Besök i Borgå – Albert Edelfeltin koulu (12.02.2019)

Kauniina tiistaipäivänä 12.2. sain mahdollisuuden tutustua kielikylpyopetukseen Albert Edelfeltin koulussa kaksikielisessä Porvoossa.

Albert Edelfeltin koulu on yhtenäiskoulu ja siksi olikin hienoa päästä näkemään työskentelyä sekä ala- että yläkoulun luokissa.

Apulaisrehtori Nora Koskimies kutsui minut luokkaansa seuraamaan, kuinka hänen oma luokkansa 5C työsti teemaa ”ihmiskeho” piirroksin, tekstein ja valmistautumalla myös suullisiin esityksiin teemaan liittyen. Työskentely sujui hienosti pienissä ryhmissä ja pienten oppilaiden luovuus pääsi valloilleen varsinkin piirrosten osalta. Oppilaat käyttivät näppärästi ruotsin kieltä niin työskentelyssään kuin myös ohjeita pyytäessään ja saadessaan.

Kahdeksannen luokan tunnilla opiskeltiin ruotsia opettaja Laura Saarman-Töringen ohjauksessa.

Päivän kielioppiasiana oli konditionaali, johon paneuduttiin innokkaasti työskennellen.

9C ja luokanohjaajansa Sanna Vahtera opiskelivat yhteiskuntaoppia ruotsiksi.

Oppilaat etsivät jaetusta materiaalista tietoa erilaisista yritysmuodoista, ja lopuksi opettaja kokosi palaset yhteen taulukoksi kaikkien oppilaiden hyödynnettäväksi.

Yläkoulun puolella oppilaat opiskelevat reaaliaineista historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia ruotsiksi. Erona oman kouluni kielikylpyopetukseen yläkoulussa oli mm. se, että Albert Edelfeltin koulussa opiskellaan matematiikkaa luokilla 7-9 vain suomeksi. Haastattelemani oppilaat kertoivat, että he kokevat reaaliaineet hieman haastavina, koska käsitteitä ja sanastoa on noissa aineissa niin paljon. Opettaja Sanna Vahtera kertoi, että sopivia oppikirjoja on hankala löytää, ja opettaja joutuukin tekemään paljon omaa materiaalia oppitunteja varten.

Yhteiskuntaopista siirryttiin sujuvasti opiskelemaan Sanna Vahteran johdolla ruotsia ja ratkottiin tekstinymmärtämiseen liittyviä tehtäviä.

Suuri haaste myös ruotsin osalta on oppimateriaalin saatavuus. Tämä on yhteinen ongelmamme ruotsin kielikylpyopetuksessa kautta maan. Tiedoiltaan ja taidoiltaan oppilaat ovat jo varsin pitkällä ruotsin opinnoissaan, joten sopivan opetus- ja oppimateriaalin metsästys on jatkuvaa.

Talvisen tiistaivierailun päätteeksi keskustelimme vielä Noran ja Sannan kanssa arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä erityisesti kielitaidon eri osa-alueiden arviointiin liittyvistä haasteista. Lisäksi pohdimme yhdessä sitä, millainen erillinen todistus soveltuisi annettavaksi kaikille peruskoulunsa päättäville kielikylpyoppilaille.

Slogani on otettu opettajien vessan seinältä, mutta minusta se sopii meille kaikille kannustimeksi, varsinkin silloin, jos tuntuu siltä, että hommaa on liikaa ja mikään ei riitä. -Teija Jalanne

Teksti ja kuvat: Teija Jalanne