Kodin ja koulun yhteistyö

Yli-Maarian koulu tekee säännöllistä ja alati uusiutuvaa yhteistyötä kotien kanssa. Otammekin mielellämme vastaan erilaisia vinkkejä ja uusia toimintatapoja yhteistyön kehittämiseksi.

Kodin ja koulun yhteistyö vahvistaa avointa vuoropuhelua ja luo pohjan ratkaisukeskeiselle toimintakulttuurille.

Kaikki luokat pitävät vanhempainillan heti syyslukukauden alettua. Lisäksi tapaamme kotiväkeä muun muassa arviointikeskusteluissa, vanhempaintapaamisissa sekä kodin ja koulun päivässä. (lukuvuonna 2020-2021 kodin ja koulun päivää ei järjestetä Korona-pandemiasta johtuen)

Lisää kodin ja koulun yhteistyöstä voit lukea Turun kaupungin sivuilta.