Ypsilon osana 6Aika-hankketta

Yli-Maarian koulu on saanut olla viime vuosina mukana monissa 6Aika-hankkeen järjestämissä mielenkiintoisissa digitaalisten ympäristöjen mahdollistamissa opiskelukokeiluissa.

Viimeisimpänä mukaan pääsi uusi koulutalomme Ypsilon!

Hankkeen tavoitteena oli visualisoida kiinteistöstä löytyvää tietoa käyttäjille. Kokeilun kohteena olivat muun muassa sisäilman laatu, tilojen käyttö ja henkilömäärät sekä ilmanvaihdon toiminta.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä

 

Perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen (Opetushallituksen ja OKM:n ohjeiden mukaisesti)

Opetus järjestetään syyslukukauden alkaessa lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

 • Vuosiluokilla 1–6 opetus pyritään järjestämään pääosin saman luokanopettajan johdolla. Samanaikaisopettajina toimivien opettajien (mm. resurssiopettajat, osa-aikaiset erityisopettajat) työ järjestetään niin, että he toimivat mahdollisimman vähän eri ryhmien kanssa. Oppilaat ja henkilöstö eivät liiku tarpeettomasti eri ryhmien kesken ja ruokailut sekä välitunnit noudattavat hallittua mallia.
 • Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä.
 • Eri luokkien oppilaista koostuvien opetusryhmien opetuksessa voidaan koulupäivän aikana hyödyntää etäyhteyksiä esim. siten, että erityisopettaja/aineenopettaja antaa etäopetusta ja oppilaat osallistuvat koulun tiloista laitteilla luokan opettajan tai avustajan ohjauksessa.
 • Pyritään vähentämään oppilaiden siirtymistä tiloista ja yksiköistä toiseen. Erityistilojen käytössä voidaan välisiivouksella vähentää tartuntariskiä.
 • Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti ja siinä voidaan hyödyntää koulun sisäistä etäyhteyksiä.
 • Vieraskielisten oppilaiden opetuksessa (S2, OMO, MAI ja MATU) opetusryhmä voi koostua eri luokkien oppilaista hygienia- ja väljyysseikat huomioiden. Oppilaan oikeus S2-opetukseen säilyy.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
 • Henkilöstön viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja, opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksillä.
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.
 • Vanhempainilloissa ja -tapaamisissa hyödynnetään etäyhteyksiä.
 • TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen.
 • Oppilashuollon palvelut järjestetään normaalisti.
 • Arviointi toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Koulun aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua kouluun kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan.

Lukuvuosisuunnitelmaan sekä oppilashuoltosuunnitelmaan tehdään lukuvuoden alkaessa tarvittavat kirjaukset mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteistä, arvioinnista ja oppilashuollosta.

Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Tällainen erillinen päätös tehdään aina yhteistyössä terveydenhuollon avainhenkilöiden kanssa.

Mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske:

 • 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai
 • valmistavan opetuksen oppilaita. Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja opinto-ohjaukseen.

Tässä linkki opetushallituksen tukimateriaaliin:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä THL:n kanssa laatima suositus löytyy osoitteesta:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf

 

Tietoa ja tukea koronavirusepidemian aiheuttamien toimien varalle:

Keskeisiä ohjeita on seuraavilla sivuilla

 OKM

https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

Sivulle on koottu vastauksia, jotka liittyvät koronatilanteen vaikutuksiin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa.

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi-

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet 4.8.2020 koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

OPH

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

THL

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille#kasvatus

Työterveyslaitos

Ohjeistus siivoukseen COVID-19-tartuntojen ehkäisemiseksi

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen

Turun kaupunki

https://tyo.turku.fi/uutiset/Sivut/Korona-ohjeistus-henkilökunnalle.aspx

Tervetuloa kouluun!

Yli-Maarian koulun lukuvuosi käynnistyy normaalisti lähiopetuksena keskiviikkona 12.8.2020.

Luokat 1-6 ja 8-9 aloittavat koulupäivänsä klo 9.15 omassa yksikössään.

7-luokkalaisten koulupäivä alkaa klo 8.15.

Kaikkien koulupäivä päättyy keskiviikkona klo 12.15. Koulutyö jatkuu torstaina 13.8.2020 normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestykset julkaistaan opettajien ensimmäisen suunnittelupäivän (ma 10.8.2020) jälkeen.

Nähdään koulussa!

Lähiopetukseen palataan 14.5.2020

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteita puretaan 14.5.2020 alkaen.

Vuosiluokkien 1-9 oppilaat palaavat lähiopetukseen torstaina 14.5.2o20 lukujärjstyksen mukaisesti.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan huoltajia ja opiskelijoita tarkemmin lähipäivien aikana.

Etäopetusta ei järjestetä 14.5.2020 jälkeen. Oppilaan poissaololle tulee anoa lupa rehtorilta. Lupa myönnetään tapauskohtaisesti.

Mikäli oppilas on sairas, hänen ei ole syytä saapua kouluun. Sairaspoissaolosta huoltaja ilmoittaa tavalliseen tapaan Wilman tuntimerkintöjen kautta.

tulevien ykkösten kouluun tutustuminen on peruttu

Valitettavasti koulu ei voi tänä keväänä järjestää tilaisuutta, jossa tulevat ekaluokkalaiset pääsisivät tutustumaan kouluun.

Toivottavasti saamme mahdollisimman hyvin sanoin ja kuvin välitettyä tuleville ykkösille syksyn koulukuvioita. Tästä aiheesta tulossa lisätietoa!

Terkkuja kotikoulusta!

Yli-Maarian koulun oppilaat ovat ottaneet hienosti etäopiskelun rutiinit haltuun! Oppilaat ovat taianomaisesti suoriutuneet opettajien mitä mielikuvituksellisimmista tehtävänannoista…

Oppilaskunnan hallitus lähettää terkkuja kotitoimistoista! Hiukan on sekaannusta päässyt työpöydälle kertymään, mutta pölyä ei yhtään…

PS. Tänään starttaa vappuhaaste! Haasteen voit tsekata tästä.

Ypsilon hiljenee

Suomessa otetaan käyttöön valmiuslaki, jonka aiheuttamat toimenpiteet astuvat voimaan 18.3.2020.

Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopistojen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään.

Lähiopetusta järjestetään poikkeuksellisesti osalle 1.-3.-luokkien oppilaista sekä osalle erityisen tuen oppilaista.

Tämän poikkeuksen yksityiskohdista tiedotetaan laajemmin tänään 17.3.2020.

Yli-Maarian koulun henkilökunta tekee parhaansa, jotta opetus ja opiskelu saadaan toteutettua mahdollisimman hyvin merkittävästä poikkeustilasta huolimatta.

Alkuvuoden sirkustelua

Ypsilon on tänään 21.1.2020 toiminut vuoden ”täydellä teholla”, kun alakoululaiset muuttivat tiloihin tasan vuosi sitten.

Nopeasti on ensimmäinen vuosi Ypsilonissa sujunut; tavallisen kouluarjen, juhlien ja vauhdikkaidenkin tapahtumien merkeissä!

Mukavaa alkuvuotta kaikille!

Vanhempainyhdistyksen syyskokous ti 1.10. klo 17.30

Vanhempainyhdistyksen syyskokous järjestetään tiistaina 1.10.2019 klo 17.30 Ypsilonin Keskustorilla.

Kokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös ja valitaan uusi hallitus. Lisäksi suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintakautta ja alueemme lasten yhteisiä asioita.

Kaikki vanhemmat ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan!

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta: Vanhempainyhdistys 2019

Voit liittyä yhdistykseen: Vanhempainyhdistyksen Facebook-sivut

Mukavaa kouluvuotta kaikille

Kouluvuosi Yli-Maariassa on alkanut virkeästi. Viime lukuvuoden muuttotohinat ja uudenlaisen toimintakulttuurin opettelu ovat enää vain utuinen muisto. Nyt olemme valmiina toteuttamaan lukuvuoden strategisia teemoja liittyen hyvinvointiin, osaamiseen ja kilpailukykyyn. Olemme suunnitelleet koulupäivien oheen tapahtumia sekä yhteistyötä kodin ja koulun kanssa. Suunnitelmat kirjataan Wilmassa olevaan lukuvuosisuunnitelmaan, joka julkaistaan oppilaille ja huoltajille syyskuun lopulla.

Poimintoja elo-syyskuun tapahtumakalenterista:

PE 30.8. Koulun 1.-9.lk Hyvinvointi -teemapäivä. Koulupäivä klo 8.15-12.15. Päivän ohjelmasta tiedotetaan lisää Wilmassa

TO 5.9. 7.lk ryhmäytymispäivä Taivassalon Tippsundissa klo 8-15

KE 11.9. 7.lk päihdepajat /NIKO-projekti. Koulupäivä normaalin aikataulun mukaisesti paitsi 7B ja 7C tuntia aikaisemmin kouluun ja kotiin.  

PE 20.9. 8.lk Taidetestaajina Turussa klo 11.30-15

KE 25.9. Oman luokan tunti (lutu–tunti) klo 11.15-12.30. Aiheena mm. lukuvuosisuunnitelman pääkohdat ja KiVa-koulu (luokilla 1,4,7)

Syksyn vanhempainillat

Yhteistyön vahvistaminen kodin ja koulun välillä on meille tärkeä asia, ja toivomme vanhempien aktiivisesti osallistuvan koulumme toimintaan.

Syksyn vanhempainillat:

KE 28.8.   Moision yksikön 1.-3.lk klo 18 Moision kivikoulussa.

TO 29.8.  1.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti Z-ovesta ja kokoontuminen kotisolussa.

KE 4.9.  7.-9.lk Ypsilonissa klo 18. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen keskustorilla. Yhteisosuudessa vieraana Tommi Grönroos, jonka jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanohjaajien kera.

KE 4.9.  2.-3.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti Z-ovesta ja kokoontuminen kotisolussa.

TO 12.9.  4.-6.lk Ypsilonissa klo 17.30. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen Keskustorilla. Yhteisosuuden jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanopettajien kera.

MA 28.10. 9. lk vanhempainilta ja yhteisvalintainfo Ypsilonissa klo 18. Sisäänkäynti B-ovesta ja kokoontuminen Keskustorilla. Yhteisosuuden jälkeen kokoonnutaan luokittain luokanopettajien kera.

TI 19.11. 8. lk vanhempainilta  (tarkempi informaatio myöhemmin)

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

Tervetuloa kouluun elokuussa 2019!

Työjärjestyksistä

Tulevan lukuvuoden suunnittelutyö Yli-Maarian koulun opettajakunnan kanssa pidetään ma 12.8. – ti 13.8.2019. Avaamme lukujärjestykset oppilaille ja huoltajille Wilmaan 12.8. iltapäivällä tarkistettuamme vielä, että kaikki työjärjestykseen liittyvät asiat on huomioitu.

Työjärjestys on koulussamme syys- ja kevätlukukaudella sama, paitsi 7. ja 8. luokalla opinto-ohjaus ja terveystieto vuorottelevat syys- ja kevätlukukausien mukaan. Koulupäivien aloitusajat ja päättymisajat säilyvät kuitenkin koko lukuvuoden samoina.

Koulupäivät Yli-Maariassa alkavat pääsääntöisesti klo 8.15, osalla oppilaista myös klo 9.15. Vain vanhemmilla oppilailla, joilla aamutoimet sujuvat kotosalla jo itsenäisesti, koulupäivät voivat alkaa myös klo 10.15. Koulupäivät päättyvät aikaisintaan klo 12.15, jolloin alkuopetusikäisille on tarjolla iltapäiväkerho, ja ylemmillä luokilla viimeistään klo 15.15. Oppitunnit iltapäivällä päättyvät aina varttia yli, paitsi tiistaisin viimeistään klo 14 Harrastelukkarin vuoksi.

Yläkoululaisten Harrastelukkari

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on valmistellut Turun Urheiluakatemian kanssa tiistai-iltapäiviin klo 14 alkaen avautuvaan yläkoulujen harrastusaikaan monipuolista harrastustarjontaa. Toiminnan tavoitteena on löytää keinoja tavoittaa nuoria, joilla ei juuri ole vapaa-ajanharrastuksia ja kehittää heidän kanssaan yhteistyössä uudenlaisia harrastamisen tapoja. Lisäksi yhteinen harrastusaikaikkuna mahdollistaa paljon urheileville nuorille harrastustoimintaa suoraan koulupäivän jälkeen, jotta yksi ilta viikossa vapautuisi nuoren muuhun sosiaaliseen elämään.

Syksyllä 2019 ”Harrastuslukkari” käynnistyy Urheiluakatemian toiminnalla, liikuntapalveluiden Mihi-toiminnalla sekä Kuralan kylämäen museon Taito-tiistain monipuolisella kädentaito-ohjelmalla. Urheiluakatemian tarjoaman valmennuksen tavoitteena on nuoren fyysisten valmiuksien kehittyminen ja monipuolisten liikuntataitojen oppiminen. Toimintaa järjestetään viidelle ryhmälle Kupittaalla, Impivaarassa, Syvä-lahdessa ja Moisiossa. Mihi-toiminnassa eri liikuntalajit kiertävät yläkouluilla (9 sovittua koulua tällä hetkellä) 3–4 viikon jaksoissa. Mihi on matalan kynnyksen harrastetoimintaa koulujen omissa saleissa.

Syksyn aikana toiminnalle etsitään lisärahoitusta ja kumppanuuksia harrastustoiminnan laajentamiseksi sekä luodaan nuorille houkutteleva harrastuskonsepti vuoden 2020 alusta lähtien.

 

Kouluvuoden aloituksesta

Kouluvuosi alkaa ke 14.8.2019.

Luokat 1-9 ovat koulussa klo 9.15 – 12.15 paitsi 7. lk klo 8.15-12.15.

Työjärjestyksen mukaisesti jatketaan heti torstaista 15.8. alkaen.

 

Tapaamisiin elokuussa!