOKKAINFO-2023, täydennystestit

 

Hakeminen 7. luokalle

 • Yläkoulun tiedotustilaisuus pidetään Puolalan koululla (Puutarhakatu 5) torstaina 12.1.2023 klo 18.30.
 • Huoltaja täyttää hakemuksen Wilmassa viimeistään maanantaina 23.1.2023. Koulunkäyntioikeutta voidaan hakea vain yhteen yläkouluun.
 • Oppilasvalintakriteerien mukaisesti alakoulussa vieraspiiriläisenä olevan oppilaan yläkoulu määräytyy sen koulun mukaan, jota oppilas käy. Muuhun kouluun hakiessaan hän täyttää Wilmassa hakulomakkeen.
 • Puolalan koulussa oppilaana olevien kuudesluokkalaisten ei tarvitse hakea erikseen omaan yläkouluun, mikäli oppilas jatkaa samalla linjalla.
 • Jos oppilas ei ole turkulaisessa koulussa, rehtori Tuomas Nousiaiselle osoitettu vieraskuntalaishakemus tulee toimittaa Puolalan yläkouluun 23.1.2023 mennessä. Linkki hakemukseen  https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/turun_kaupunki_vieraskuntalaishakemus.pdf

Tarkentavia ohjeita:

Musiikkiluokka (7. lk)

 • Musiikkiluokalle otetaan uusia oppilaita, mikäli luokalla on vapaita oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme ottaa uusia oppilaita.
 • Hakemuksen lisäksi huoltaja varaa 23.1.2023 mennessä oppilaalle testiajan koulusihteeri Virva Piispaselta virva.piispanen@edu.turku.fi. Testiajan voi varata myös infotilaisuudessa 12.1.2023.
 • Testit järjestetään tiistaina 7.2.2023 ja torstaina 9.2.2023 osoitteessa Puutarhakatu 5. Testiin tulee saapua hyvissä ajoin ennen omaa testiaikaa.
 • Testiin kuuluu laulu- ja soittonäyte, melodian ja rytmin toistotehtäviä sekä pieni säveltapailutehtävä. Laulu- ja soittonäytteet voi valita itse. Säestyksettömän laulunäytteen on kuitenkin hyvä olla melodinen. Esimerkiksi Maamme laulu käy hyvin.
 • Testitilaisuuteen tulee ottaa mukaan jäljennös viimeisestä koulutodistuksesta ja todistusjäljennös viimeisestä musiikinperusteiden tutkinnosta, mikäli hakija on jo opiskellut musiikinhahmotusaineita. Täytä myös Taustatietoa musiikin harrastamisesta-lomake, jonka huoltaja saa sähköpostiinsa varatessaan lapselleen testiajan.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Englannin kieliluokka, saksan kieliluokka ja suomalais-venäläinen luokka (7.lk)

 • Luokille otetaan uusia oppilaita, mikäli luokille vapautuu oppilaspaikkoja. Tällä hetkellä luokat ovat täynnä.
 • Oppilaat kutsutaan erikseen mahdolliseen testiin.
 • Lisätietoja oppilaspaikoista ja testeistä annetaan tiedotustilaisuudessa 12.1.2023.

Paperiset hakemukset kaikkien vuosiluokkien hakuihin löytyvät täältä: http://www.turku.fi/organisaatio/toimialat/sivistystoimiala/sivistystoimialan-lomakkeet

 

Vuosiluokat 7-9: Lukuvuoden 2022-23 aloitus

Yläkoulun lukuvuosi 2022-2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022 seuraavasti:

 • 7. luokat klo 8.00 (rehtori ja luokanohjaajat ottavat oppilaat vastaan Puutarhakadun koulurakennuksen pihalla).
 • 8. ja 9. luokat klo 9.00 (rehtori lähettää oppilaille viestin ensimmäisen päivän luokkatiloista)

Keskiviikkona oppilaat ovat luokanohjaajansa kanssa ja koulupäivä päättyy tavallista aikaisemmin. Torstaina 11.8.2022 opiskellaan työjärjestyksen mukaan.

Seitsemännen luokan oppilaitten vanhempainilta järjestetään keskiviikkona 31.8.2022 klo 18.00. Muista vanhempainilloista tiedotetaan koulutyön alettua.

Yläkoulun koulukuvat otetaan 15.-16.9.2022.

Yhdeksäsluokkalaisten TET-viikko on 31.10.-4.11.2022.

Huoltajat voivat tarvittaessa tiedustella Wilma-tunnuksiaan koulusihteeriltä sähköpostilla elokuussa. Koulumme uudet oppilaat saavat omat tunnuksensa koulutyön alkaessa.

Lukuvuoden 2022-23 lukujärjestykset ovat nähtävissä Wilmassa 22.6.2022 alkaen. Työjärjestys löytyy, kun klikkaatte kalenterista esiin elokuun ensimmäisen kokonaisen työviikon eli viikon 33.

Rehtorit ja koulusihteeri viettävät kesälomaa 20.6.-31.7.2022.

Wilmaan kirjautuminen muuttunut opiskelijoilla ja henkilökunnalla 1.7.2021 alkaen

Opiskelijat kirjautuvat Wilmaan kohdasta ”Kirjaudu @edu.turku.fi -tunnuksella”. Opettajat ja muu henkilökunta kirjautuvat kohdasta ”Kirjaudu @turku.fi-tunnuksella”. Huoltajien kirjautuminen ei ole muuttunut.

Opiskelijoiden kirjautuminen Wilmaan
Opiskelijat kirjautuvat Wilmaan kohdasta ”Kirjaudu @edu.turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.edu.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.
Käyttäjätunnus on @edu.turku.fi -sähköpostiosoite.

Opettajat ja muu henkilökunta
Henkilökunta kirjautuu kohdasta ”Kirjaudu @turku.fi-tunnuksella”. Valitsemalla tämän Wilma siirtää sinut sts.turku.fi-sivulle, jossa kirjautuminen tehdään.
Käyttäjätunnus on @turku.fi -sähköpostiosoite

Huoltajien kirjautuminen Wilmaan
Wilma-tunnukset eivät muutu, eli vanhat tunnukset toimivat edelleen. Wilma-sovellus toimii myös normaalisti.

Voit vaihtaa Wilma-salasanan turku.inschool.fi -sivulla. Paina Unohditko salasanasi? -linkkiä. Salasanan voi vaihtaa vain selaimessa (Chrome, Firefox).