Etusivu

TAI:n henkilöstön ympäristöosaamista vahvistetaan kestävän kehityksen koulutuspolun
avulla. Kaikki TAI:ssa työskentelevät suorittavat vähintään perustason kestävyyskoulutuksen, johon kuuluu Suomen ympäristöopisto SYKLIn Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksen suorittaminen sekä tähän TAI:n kestävyysmateriaaliin tutustuminen ja materiaaliin liittyvän pelin suorittaminen.

Suoritusohjeet:
1. Suorita Ammattilaisen kädenjälki -sivuston kurssi Johdanto kestävään kehitykseen. Kurssilta
saat kattavat perustiedot kestävästä kehityksestä ja vihreästä siirtymästä.
2. Tutustu huolellisesti tämän kestävyysmateriaalin sisältöön ja sen linkkeihin. Kestävyysmateriaali
kertoo, miten kestävä kehitys huomioidaan TAI:n toiminnassa.
3. Kun olet tutustunut kestävyysmateriaaliin, testaa osaamisesi suorittamalla Seppo-peli. Pelin läpäiseminen varmistaa, että olet suorittanut kestävyysperehdytyksen.

TAI:n kestävyysperehdytysohjelman tasot

Taso 1: Kaikille
• Ammattilaisen kädenjälki -sivuston Johdanto kestävään
kehitykseen -kurssi ja testi
• Tämä kestävyysmateriaali ja siihen liittyvä testi
Taso 2: Kestävyystoimenpiteiden ylläpitämisestä kiinnostuneille
• Turun kaupungin Ekotukikoulutus
Taso 3: Alan vastuullisuuden kehittämisestä kiinnostuneille
• Ammattilaisen kädenjälki -sivuston alakohtaiset kurssit ja
testit
Taso 4: Valituille kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sitoutuville
• Ympäristökasvattajan koulutus (ympäristöalan EAT) oppisopimuksella

Kestävyysmateriaalin sisältö

  1. Vihreä siirtymä TAI:ssa
  2. TAI:n kestävän kehityksen tavoitteet
  3. TAI:n kestävyystoimenpiteet
  4. Hiiliviisaus
  5. Kiertotalous
  6. Kestävä kehitys opetuksessa ja opiskelijoiden osallistaminen
  7. Kestävän kehityksen seuranta TAI:ssa