Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke päätökseen

Monitoimitalo Ypsilon ja Yli-Maarian koulu olivat vahvasti mukana vajaat kolme vuotta kestäneessä hankkeessa, jossa kehitettiin uudenlaista toimintamallia ja yhteiskehittämispedagogiikkaa kouluihin. Toiminnan ytimessä koulumaailma, yritykset ja korkeakoulut kohtasivat.  Kokeiluissa koulut olivat mukana innovatiivisissa oppimisprojekteissa, yritykset kehittivät tuotteitaan ja palveluitaan sekä korkeakouluopiskelijat toteuttivat kurssi -ja opinnäytetöitään.

Opettajat pääsivät suunnittelemaan kouluihin kehitettäviä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja. Oppilaat oppivat mm. yrittäjyyskasvatuksesta, pelinkehittämisestä sekä luovasta ja yhteisöllisestä työskentelystä, jotka ovat tulevaisuuden vaadittavia työelämätaitoja. Kouluna Yli-Maaria sai hankkeesta valtakunnallista näkyvyyttä, ollen muun muassa kuuden suurimman kaupungin hankkeessa koulu, jossa tehtiin eniten oppimiskokeiluja.

Kiitos vielä kaikille mukana olleille luokille, opettajille, oppilaille sekä rehtoreille, jotka ovat olleet mukana mahdollistamassa toimintaa. Yli-Maarian koulun on tarkoitus jatkossakin profiloitua pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisen edelläkävijänä.

Seuraavassa muisteltavaksi muutamia projekteja hankkeen varrelta:

Hankkeen loppujulkaisu

Kokemuksia yhteiskehittämisestä (video)

TÄO -hankkeen kokeilujen linkkejä