Monialainen oppimiskokonaisuus (MOK)

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan niiden laajuudet ja mukana olevat oppiaineet sekä oppilaiden osallisuus. Lisäksi kuvataan tavoitteet, sisällöt, arviointikäytännöt, toteutumisen seuranta, toteutumisen arviointi sekä kehittäminen.