Järjestyssäännöt

Yli-Maarian koulun järjestyssäännöt

 1. Noudatan koulun järjestyssääntöjä koulutyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi.
 2. Olen vastuussa sääntöjen ja hyvien tapojen noudattamisesta koulualueella ja -aikana. Koulun ulkopuolinen toiminta esim. opintoretket lasketaan kouluajaksi.
 3. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukanani ja kotitehtäväni asianmukaisesti suoritettuina.
 4. En tuo kouluun enkä pidä työpäivän aikana hallussa tupakkatuotteita, päihteitä, teräaseita, tulentekovälineitä enkä muita vaaraa aiheuttavia välineitä.
 5. Annan muille työrauhan ja kielenkäyttöni on asiallista sekä kohteliasta.
 6. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen vaaran tuottamiseen tai kiusaamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi.
 7. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitan opettajalle. Olen tietoinen vahingonkorvausvastuustani.
 8. Huolehdin omalta osaltani siitä, että koulun tilat ja koulualue säilyvät siisteinä ja viihtyisinä.
 9. Käytän kännykkääni ja muuta omaisuuttani kouluaikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vastaan itse kouluun tuomastani omaisuudesta.
 10. Koulualueelta poistuminen luvatta koulupäivän aikana on kielletty.
 11. Koulumatkoilla ja siirtymätilanteissa koulupäivän aikana noudatan opettajan ohjeita ja liikennesääntöjä.
 12. Koulussa ja koulumatkalla tapahtuneesta vahingoista, tapaturmasta tai kiusaamisesta ilmoitan ensi tilassa opettajalle.

 Järjestyssääntöjen lisäksi noudatan Yli-Maarian koulussa yhdessä sovittuja käytänteitä, jotka löytyvät elokuusta 2018 alkaen Wilma-tiedotteesta.

Tulevat Yli-Maarian koulun oppilaat käsittelivät luokkatunnillaan Yli-Maarian koulun opetussuunnitelman ja koulun käytänteet. Oppilaskunnat käsittelivät ja hyväksyivät opetussuunnitelman ja käytänteet 21.11.2017 (luokilla 7−9) ja 17.11.2017 (luokilla 1−6).

Yli-Maarian koulun rehtori on hyväksynyt järjestyssäännöt 21.11.2017 oppilaskuntien kuulemisen jälkeen.