Iltapäiväkerho

Yli-Maarian koulun iltapäiväkerho toimii Ypsilonissa sekä Moision yksikössä

Moision yksikön iltapäiväkerho on Turun kaupungin järjestämää toimintaa:

Yhteyshenkilönä Katri Nieminen p. 044 907 2973

Ypsilonin aamu- ja iltapäiväkerho on TPS juniorijalkapallon järjestämää toimintaa:

Yhteyshenkilönä Mirel Riihimäki p. 0447339810, mirel.riihimaki@tps.fi

Aamu – ja iltapäivätoiminta on suunnattu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille.

Tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja liikunnallinen iltapäivä pienille koululaisille välittömästi koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus mm. leikkiä, askarrella, pelata erilaisia lautapelejä, lukea, ulkoilla, lepo- ja rauhoittumishetkiä unohtamatta.

Lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Tavoitteena on saada lapset kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja ja liikuntamuotoja. Monipuolisen liikkumisen tavoitteena on myös kehittää lasten yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ympäristössä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ohjaavat toiminnan järjestämistä.