Vanhempainyhdistys

Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistykseen kuuluu kolme tasavertaista alajaostoa, päiväkoti, alakoulu sekä yläkoulu.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun sekä päiväkodin välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä päiväkotia, koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina
  • perehtyä päiväkodin ja koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä päiväkodin ja koulun kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukea vanhempien, päiväkodin ja koulun välistä viestintää
  • pitää yhteyttä päiväkodin ja koulun toimijoihin, sekä toimia yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti päiväkotia, koulua, oppilaskuntaa, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Tule mukaan toimintaan!

Liity tästä linkistä

On kiva kuulua porukkaan! Mietitään uusia juttuja ja parannuksia päiväkotilaisten ja koululaisten arkeen ja toteutetaan ne yhdessä