Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista keskustellaan henkilöstön kesken säännöllisesti, ja näin luodaan arvopohjaa kasvatus- ja opetustyölle. Koulussa tehdään yhä näkyvämmäksi oppilaan mahdollisuudet vaikuttaa koulutyöhön ja työtapoihin.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyhmä, hyvinvointitiimi, kummi- ja ystävyysluokat, pedagoginen tiimi, luokkatunnit, oppilaskunta, tutortoiminta, spin-välituntitoiminta, ja Kiva-koulu tukevat vahvasti suunnitelman mukaista toimintaa.

Seuraavat yhdenvertaisuus -ja tasa-arvosuunnitelman teemat tulisi toteutua koulun arjessa oppilaan kokemana:

  1. Koulun aikuiset kohtelevat minua reilusti.
  2. Saan oppitunneilla apua, jos tarvitsen sitä.
  3. Voin itse päättää joistakin kouluasioistani (esim. työtavat, materiaalit, ajankäyttö).
  4. Voin vaikuttaa yhteisiin asioihin koulussa.
  5. Voin koulussa näyttää monella tavalla osaamistani, ja saan oppimisestani oikeudenmukaista palautetta.
  6. Minua ei kiusata ihonvärini, kulttuurini, uskontoni, vakaumukseni, ulkonäköni, sairauden, harrastusten eikä mieltymysteni takia.
  7. Koulussamme otetaan huomioon oppilaiden terveyteen liittyvät rajoitteet (esim. allergiat ja vammat).
  8. Minulta ei odoteta perinteisten sukupuoliroolien mukaista käyttäytymistä koulussa.
  9. Voin halutessani ilmentää seksuaalista suuntautumistani koulussa.
  10. Minua ei loukata seksuaalisesti (esim. nimittelemällä, kommentoimalla, koskettelemalla) koulussa.

Kiva-koulun arviointimateriaalia sekä koulun omaa kouluturvallisuuteen, -viihtyvyyteen ja – hyvinvointiin liittyvää kyselyä käytetään säännöllisesti ja tulokset viedään KOR-ryhmän käsittelyyn. Tämä toimii osaltaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen havainnoimisvälineenä.