Kielikarnevaali – yhteistyötaitoja, toimintaa ja paljon kieliä!

Kielikarnevaali tapahtuma on järjestetty Turussa jo viisi kertaa. Tapahtuma on kehittynyt ja muovautunut vuosien kehittelytyön tuloksena, mutta tärkein on säilynyt: oppilaiden osallisuus ja aktiivisuus sekä monipuolinen yhteistyö kielten äärellä. Kielikarnevaali sai alkunsa Turun Kielivirta –hankkeen kieliluokkien yhteisestä toimintapäivästä 2017 ja lukuvuodesta 202021 alkaen se on suunnattu kaikille turkulaisille 3. luokkalaisille osana Turun sivistystoimen A2 kielivalintaan liittyvää tiedotustyötä. 

Kielikarnevaali – mikä se on? Hankeaikojen karnevaalit 

Mistä kaikki alkoi? Minkälaisia eri versioita kieliluokkien kanssa kokeiltiin?

Vuonna 2016 tuli haettavaksi hankerahoitusta kaksikielisen opetuksen kehittämistyölle. Joukko turkulaisia kielikylpy –ja kieliluokkaopettajia kokoontui pohtimaan, miten kaksikielistä opetusta voisi paikallisesti kehittää. Ajatus oppilaiden verkostoitumisesta ja toiminnallisesta “kielimessupäivästä” kirjattiin jo ensimmäiseen Turun Kielivirta –hankehakemukseen koordinaattori Satu Koistisen toimesta. 

Tapahtuman tausta-ajatuksena oli suunnitella kieliluokkien oppilaille toimintapäivä, jossa he pääsisivät näkemään toisiaan ja tutustumaan oman luokkakielensä lisäksi kaikkiin Turussa tarjottaviin kieliluokkakieliin. Oppilaat haluttiin koota yhteiseen tapahtumaan, jotta lapsilla olisi mahdollisuus nähdä tuttuja eri kouluista, ja he mahdollisesti saisivat uusia ystäviä kielitapahtumassa.  

Ensimmäinen Kielikarnevaali järjestettiin 2017 Turun Messukeskuksessa. Tapahtumaan osallistuivat kaikki Turun kieliluokat. Messukeskus oli koristeltu lipuilla ja viireillä ja tunnelma oli huipussaan. 1.- 3. luokkalaisille olivat Turun yliopiston kielten opiskelijat järjestäneet kielirasteja, joita tehtiin oman luokan kesken Oppilaat saivat maistiaisen useasta kielestä: kun ohjaaja vaihtui, kielikin vaihtui.

4. 8. luokkalaiset oli jaettu ikätason mukaisesti joukkueisiin, jossa oli oppilaita omasta koulusta ja toisesta kieliluok Joukkuejako tehtiin niin, että jokaisessa joukkueessa olisi oppilaita ainakin kahdelta eri kielilinjalta. Jokaiselle luokkatasolle oli valmistettu oma peli Seppo-pelialustalle. Peliä pelattiin joukkueen yhteisellä mobiililaitteella. Pelissä oppilaat pääsivät tutustumaan kaikkiin Turussa tarjottaviin kieliin. Osa tehtävistä oli monivalintatehtäviä, mutta pelissä oppilaat pääsivät vastaamaan myös omilla videoilla (esim. opetelkaa laulu ja laulakaa se yhdessä. Lähettäkää se tuomareille). Pelin pisteyttäjinä ja tuomareina toimivat kieliluokkien 9. luokkalaiset. Luovia tehtäviä ohjaamassa olivat lukuisat yhteistyökumppanit (mm. Goethe instituutti, Svenska nu, Ranskainstituutti, nukketeatteri Aura of Puppets, Zodiak) sekä lukuisat natiivivieraat, joita oppilaat haastattelivat. Päivä huipentui yhteisessä kokoontumisessa, jossa katsottiin koulujen valmistamat esittelyvideot ja kunniavieraana messukeskuksen auditorioissa esiintyi  Felix Zenger, joka esitteli kielellistä taituruuttaan beatboxauksen merkeissä. Linkki vuoden

2017 koostevideoon. Tarkempia tietoja suunnittelusta . 

 

Messukeskuksen auditoriossa oli tiivis  tunnelma.

Vuoden 2018 Kielikarnevaali suunniteltiin ja kehitettiin opettajilta ja oppilailta saadun palautteen mukaan koordinaattori Pikke Syrjä-Väisäsen johdolla. Tapahtuma haluttiin jatkossa toteuttaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla, jotta tapahtuma saisi jatkoa hankkeen päätyttyäkin. Tapahtumapaikaksi valikoitui Kupittaan urheiluhalli. Keskeinen sijainti helpotti liikkumista ja tila soveltui tapahtumalle hyvinurheilullinen ilmapiiri tuki toiminnallista kielenoppimista! Aamupäivällä alakoulun oppilaat harjoittelivat kieliä toiminnallisesti ensimmäisen vuoden tapaan.  Iltapäivällä yläkoululaisille oli suunnattu kielimessut. Oppilaat vastasivat ryhmittäin erilaisiin kysymyksiin erilliselle vastauslomakkeelle liittyen yhteistyökumppanien toimintaan. Päivään osallistui yli 1 000 oppilasta kieliluokilta. Mukana toiminnassa oli jälleen kerran lukuisat yhdistykset ja vapaaehtoiset. Yhteistyö yliopiston opiskelijoiden kanssa tiivistyi. Tapahtuman loppuhuipennuksena oli lasten juoksu urheiluhallin ympäri. Tapahtuman koostevideo. 

Kielikarnevaali 2019 oli jaettu kahdelle eri päivälle, koska osallistujia oli entistä enemmän. Turun kieliluokkien lisäksi tapahtumaan osallistuivat Raision ja Naantalin kieliluokkien opettajat ja oppilaat. Turun urheiluhallissa järjestettyyn karnevaalipäivään osallistui kaiken kaikkiaan yli 1 000 alakoulun oppilasta ja opettajaa. 1-2 -luokkien toiminnasta vastasi jälleen Turun yliopiston kieltenopiskelijat ja 3-6 -luokkien oppilaat pelasivat Kielikarnevaalipeliä Seppo-alustallaAlakoulun tapahtuman koostevideo  Yläkoulun Kielikarnevaali järjestettiin  Työväenopiston ja Luostarivuoren koulun alueella. Oppilaat osallistuivat tapahtuman aikana 3-4 työpajaan ja he liikkuivat pajasta toiseen omina luokkinaan. Tapahtuma-aikana oppilaat pelasivat myös omissa joukkueissaan Kielikarnevaali -peliä. Yläkoulun työpajoina oli mm. Language of Magic, Language of rythm/Rytmin kieli, Language of the dance/Tanssin kieli, Language of an image/Kuvan kieli ja Speaking without words/Kehon kieli. Yläkoulun tapahtumaan osallistui lähes 500 oppilasta ja opettajaa. Yläkoulun oppilaiden valmistama koostevideo. 

 

Kohti kaikkien Karnevaalia!

Kielikarnevaali järjestettiin saamelaisten kansallispäivänä, paikalla oli Turun yliopiston yleisen historian ja kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Niina Siivikko esittelemässä saamelaista kulttuuria ja saamen kieltä. Kuvassa myös Anne Lindholm (Turun kielikoordinaattori).

Keväällä 2020 Kielikarnevaalitapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa niin, että kohderyhmänä oli vain yksi ikäryhmä, kolmasluokkalaiset.

Tapahtumaan sai osallistua kaikki kieliluokkatoimintaa tarjoavien koulujen 3. luokkalaiset Turusta, Raisiosta ja Naantalista. Kyseessä oli testikarnevaali siinä mielessä, että ikäryhmä pääsi tutustumaan kieliin juuri ennen A2 valintojen tekemistä. Tapahtuma järjestettiin Kupittaan urheiluhallissa ja siihen osallistui yli 400 oppilasta opettajineen. Turun yliopiston kieltenopiskelijat vetivät toiminnallisia tehtäviä sisältäviä kielipisteitä, joissa kielimaistiaisia oli tarjolla englannista, espanjasta, ranskasta, ruotsista, saamesta, saksasta ja venäjästä. Kielirasteja pitämässä oli myös CISV, Eagles Rugby Football Club, Suomi-Venäjä-seura, Svenska Nu ja Tjolahåpp. Koska tapahtuma järjestettiin saamelaisten kansallispäivänä, oli oppilailla mahdollisuus tutustua myös saamen kieleen ja kulttuuriin. 

Turun Kielivirta- hankkeen Kielikarnevaali on osoittautunut toimivaksi, motivoivaksi ja innostavaksi tapahtumaksi ja se päätettiin vakiinnuttaa osaksi Turun sivistystoimen kielitiedotustyötäKutsu tapahtumaan on jatkossa aina kaikille turkulaisille kolmansille luokille.

Vasaramäen koulun joukkue Sudet pelaamassa: ”Kivaa oli!”
Innostuukohan joku näistä Puolalan musiikkiluokkalaisista valitsemaan A2-kielen?

Helmikuussa 2021 kaikilla turkulaisilla kolmosluokkalaisilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua kieliin sekä kaupungin A2-kielitarjontaan toiminnallisesti osallistumalla Kielikarnevaaliin.  Koronapandemian takia ei voitu järjestää perinteiseksi muodostunutta live-tapahtumaa Kupittaan urheiluhallissa, vaan tapahtuma toteutettiin etäversiona Seppo-pelialustalla. Kielikarnevaali- pelissä oppilaat tutustuivat eri kieliin 34 hengen joukkueissa omalla koulullaan yhden oppitunnin ajan. Joukkueet pelasivat yhteisellä laitteella omassa luokassa tai muussa koulun tilassa. Kouluille tarjottiin valittavaksi kolme eri peliaikaa. Lähes 800 turkulaista kolmasluokkalaista tutustui eri kieliin ja kulttuureihin. Eri kielten toiminnalliset tehtävät innostivat oppilaita ja Kielikarnevaali-pelistä saatiin hyvää palautetta myös opettajilta.

Puolalan koulun saksan ja venäjän ekspertit tuomaroimassa Seppo-peliä
Luostarivuoren koulun tuomarit juhlivat tapahtuman päätyttyä.

Pelin tuomareina toimivat 8. luokan oppilaat Luostarivuoren ja Puolalan koulun kieliluokilta. Yläkoululaiset selvästi nauttivat kunniatehtävästään, sillä he olivat itse alakoululaisina osallistuneet Kielikarnevaaliin. Peliä ja tuomarointia olivat etäohjaamassa kolme opettajaa: Anne Lindholm, Sanna Sova ja Pikke Syrjä-Väisänen 

 

 

Kielikarnevaali toteutetaan jatkossa aina tammi-helmikuussa ennen A2 –kielten valintoja. Perinteisen Kupittaan urheiluhallin Kielikarnevaali-tapahtuman rinnalla tarjotaan mahdollisesti vaihtoehtoisena etänä toteutettavaa peliä. Näin myös hankalien kulkuyhteyksien päässä olevilla kouluilla on mahdollista osallistua tapahtumaan ja tutustua kielivalikoimaan. 

Vuoden 2021 peli löytyy SEPPO-pelikirjastosta nimellä Kielikarnevaali 2021.  

 

KARNEVAALI on yhteinen  – Yhteistyökumppanina Turun yliopisto ja moni muu  

Kielikarnevaalin yhtenä ydinajatuksena on alusta lähtien ollut pelillisyyden ja toiminnallisuuden lisäksi yhteistyö. Yhteistyö oppilaiden välillä karnevaalipäivänä, mutta myös laajemmin yhteistyö koulumaailman ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Tapahtumaan on haluttu koulun ulkopuolisia toimijoita tuomaan kieliä ja kulttuureita esille monipuolisesti ja samalla myös herättelemään oppijoita siihen, mihin kaikkeen koulun ulkopuolella kieliä tarvitseekaan. Yhteistyökumppaneiksi on vuosien aikana jo vakiintunut eri kieliyhdistykset kuten Goethe-instituutti, Svenska nu ja Suomi-Venäjä-Seura. Lisäksi vuosittain on keksitty kutsua mukaan myös mm. vaihto-oppilasjärjestöjä, tanssiopetusta vieraalla kielellä ja monia muita. Yhteistyö on ollut todella sujuvaa ja oppilaita on suuresti motivoinut tehtäväpisteet, joissa saa käyttää vierasta kieltä esimerkiksi natiivipuhujan kanssa. 

Kielikarnevaalien suunnittelun ja toteutuksen keskeisenä yhteistyökumppanina on ensimmäisestä, vuonna 2017 toteutetusta, karnevaalista asti ollut Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kieltenopiskelijat. Kieltenopiskelijat ovat päässeet mukaan niin toiminnan suunnitteluun kuin tapahtumien toteutukseenkin. Kieltenopiskelijoiden ensisijaisena tehtävänä on ollut 1-3 -luokkalaisten toiminnan toteutuksesta vastaaminen, toisin sanoen toiminnallisten kielipisteiden ohjaaminen oppilaille, sisältäen myös pisteiden suunnittelun ja valmistelun. Kielipisteitä on Kielikarnevaaleilla pidetty englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.  

Kielikarnevaali on mahdollistanut Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kieltenopiskelijoille tilaisuuden kokeilla opettamista ja oppilasryhmien ohjaamista. Opiskelijat ovat päässeet  kokeilemaan uusien, itse suunniteltujen toimintamallien tuomista käytäntöön. Opettamisen ja ohjaamisen lisäksi karnevaalit ovat tarjonneet opiskelijoille ainutkertaisen mahdollisuuden verkostoitua niin keskenään oppiaine- ja kielirajojen yli, kuin myös yliopiston ulkopuolistenkin toimijoiden ja alueen koulujen kanssa. 

Kielistä ja kulttuureista innostuneet vapaaehtoiset opiskelijaohjaajat ovat olleet kielten pää- ja sivuaineopiskelijoita ja  luokan- ja aineenopettajaopiskelijoita. Mukana on ollut myös muiden aineiden kielitaitoisia opiskelijoita. Opiskelijaohjaajat ovat olleet niin opintonsa vastaaloittaneita kuin kandeja ja maistereitakin. Opiskelijaohjaajilla on ollut (oppiaineesta ja laitoksesta riippuen) mahdollisuus sisällyttää Kielikarnevaaleihin osallistuminen omiin opintoihinsa. 

Kirjoittajina: Henrik Hurme, Anne Lindholm, Sanna Sova ja Pikke Syrjä-Väisänen

Järjestelytiimi: Sanna Sova (varhennetun kielenopetuksen koordinaattori), Henrik Hurme (projetityöntekijä)  ja Pikke Syrjä-Väisänen (Kielivirta koordinaattori)

 

Kielikarnevaali 2019

Mikä olisikaan selkeämpi merkki keväästä kuin Turun Kielivirran Kielikarnevaali! Karnevaali oli järjestyksessään jo kolmas!

Tänä keväänä hanke järjesti yhden karnevaalin sijaan kaksi; tällä kertaa ala- ja yläkoululaisille järjestettiin omat tapahtumat. Tänä vuonna hankkeen toiminnan piiriin kuuluvat myös Raison ja Naantalin kieliluokat.

Turun alueen kieliluokkien alakoululaisilla oli viime vuoden tapaan Kupittaan urheiluhallissa toiminnantäyteinen päivä. Aamupäivällä 1-2 -luokkalaiset tutustuivat vieraisiin kieliin Turun yliopiston kieltenopiskelijoiden johdolla. Oppilaat kiersivät opiskelijoiden pitämillä toiminnallisilla kielirasteilla ja tutustuivat mm. Bremenin soittoniekkoihin ja Peppi Pitkätossuun, opettelivat värejä venäjäksi, harjoittelivat tervehdyksiä ja numeroita ranskaksi ja testasivat englannin kielen taitojaan porttileikissä. 1-2 -luokkalaisten toiminta päättyi kielten ja luokkien kunniajuoksuun. Hallin täyttäneestä laulusta ja naurusta päätellen aamupäivän toiminta oli oppilaille mieleistä ja mukavaa – ja sehän oli tarkoituskin!

Kiitos kaikille kielirastitoimintaan osallistuneille ohjaajille sekä tietysti kielirasteilla hienosti toimineille oppilaille ja opettajille!

1-2 -luokkalaisten lähdettyä Kupittaan urheiluhallista oli 3-6 -luokkalaisten ohjelman vuoro. 3-6 -luokkien oppilaat pelasivat SEPPO-peliä monikielisissä joukkueissa. Oppilaat oli jaettu siis luokkakohtaisesti joukkueisiin, joissa oli oppilaita eri kouluista ja kieliluokilta. Urheiluhallissa oli pelin aikana melkoinen kuhina ja suhina – joukkueet pärjäsivät hienosti! Iso kiitos myös SEPPO-pelin tuomareina toimineille Topeliuksen koulun 8-9 -luokkalaisille!

Alakoulun karnevaaliin osallistui kaiken kaikkiaan yli 1 000 oppilasta, noin 50 opettajaa, 26 opiskelijaohjaajaa ja kymmenkunta natiivia, suunnitteluryhmää unohtamatta! ISO kiitos suunnitelijoille, järjestäjille sekä osallistujille, takana jälleen upea karnevaalipäivä!

Järjestelytiimin vetäjät kiittää ja kuittaa! (Sanna, Henrik ja Pikke)

Alakoulun Kielikarnevaalista on valmistunut myös videokooste.

Yläkoulun Kielikarnevaali järjestettiin vapun aattona 30.4. Työväenopiston ja Luostarivuoren koulun alueella. Oppilaat osallistuivat tapahtuman aikana 3-4 työpajaan ja he liikkuivat pajasta toiseen omina luokkinaan. Tapahtuma-aikana oppilaat pelasivat myös omissa joukkueissaan SEPPO-peliä.

Yläkoulun työpajoina oli mm. Language of Magic, Language of rythm/Rytmin kieli, Language of the dance/Tanssin kieli, Language of an image/Kuvan kieli ja Speaking without words/Kehon kieli.

Linkki yläkoulun Kielikarnevaalista tehtyyn videokoosteeseen.

Kielikarnevaali-järjestelytiimin Henrik ja hankekoordinaattori Pikke kiittävät koko hankkeen puolesta kaikkia tapahtumaan osallistuneita oppilaita ja opettajia sekä suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita!

Kiitos! Tack! Thank you! Merci! Danke! Спасибо!

ISO kiitos osallistujille, järjestäjille sekä yhteistyökumppaneille. Teimme yhdessä jälleen kerran ikimuistoisen Kielikarnevaalin!

Kielitietoisin terveisin,

Turun Kielivirta

TOMAKI-koulutus 27.02.2019

Heini Syyrilän ja Leila Sederholmin koulutus TOMAKI -Toiminnallisuus perusopetuksen matematiikan ja kielten opetuksessa 27.2.2019.

Opettajat saivat paljon käytännön ideoita oman toiminnan kehittämiseen toiminnallisemmaksi.

Kuvassa Naantalin CLIL-opettajia ja keskellä Heini Syyrilä.

Vastaava koulutus tarkoitus järjestää syksyllä 2019, jotta mahdollisimman moni etenkin yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja saisi hyviä vinkkejä miten hyödyntää kieliluokkakieltä ja toiminnallisuutta oppitunneillaan.

Teksti ja kuvat: Pikke Syrjä-Väisänen

Opintomatka Helsingissä 13.-14.02.2019

Kielivirta-hankkeen avulla Puolalan yläkoulun saksanopettaja pääsi tutustumaan Viikin normaalikoulun saksanopetukseen, vaihtamaan kokemuksia ja käytänteitä niin yläkoulun A1-saksan opetukseen, kielikokeeseen DSD I kuin myös kansainväliseen vaihtotoimintaan liittyen, sekä suunnittelemaan saksankielen opetuksen kehittämistä yhdessä kollegan kanssa.

– Jenni Lähde, Puolalan koulu

Besök i Borgå – Albert Edelfeltin koulu (12.02.2019)

Kauniina tiistaipäivänä 12.2. sain mahdollisuuden tutustua kielikylpyopetukseen Albert Edelfeltin koulussa kaksikielisessä Porvoossa.

Albert Edelfeltin koulu on yhtenäiskoulu ja siksi olikin hienoa päästä näkemään työskentelyä sekä ala- että yläkoulun luokissa.

Apulaisrehtori Nora Koskimies kutsui minut luokkaansa seuraamaan, kuinka hänen oma luokkansa 5C työsti teemaa ”ihmiskeho” piirroksin, tekstein ja valmistautumalla myös suullisiin esityksiin teemaan liittyen. Työskentely sujui hienosti pienissä ryhmissä ja pienten oppilaiden luovuus pääsi valloilleen varsinkin piirrosten osalta. Oppilaat käyttivät näppärästi ruotsin kieltä niin työskentelyssään kuin myös ohjeita pyytäessään ja saadessaan.

Kahdeksannen luokan tunnilla opiskeltiin ruotsia opettaja Laura Saarman-Töringen ohjauksessa.

Päivän kielioppiasiana oli konditionaali, johon paneuduttiin innokkaasti työskennellen.

9C ja luokanohjaajansa Sanna Vahtera opiskelivat yhteiskuntaoppia ruotsiksi.

Oppilaat etsivät jaetusta materiaalista tietoa erilaisista yritysmuodoista, ja lopuksi opettaja kokosi palaset yhteen taulukoksi kaikkien oppilaiden hyödynnettäväksi.

Yläkoulun puolella oppilaat opiskelevat reaaliaineista historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia ruotsiksi. Erona oman kouluni kielikylpyopetukseen yläkoulussa oli mm. se, että Albert Edelfeltin koulussa opiskellaan matematiikkaa luokilla 7-9 vain suomeksi. Haastattelemani oppilaat kertoivat, että he kokevat reaaliaineet hieman haastavina, koska käsitteitä ja sanastoa on noissa aineissa niin paljon. Opettaja Sanna Vahtera kertoi, että sopivia oppikirjoja on hankala löytää, ja opettaja joutuukin tekemään paljon omaa materiaalia oppitunteja varten.

Yhteiskuntaopista siirryttiin sujuvasti opiskelemaan Sanna Vahteran johdolla ruotsia ja ratkottiin tekstinymmärtämiseen liittyviä tehtäviä.

Suuri haaste myös ruotsin osalta on oppimateriaalin saatavuus. Tämä on yhteinen ongelmamme ruotsin kielikylpyopetuksessa kautta maan. Tiedoiltaan ja taidoiltaan oppilaat ovat jo varsin pitkällä ruotsin opinnoissaan, joten sopivan opetus- ja oppimateriaalin metsästys on jatkuvaa.

Talvisen tiistaivierailun päätteeksi keskustelimme vielä Noran ja Sannan kanssa arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä erityisesti kielitaidon eri osa-alueiden arviointiin liittyvistä haasteista. Lisäksi pohdimme yhdessä sitä, millainen erillinen todistus soveltuisi annettavaksi kaikille peruskoulunsa päättäville kielikylpyoppilaille.

Slogani on otettu opettajien vessan seinältä, mutta minusta se sopii meille kaikille kannustimeksi, varsinkin silloin, jos tuntuu siltä, että hommaa on liikaa ja mikään ei riitä. -Teija Jalanne

Teksti ja kuvat: Teija Jalanne

Lastenkirjallisuus tienä integraatioon-seminaari 17.-18.01.2019

Venäjän kieliluokkien opettajia osallistui 17.-18.1.2019 LiteraruS -lehden ja Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksen järjestämään seminaariin ”Lastenkirjallisuus tienä integraatioon”.

Seminaarissa oli useita luennoitsijoita mm. Pietarin, Moskovan ja Helsingin yliopistoista. Luentojen aiheina oli sekä venäläinen että käännetty lastenkirjallisuus ja käsiteltyjen teosten joukossa lastenromaaneja, -satuja ja -runoja.

Teksti ja kuva: Marja Salonen-Nikolajev, Oksana Forsberg ja Kukka-Lotta Arvaja

Puolalan koulun suomalais-venäläis luokkien kuulumisia!

Tammikuussa Puolalan koulussa järjestetyssä Uudenvuodenjuhlassa vieraili oikea Pakkasukko. He saivat niistä paljon kehuja, sekä lopuksi karkkeja Pakkasukolta.

Alakoulun oppilaat esittivät venäläisiä runoja, lauluja ja tanssin.
Runonlausuntaa.

Puolalan koulun 5. ja 6. suomalais-venäläisten luokkien oppilaat osallistuivat toiminnalliseen työpajaan. Venäjän natiivipuhujan ohjeistuksella oppilaat suorittivat erilaisia hauskoja tehtäviä, joiden tarkoituksena oli luoda hyvää ilmapiiriä, sekä kehittää kulttuuri- ja kielituntemusta.

Työpajan antia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Galina Laakso

Story Lady Maria

Story Lady Maria kertoi joulutarinoita Puolalan englannin kieliluokille 1-6 viikoilla 50 ja 51. Tämän mahdollisti Kielivirta 3.

Teksti ja kuva: Hanna Laakio

How I got my name-työpaja

Taiteilija Sibel Kantola vieraili Puolalan englannin kieliluokilla, 1-6, Topeliuksen ja Sepänkadun yksiköissä kertomassa lasten kirjastaan How I got my name, jonka innoittamina oppilaat taiteilivat eläinhahmoja ja nimikirjaimiaan.