Reppu-tiimin terveisiä

Reppu-tiimi on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista muodostettu työryhmä, jonka tarkoituksena on toimia matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi osana Yli-Maarian koulujen arkea. Reppu-tiimiin voit olla yhteydessä tavallisten arjen haasteiden kohdalla. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että oppilaita ja perheitä tuetaan ennaltaehkäisevästi ennen kuin tilanteet ja haasteet arjessa kehittyvät suuremmiksi.

Reppu-tiimiin voit olla yhteydessä suoraan sähköpostitse repputiimi@varha.fi

Voit seurata Reppu-tiimin toimintaa myös Instagramissa: https://www.instagram.com/repputiimi/

Reppu-toiminta on pilottihanke vuoden 2023 loppuun saakka ja on osa Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyskeskus –hanketta.

Ystävällisin terveisin, Reppu-tiimi

Ajankohtaisia juttuja

Koulun omat fb-sivut
Koulumme ajankohtaisia kuulumisia voit käydä lukemassa Yli-Maarian koulun facebook -sivuilta
https://fi-fi.facebook.com/ylimaariankoulu.

Instagram
Yli-Maarian koulun tunnelmapaloja on koottu kuvina myös koulun Instagramiin osoitteeseen ylimaariankoulu.

Turun sivistystoimen fb-sivut
Turun sivistystoimen facebook -sivuilla osoitteessa
https://fi-fi.facebook.com/turkusivistys
on aloitettu uusi Kuukauden koulu –juttusarja, jossa nostetaan esille kaikkia niitä hyviä toimintatapoja ja mielenkiintoisia ihmisiä, joita turkulaiskouluista löytyy. Ensimmäiseksi kuukauden kouluksi valittiin Yli-Maarian koulu. Sen myötä seuraavien viikkojen aikana Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen viestintäkanavissa kerrotaan Yli-Maarian koulun toiminnasta ja siellä työskentelevistä ihmisistä.

 

 

Yli-Maarian koulun lukuvuosi käynnistyy  keskiviikkona 10.8.2022

Luokat 1-6 ja 8-9 aloittavat koulupäivänsä klo 9.15 omassa yksikössään.

7-luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 8.15.

Kaikkien koulupäivä päättyy keskiviikkona klo 12.15. Koulutyö jatkuu torstaina 11.8.2022 normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestykset julkaistaan juhannusviikolla.

Aurinkoista kesää ja tapaamisiin elokuussa!

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke päätökseen

Monitoimitalo Ypsilon ja Yli-Maarian koulu olivat vahvasti mukana vajaat kolme vuotta kestäneessä hankkeessa, jossa kehitettiin uudenlaista toimintamallia ja yhteiskehittämispedagogiikkaa kouluihin. Toiminnan ytimessä koulumaailma, yritykset ja korkeakoulut kohtasivat.  Kokeiluissa koulut olivat mukana innovatiivisissa oppimisprojekteissa, yritykset kehittivät tuotteitaan ja palveluitaan sekä korkeakouluopiskelijat toteuttivat kurssi -ja opinnäytetöitään.

Opettajat pääsivät suunnittelemaan kouluihin kehitettäviä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja. Oppilaat oppivat mm. yrittäjyyskasvatuksesta, pelinkehittämisestä sekä luovasta ja yhteisöllisestä työskentelystä, jotka ovat tulevaisuuden vaadittavia työelämätaitoja. Kouluna Yli-Maaria sai hankkeesta valtakunnallista näkyvyyttä, ollen muun muassa kuuden suurimman kaupungin hankkeessa koulu, jossa tehtiin eniten oppimiskokeiluja.

Kiitos vielä kaikille mukana olleille luokille, opettajille, oppilaille sekä rehtoreille, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa toimintaa. Yli-Maarian koulun on tarkoitus jatkossakin profiloitua pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisen edelläkävijänä.

Seuraavassa muisteltavaksi muutamia projekteja hankkeen varrelta:

Hankkeen loppujulkaisu

Kokemuksia yhteiskehittämisestä (video)

TÄO -hankkeen kokeilujen linkkejä

Välitä!

Koulullemme kuramattoja ja pyyherullatelineitä toimittava Lindström Oy kiertää Suomen kouluja kampanjoimassa kiusaamista vastaan.

Välitä!-kampanja vieraili koulullamme lasten oikeuksien päivänä 21.11.2020. Tilaisuudessa Pekka Hyysalo puhui oppilaille kiusaamisesta ja toisista välittämisen tärkeydestä.

Kaikki koulun oppilaat pääsivät mukaan suunnittelemaan iskulauseita ja piirroksia kiusaamista vastaan. Parhaat työt päätyvät painettuina koulun kuramattoihin ja pyyherullatelineisiin.

Alla olevasta linkistä pääset kurkkaamaan Pekan puheen tärkeästä asiasta.

Video ja valokuvat: Aki Pohjoiskangas ja Kristian Raski

Ypsilon osana 6Aika-hankketta

Yli-Maarian koulu on saanut olla viime vuosina mukana monissa 6Aika-hankkeen järjestämissä mielenkiintoisissa digitaalisten ympäristöjen mahdollistamissa opiskelukokeiluissa.

Viimeisimpänä mukaan pääsi uusi koulutalomme Ypsilon!

Hankkeen tavoitteena oli visualisoida kiinteistöstä löytyvää tietoa käyttäjille. Kokeilun kohteena olivat muun muassa sisäilman laatu, tilojen käyttö ja henkilömäärät sekä ilmanvaihdon toiminta.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä

 

Perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen (Opetushallituksen ja OKM:n ohjeiden mukaisesti)

Opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) työ järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. Oppilaat ja henkilöstö eivät liiku tarpeettomasti eri ryhmien kesken ja ruokailut sekä välitunnit noudattavat hallittua mallia.
 • Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän aikana hyödyntää etäyhteyksiä esim. siten, että erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.
 • Pyritään vähentämään oppilaiden siirtymistä tiloista ja yksiköistä toiseen. Erityistilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.
 • Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti ja siinä voidaan hyödyntää koulun sisäistä etäyhteyksiä.
 • Vieraskielisten oppilaiden opetuksessa (S2, OMO, MAI ja MATU) opetusryhmä voi koostua eri luokkien oppilaista hygienia- ja väljyysseikat huomioiden. Oppilaan oikeus S2-opetukseen säilyy.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
 • Henkilöstön viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja, opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksillä.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.
 • Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Oppilashuollon palvelut järjestetään normaalisti.
 • Arviointi toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua kouluun kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan.

Lukuvuosisuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan tehdään lukuvuoden alkaessa tarvittavat kirjaukset mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteistä, arvioinnista ja oppilashuollosta.

Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällainen erillinen päätös tehdään aina yhteistyössä terveydenhuollon avainhenkilöiden kanssa.

Mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske:

 • 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai
 • valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja opinto-ohjaukseen.

Tässä linkki opetushallituksen tukimateriaaliin:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä THL:n kanssa laatima suositus löytyy osoitteesta:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf

 

Tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien toimien varalle:

Keskeisiä ohjeita on seuraavilla sivuilla

 OKM

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sivulle on koottu vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8.2020 koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

OPH

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille#kasvatus

Työterveyslaitos

Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Turun kaupunki

https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Korona-ohjeistus-henkilökunnalle.aspx

Tervetuloa kouluun!

Yli-Maarian koulun lukuvuosi käynnistyy  keskiviikkona 10.8.2022.

Luokat 1-6 ja 8-9 aloittavat koulupäivänsä klo 9.15 omassa yksikössään.

7-luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 8.15.

Kaikkien koulupäivä päättyy keskiviikkona klo 12.15. Koulutyö jatkuu torstaina 11.8.2022 normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestykset julkaistaan juhannusviikolla.

Aurinkoista kesää ja tapaamisiin elokuussa!

 

Lähiopetukseen palataan 14.5.2020

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteita puretaan 14.5.2020 alkaen.

Vuosiluokkien 1-9 oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14.5.2o20 lukujärjstyksen mukaisesti.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita tarkemmin lähipäivien aikana.

Etäopetusta ei järjestetä 14.5.2020 jälkeen. Oppilaan poissaololle tulee anoa lupa rehtorilta. Lupa myönnetään tapauskohtaisesti.

Mikäli oppilas on sairas, hänen ei ole syytä saapua kouluun. Sairaspoissaolosta huoltaja ilmoittaa tavalliseen tapaan Wilman tuntimerkintöjen kautta.

tulevien ykkösten kouluun tutustuminen on peruttu

Valitettavasti koulu ei voi tänä keväänä järjestää tilaisuutta, jossa tulevat ekaluokkalaiset pääsisivät tutustumaan kouluun.

Toivottavasti saamme mahdollisimman hyvin sanoin ja kuvin välitettyä tuleville ykkösille syksyn koulukuvioita. Tästä aiheesta tulossa lisätietoa!

Terkkuja kotikoulusta!

Yli-Maarian koulun oppilaat ovat ottaneet hienosti etäopiskelun rutiinit haltuun! Oppilaat ovat taianomaisesti suoriutuneet opettajien mitä mielikuvituksellisimmista tehtävänannoista…

Oppilaskunnan hallitus lähettää terkkuja kotitoimistoista! Hiukan on sekaannusta päässyt työpöydälle kertymään, mutta pölyä ei yhtään…

PS. Tänään starttaa vappuhaaste! Haasteen voit tsekata tästä.

Ypsilon hiljenee

Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki, jonka aiheuttamat toimenpiteet astuvat voimaan 18.3.2020.

Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Lähiopetusta järjestetään poikkeuksellisesti osalle 1.-3.-luokkien oppilaista sekä osalle erityisen tuen oppilaista.

Tämän poikkeuksen yksityiskohdista tiedotetaan laajemmin tänään 17.3.2020.

Yli-Maarian koulun henkilökunta tekee parhaansa, jotta opetus ja opiskelu saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin merkittävästä poikkeustilasta huolimatta.