Kielten uudet opetussuunitelmat – eväitä laatijoille ja toteuttajille 24.11.

Opetushallituksen järjestämässä koulutuksessa avattiin kielten opetuksen asemaa muuttuvassa kielimaisemassa sekä uuden opetussuunnitelman mukaista jatkuvaa arviointia ja tarjottiin siihen uusia työkaluja.

Aamupäivän luennoilla nostettiin esiin Euroopan Unionin ja Euroopan neuvoston rooleja kielenopetuksen kannalta. Monipuolinen kielitaito onkin listattu yhdeksi Euroopan Unionin kansalaisen avaintaidosta. Molempien toimijoiden intresseissä on kansalaisten kielitaidon kasvattaminen, vaikkakin vähän eri perustein.

Opetushallituksen sivuilta löytyy hyödyllisiä linkkejä Euroopan neuvoston sivuille, joista tukea kielenopetukseen. Lisäksi muistutettiin Euroopan Unionin Erasmus+ -rahoituksesta. Hakeekohan Turun kielivirtalaiset keväällä  avustusta opettajien täydennyskoulutukseen ulkomailla?

oph2Anu Halvari ja Pia Kola-Torvinen määrittelivät kielitaidon kehittyvän kielitaidon asteikon mukaisesti olevan: taitoa toimia vuorovaikutustilanteissa, taitoa tulkita tekstejä ja taitoa tuottaa tekstejä. Näistä ensimmäinen voidaan jakaa vielä kolmeen seuraavaan taitoalueeseen:

 1. Vuorovaikutus eri tilanteissa
 2. Viestintästrategioiden käyttö
 3. Viestinnän kulttuurinen sopivuus.

Näin ollen vuorovaikutustaitojen oppimista, opettamista ja osuutta arvioinnissa tulisi painottaa entisestään kielenopiskelussa. Puheenvuoron lopuksi todettiin, että arviointi uuden opetussuunnitelman mukaan kohdistuu oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen, muttei asenteeseen. Jäimme pohtimaan miten viimeisin on erotettavissa kolmesta ensimmäisestä.

Aamupäivän luentojen jälkeen pääsimme testaamaan Liikkuva koulun X-breikkiä. Käyttöön! Oikein mukava liikkuva välipala tunnille kuin tunnille! Matleenan blogissa tarkempi kuvaus X-breikin käytöstä opetuksessa.

Iltapäivällä Ari Huhta ja Tarja Leblay kuvasivat laajasti puheenvuoroissaan arviointia ja tarjosivat ratkaisuja jatkuvan arvioinnin toteutukseen. Alle koottuna Ari Huhtan muistilistansa jatkuvan arvioinnin avuksi. Vaikka osa neuvoista tuntuukin itsestään selviltä, voi listasta olla apua arvioinnin suunnitelmallisessa toteutuksessa.

 • Suunnittele koko lukuvuoden/kurssin arviointi etukäteen
  • keitä arvioit?
  • milloin arvioit?
  • mitä taitoja, tietoja, osaamista arvioit?
 • Tee havaintoja järjestelmällisesti tuntien aikana (ryhmätyöt, tuntityöskentely)
 • Kirjaa tarpeeksi iso osa havaintojasi ylös tunnin aikana tai sen jälkeen
 • Älä tee itse kaikkea: muista itse- ja vertaisarviointi
 • Kerää monipuolisesti näyttöä osaamisesta
  • havainnointi tunnilla
  • kotitehtävät
  • testit/kokeet
  • portfolio
  • itse- ja vertaisarviointi
 • Hyödynnä tietotekniikkaa

Opettajalle jatkuva arviointi on suunnitelmallista ja jatkuvaa tiedonkeräämistä sekä havainnointia oppimisesta ja osaamisesta. Kuitenkin palautetta oppilaalle kannattaa antaa vain yhdestä osasta arvioitavia osa-alueita kerrallaan, jotta oppilaalla on aikaa sisäistää saamansa palaute ja vähitellen hänelle syntyy käsitys omasta kielitaidosta. Päämääränä siirtyä summatiivisestä formatiiviseen ja dynaamiseen arviointiin, joka tukee oppimista.

Monimuotoisen arvioinnin päämääränä onkin:

 • parempi, tehokkaampi oppiminen
 • itsenäisempi, tietoisempi, päämäärätietoisempi, itseohjautuvampi oppiminen
 • muutos, kehittyminen oppijana, kielenkäyttäjänä, ihmisenä
 • itsenäisyys, aloitteellisuus ovat nykyajan työelämän vaatimuksia
 • arvioinnin jakautuminen ja kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti (itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmä-/parikokeet)

Tarja Leblayn puheenvuoro keskittyi oppijan itsearviointitaitoihin ja mukaili monessa edellisiä puheenvuoroja ja sen voisi tiivistää avainsanoihin:

 • formatiivinen arviointi
 • itseohjautuvuus
 • reflektointi
 • elinikäinen oppiminen
 • oppimaan oppiminen
 • vertaisarviointi
  • vertaisarviointia ja itsearviointia on opetettava oppilaille
  • vertaisarviointi kehittää itsearviointitaitoja
 • yhteisöllisyys
 • oppilaan aktiivinen rooli oppimisprosessissa

Uuden arvioinnin jalkauttamisessa kuitenkin tärkeimpänä neuvona voidaan pitää seuraavaa yksinkertaista ohjetta:

Jotta voit muuttaa arviointia, luovu jostain vanhasta tavasta ja korvaa se uudella.

ophPäivän lopuksi Katri Kuukka esitteli puheenvuorossaan siitä, miten monikielisiä luokkamme ovat ja S2-oppilaiden tarvetta erilaisiin apuvälineisiin sekä monipuoliseen tukeen erityisesti vieraan kielen tunneilla. Uutta OPSia Kuukka avasi kielitietoisuuden näkökulmasta ja muistutti, että sen myötä jokainen opettaja on kielenopettaja, ei vain kieltenopettajat vaan kaikkien aineiden opettajat. Tässä paradigman muutoksessa voivat kielenopettajat toimia tukena ja apuna omissa työyhteisöissään.

Lopuksi saimme pitkän linkkilistan monikielisyyttä käsitteleviin materiaaleihin, joka löytyy tekstimme lopusta perkaamattomana. Klikkailkaa, kun aikaa on. Ja sitähän varmasti näin loppuvuodesta on 🙂

Satu Koistinen & Anniina Kapanen

Monikielisyys kouluissa:

Kielten oppimisen tärkeydestä 18.11.2016

Kulttuuritalo 18.11.2016

Terveisiä Goethe Instituutin erittäin monipuolisesta ja myös historiallisesta seminaarista. Saksalainen kielen ja kulttuurin instituutti saattoi ensimmäisen kerran yhteen monikielisen joukon opettajia ja päättäjiä kieliosaston johtajan Ulrike Eichstädtin toimesta.

Puhujina olivat mm.

Rehtori Reinhard Roth, John F. Kennedy School Berlin

esitteli hyvin toimivaa Clil-opetuksen saksa-englanti-koulua Berliinissä. Opiskelukielenä myös moni muu maailman kieli. Huolena rehtorilla on suuresta maahanmuutosta johtuva, jatkuvasti kasvava yksityisten koulujen sektori.

Heidelbergin yliopiston vieraileva profesori, Kim Haatja, monille tuttu

Saksankielisen, ainerajat ylittävän kielenarviointi-tietokonesimultaation hanke on pitkällä ja Ulrike lupasi, että oppilaitokset saavat sen käyttöönsä:) Toimivalta ja autenttiselta näytti.

SUKOLin puh.joht Kari Jukarainen sekä OPH:n johtaja Jorma Kauppinen (myös OPS-asiantuntijana tuttu)

käyttivät asialliset, mutta huolestuneet puheenvuoronsa kielen opiskelun vähyydestä ja markkinoinnista: kouluhistorian aikana Suomessa ei ole luettu/kirjoitettu näin vähän kieliä. Katseet kohdistuvat nyt jatko-opintojen pääsykoejärjestelmän uudistamiseen ajatuksena – lisäpisteitä kielistä!

Rehtori Kari Kivinen, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Helsingin Eurooppalainen koulu sekä rehtori Thomas Dietrich Helsingin Saksalainen koulu

kertoivat koulunsa toimintaperiaatteesta. Hyvin toimivat, pitkät perinteet on kummallakin Clil-koululla. Erityisesti jäi mieleen Saksalaisen koulun liisaama, toiminnallinen älymatto, Active floor

Marie-Laurie Lions-Olivieri, kurssijohtaja Ranskan Instituutti sekä Ulrike Eichstadt, johtaja Goethe Instituutti, Finland

kertoivat mielenkiintoisissa ja maailmaa nähneissä puheenvuoroissaan sekä instituuttiensa tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista että kielten välisen yhteistyön tarpeesta. Kannattaa olla yhteydessä.

Lisäksi kuulimme:

Monikielisyys ja sen hyödyntäminen opetuksessa

Helsingin Saksan kielen laitoksella on menossa mielenkiintoinen, käytännönläheinen hanke, jossa tutkijat sekoittelevat harjoitustehtäviin eri kieliä. Esim. kuulet saksaksi yhdistä englantiin. Näet ruotsin ja englanninkieliset perhesanat, tunnista ja yhdistä saksankielisiin. Tutustuimme myös Zinnvol -peliin. Hauskaa ja aktiivista oli kaikilla.

Anna Kaisa Mustaparta eläkkeelle tammikuussa 2016

Pitkään meistä kieliluokkalaista Opetushallituksessa huolehtinut, opetusneuvos Anna Kaisa Mustaparta, on jäänyt eläkkeelle. Hänen seuraajansa CLIL- ja kielikylpyasioissa on opetusneuvos Annamari Kajasto. Joku saattaa tuntea hänet Helsingin Kielitivoli-hankkeesta.

Ulrike lupasi seminaarille jatkoa ensi vuonna.

 

Kiitos Kielivirta-hankkeelle mahdollisuudesta osallistua

Hanna Laakio ja Anni Lintuaho, Puolala