Vanhempainyhdistys

Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistykseen kuuluu kaksi tasavertaista alajaostoa, päiväkoti, ala-/yläkoulu.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun sekä päiväkodin välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä päiväkotia, koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina
  • perehtyä päiväkodin ja koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä päiväkodin ja koulun kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukea vanhempien, päiväkodin ja koulun välistä viestintää
  • pitää yhteyttä päiväkodin ja koulun toimijoihin, sekä toimia yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti päiväkotia, koulua, oppilaskuntaa, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Tule mukaan toimintaan!

Liity tästä linkistä

On kiva kuulua porukkaan! Mietitään uusia juttuja ja parannuksia päiväkotilaisten ja koululaisten arkeen ja toteutetaan ne yhdessä

 
HALLITUS 2019-2020
Puheenjohtaja
Taru Ilola
Varapuheenjohtaja
Joni Hirviniemi 31.12.2019 saakka
Marita Kangasniemi 1.1.2020 alkaen
Sihteeri
Merja dean
Rahastonhoitaja
Sanna Laiho
Jäsenrekisterin hoitaja
Heidi Roine
Jäsen
Anu Harju
Sanna Heljakka
Miia Järvelin
Paula Lavonen
Kirsi Männistö
Maria Nukarinen

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen 17.8.2020 Ypsilonin Vähätorille klo 18.00 alkaen!
Vuosikokouksessa käsitellään sekä menneen että tulevan toimintakauden toimintaa ja taloutta. Uusia kasvoja kaivataan myös uuden toimintakauden hallitukseen, joten älä epäröi liittyä mukaan kivaan porukkaan!
VY_Esityslista_vuosikokous 17.8.2020