Yleistä

PERUSOPETUS TURUSSA 2019-2020

Perusopetuksen opas 2019_2020

YLI-MAARIAN YHTENÄISKOULU TOIMINNASSA

Yli-Maarian yhtenäiskoulu aloitti toimintansa 1.8.2018, ja hartaasti odotettu uusi koulurakennus monitoimitalo Ypsilonin yhteyteen valmistui jouluksi 2018. Koulun toiminta käynnistyi monitoimitalossa kahdessa aallossa; luokat 7-9 aloittivat uudessa rakennuksessa välittömästi kevätlukukauden alkaessa, ja luokat 1-6 muuttivat Moision yksiköstä (Moision koulutie 2) pari viikkoa myöhemmin. Kymmenisen vuotta sitten remontoitu Moision yksikön kivikoulu (Moision koulutie 2) on osalle oppilaista maantieteellisesti lähempänä, ja siellä järjestetään jatkossakin opetusta osalle 1-6 luokkien oppilaista.

Monitoimitalossa olevassa pääkoulussa opiskelee tulevaisuudessa n. 700 oppilasta luokilla 1-9. Moision kivikoulussa on siirtymävaiheiden jälkeen n. 150 oppilaspaikkaa luokille 1-6.

Yli-Maarian koulussa ei ole erikois- tai painotusluokkia, vaan pyrimme antamaan hyvää perusopetusta kaikille oppilaille. Valinnaisainevalikoimalla tarjoamme oppilaille mahdollisuuden syventää tai laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa mukaisesti. Monitoimitalossa toimii myös varhaiskasvatus, jonka kanssa teemme aktiivisesti yhteistyötä erityisesti alkukasvatusikäisten (6-8 v.) lasten parissa.

Ypsilonin älykäs oppimisympäristö

Olemme mukana 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankeessa https://www.oppimisenuusiaika.fi/turku/ , jonka tarkoitus on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin, fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita.  Hanke parantaa ympäristöjä kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Turun kaupungin osahankkeessa syntyy kaksi yritysten ja oppilaitosten yhteistä kehittämisympäristöä. Ensimmäinen ympäristö rakentuu Turun Yli-Maarian kaupunginosaan, jonne rakentuu älykäs kortteli ja monitoimitalo Ypsilon.

Ypsiloniin rakennetaan tutkimus-ja kokeilukeskus, jossa tullaan kokeilemaan ja kehittämään erilaisia yritysten älykkäitä tuotteita ja innovaatioita yhdessä tulevien loppukäyttäjien (opettajat ja oppilaat) kanssa. Teemoja ovat mm. virtuaali- ja lisätty todellisuus, pelillisyys oppimisessa, liikuntateknologia ja älykkäät tilaratkaisut.

Osa kokeiluista aloitettiin jo vuonna 2018 Moision yksikköön rakennetussa kokeiluluokassa. Luokkaan on rakennettu uudenlainen oppimisympäristö akustiikan, kalustuksen ja tekniikan suhteen.

Koko Yli-Maarian kaupunginosa on siis vahvasti projektissa mukana. Opettajat ja oppilaat saavat tutustua uudenlaisiin älykkäisiin opetuksellisiin ratkaisuihin ja pääsemme itse kehittämään niitä. Saamme paljon kokemuksia uudenlaisista oppimisympärisristöistä ja hyviä opetusmalleja mm. tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä.