Puolalan koulun peruskorjaustyö on käynnistynyt

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjaustyö käynnistyi suunnitellusti maanantaina 4.6.2018. NCC tiedotti peruskorjaustyöstä omilla sivuillaan seuraavasti:

https://www.ncc.fi/media/pressrelease-container/2fadcfd176414eac/

Ennen kuin peruskorjaustyö pääsi alkuun, tehtiin koulussa valtavasti työtä, jotta yli 60 vuotta käytössä ollut koulurakennus saatiin tyhjennettyä. Opettajat ahkeroivat huhti- ja toukokuussa työpäivien jälkeen lajitellen ja pakaten tavaraa. Myös isommat oppilaat saivat välillä auttaa tässä työssä.

Opettajat muuttopuuhissa.
Pakkaamisen ohessa lajiteltiin huutokauppaan menevää tavaraa.

Toukokuussa, sunnuntaina 20.5., järjestettiin huutokauppa, jossa myytiin sellaista opetus- ja oppimateriaalia sekä kalusteita, joita ei tulla käyttämään väistötiloissa taikka uudessa peruskorjatussa koulurakennuksessa. Suuri kiitos huutokaupan onnistumisesta kuuluu koulun viidelle vanhempain/kannatusyhdistykselle, jotka tekivät paljon talkootyötä sekä ennen huutokauppaa että sen aikana. Kannatusyhdistysten kautta huutokaupasta saatu tuotto ohjautuu kaikkien Puolalan koulun oppilaiden hyväksi.

Vanhat kartat löysivät huutokaupassa nopeasti uudet omistajat.
Huutokauppa kiinnosti kaupunkilaisia.

Varsinaiset muuttopäivät sijoittuivat kahdelle viimeiselle kouluviikolle. Viimeisiä tavaroita muutettiin vielä kesäkuun ensimmäisellä viikolla, kun NCC jo aloitti purkutöitä osassa koulurakennusta. Tällä hetkellä 1.-2. luokkien tavarat odottavat koulun alkamista Topeliuksen koulussa. Sepänkadulle menevät tavarat on kesän ajaksi säilötty varastoon, josta ne siirretään Sepänkadulle elokuun alussa, kun korjaus- ja siivoustyöt on siellä saatu tehtyä.

Muuttolaatikoita kertyi runsaasti.
Jokaiseen muuttolaatikkoon merkittiin tarkka muutto-osoite.

Sepänkadun koulurakennuksen korjaustöiden edistymistä sekä niihin liittyviä tiedotteita voi seurata täältä:

http://www.turku.fi/sepankadun-vaistotila

Tällä hetkellä Kauppiaskadun koulurakennuksen purkutyöt ovat käynnissä koulun sisätiloissa ja niitä tehdään läpi kesän. Peruskorjauksen edistymistä voi seuraavan kahden vuoden aikana seurata tämän blogin kautta. Tältä työmaalla näytti sateisena tiistaipäivänä 19.6.2018:

 

 

Peruskorjauksen aikaiset väistötilajärjestelyt

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennuksessa olevien vuosiluokkien 1-6 opetus siirtyy peruskorjauksen ajaksi väistötiloihin. Opetuslautakunta on osoittanut vuosiluokille 1-2 väistötiloiksi Topeliuksen koulun  ja vuosiluokille 3-6 Sepänkadun koulurakennuksen.

Lisätietoa väistötilajärjestelyistä saa oheisesta esityksestä:

Puolalan koulun väistötilat peruskorjauksen aikana, tiedote huoltajille 15.1.2018

Peruskorjauksen suunnittelu etenee

Puolalan koulun Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjauksen suunnittelu on edennyt syksyn aikana aikataulun mukaisesti; rakennuslupa jätettiin käsittelyyn juuri ennen joululomaa. Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Oppilaat ovat osallistuneet erityisesti pihaa koskevaan suunnitteluun. Oppilaskunnan hallituksen ministerit ja kestävän kehityksen ministerit kokosivat luokistaan ideoita ja toiveita pihaa koskien ja suunnittelivat niiden pohjalta syksyllä pidetyssä iltakoulussa erilaisia luonnoksia piha-alueeksi. Luonnokset esiteltiin arkkitehdille peruskorjauksen suunnitteluryhmässä ja ne olivat syksyn aikana myös oppilaiden nähtävillä koulun ala-aulassa. Lopullista suunnitelmaa piha-alueesta työstivät Puolalan ja Cygnaeuksen koulujen rehtorit yhdessä arkkitehdin kanssa.

Oppilaskunnan hallituksen ja kestävän kehityksen ministerit työn touhussa iltakoulussaan:

Peruskorjauksen suunnittelutyötä yhdessä henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden kanssa

Kesän aikana koulussa tehtiin kuntokartoituksia ja rakennemittauksia. Peruskorjauksen projektinjohtoryhmän ja suunnitteluryhmän työskentely pääsi myös alkuun kesäkuun puolivälissä.

Koulutyön alkaessa myös koulun henkilökunta, huoltajat ja oppilaat on otettu mukaan suunnittelutyöhön. Koulun henkilökunnan kanssa on järjestetty ensimmäinen workshop-työskentely, jossa on käyty läpi niitä asioita, joita uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) hengessä peruskorjattavassa koulussa tulisi huomioida. Tämä työskentely jatkuu myös lokakuussa.

Oppilaat pääsivät jo keväällä 2017 toteutetussa laatukyselyssä kertomaan toiveitaan siitä, millaisia asioita koulussa voitaisiin parantaa, jotta se olisi hyvä paikka opiskella ja oppia. Syksyn aikana luokissa pohditaan lisää näitä asioita oppilaskunnan hallituksen johdolla. Erityisesti oppilaat saavat paneutua siihen, millainen olisi hyvä välituntipiha.

Elokuun vanhempainilloissa keskusteltiin luokissa ja kerättiin huoltajien toiveita siitä, mitä peruskorjauksessa tulisi ottaa huomioon ja mitkä ovat heidän mielestään tarkeimmät asiat. Nämä asiat on koottu yhteen ja käyty läpi peruskorjauksen projektinjohtoryhmässä.

Huoltajien, oppilaiden ja opettajien toiveet on kerätty yhteen seuraavaan esitykseen:

Puolalan koulun peruskorjaus, opettajien, oppilaiden ja huoltajien toiveet 29.8.2017