På kurs i Helsingfors – Testauksesta täsmähoitoon

Ett glatt språklärargäng från Åbo åkte på kurs till Helsingfors 28.10.2016. Vi var förväntansfulla inför kursen som den fantastiske pedagogen och språkläraren Kari Moilanen skulle hålla om temat  Testauksesta täsmähoitoon  – käytännön apua vieraiden kielten oppimisvaikeuksiin i HERO.

Under dagens lopp fick vi massor av konkreta exempel på olika sätt att utföra test. Enligt Moilanen är idén bakom testningen att få en uppfattning om elevens problem inom språkinlärningens olika delområden och att se ”under ytan” för att kunna ge rätt sorts stöd åt eleven. Det är viktigt att klargöra för eleven att testen påverkar inte elevens vitsord utan är bara ett hjälpmedel för läraren.

Enligt Moilanen  innehåller ett bra testpaket följande delområden: diktamen, hörförståelse, gestaltningsuppgifter med ordklasser och meningsbyggnad, skrivuppgifter, högläsning och textförståelse. Testen skall inte poängsättas utan man skall kategorisera feltyperna och jämföra de olika testerna med varandra. Det är bra att börja testandet med diktamen.

Dagen var mycket lärorik och inspirerande. Jag tror att ganska många av oss hade följande vecka diktamen i våra klasser.

Om du blev intresserad av Moilanens tankar kan du läsa mer från hans böcker Kielinavigaattori och Yli esteiden.

Petra Salminen & Sanna Sova