Vanhempainyhdistys

Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistykseen kuuluu kaksi tasavertaista alajaostoa, päiväkoti, ala-/yläkoulu.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun sekä päiväkodin välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää lasten hyvinvointia
  • tuoda esille vanhempien näkemyksiä päiväkotia, koulua, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina
  • perehtyä päiväkodin ja koulun toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä päiväkodin ja koulun kanssa
  • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukea vanhempien, päiväkodin ja koulun välistä viestintää
  • pitää yhteyttä päiväkodin ja koulun toimijoihin, sekä toimia yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti päiväkotia, koulua, oppilaskuntaa, oppilaiden kerho- ja harrastustoimintaa
  • tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja luottamushenkilöihin vaikuttaakseen päätöksentekoon.

Tule mukaan toimintaan!

Liity tästä linkistä

Tietosuojaseloste_Yli-Maarian koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistys ry

On kiva kuulua porukkaan! Mietitään uusia juttuja ja parannuksia päiväkotilaisten ja koululaisten arkeen ja toteutetaan ne yhdessä