TOMAKI-koulutus 27.02.2019

Heini Syyrilän ja Leila Sederholmin koulutus TOMAKI -Toiminnallisuus perusopetuksen matematiikan ja kielten opetuksessa 27.2.2019.

Opettajat saivat paljon käytännön ideoita oman toiminnan kehittämiseen toiminnallisemmaksi.

Kuvassa Naantalin CLIL-opettajia ja keskellä Heini Syyrilä.

Vastaava koulutus tarkoitus järjestää syksyllä 2019, jotta mahdollisimman moni etenkin yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja saisi hyviä vinkkejä miten hyödyntää kieliluokkakieltä ja toiminnallisuutta oppitunneillaan.

Teksti ja kuvat: Pikke Syrjä-Väisänen

Opintomatka Helsingissä 13.-14.02.2019

Kielivirta-hankkeen avulla Puolalan yläkoulun saksanopettaja pääsi tutustumaan Viikin normaalikoulun saksanopetukseen, vaihtamaan kokemuksia ja käytänteitä niin yläkoulun A1-saksan opetukseen, kielikokeeseen DSD I kuin myös kansainväliseen vaihtotoimintaan liittyen, sekä suunnittelemaan saksankielen opetuksen kehittämistä yhdessä kollegan kanssa.

– Jenni Lähde, Puolalan koulu

Besök i Borgå – Albert Edelfeltin koulu (12.02.2019)

Kauniina tiistaipäivänä 12.2. sain mahdollisuuden tutustua kielikylpyopetukseen Albert Edelfeltin koulussa kaksikielisessä Porvoossa.

Albert Edelfeltin koulu on yhtenäiskoulu ja siksi olikin hienoa päästä näkemään työskentelyä sekä ala- että yläkoulun luokissa.

Apulaisrehtori Nora Koskimies kutsui minut luokkaansa seuraamaan, kuinka hänen oma luokkansa 5C työsti teemaa ”ihmiskeho” piirroksin, tekstein ja valmistautumalla myös suullisiin esityksiin teemaan liittyen. Työskentely sujui hienosti pienissä ryhmissä ja pienten oppilaiden luovuus pääsi valloilleen varsinkin piirrosten osalta. Oppilaat käyttivät näppärästi ruotsin kieltä niin työskentelyssään kuin myös ohjeita pyytäessään ja saadessaan.

Kahdeksannen luokan tunnilla opiskeltiin ruotsia opettaja Laura Saarman-Töringen ohjauksessa.

Päivän kielioppiasiana oli konditionaali, johon paneuduttiin innokkaasti työskennellen.

9C ja luokanohjaajansa Sanna Vahtera opiskelivat yhteiskuntaoppia ruotsiksi.

Oppilaat etsivät jaetusta materiaalista tietoa erilaisista yritysmuodoista, ja lopuksi opettaja kokosi palaset yhteen taulukoksi kaikkien oppilaiden hyödynnettäväksi.

Yläkoulun puolella oppilaat opiskelevat reaaliaineista historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia ruotsiksi. Erona oman kouluni kielikylpyopetukseen yläkoulussa oli mm. se, että Albert Edelfeltin koulussa opiskellaan matematiikkaa luokilla 7-9 vain suomeksi. Haastattelemani oppilaat kertoivat, että he kokevat reaaliaineet hieman haastavina, koska käsitteitä ja sanastoa on noissa aineissa niin paljon. Opettaja Sanna Vahtera kertoi, että sopivia oppikirjoja on hankala löytää, ja opettaja joutuukin tekemään paljon omaa materiaalia oppitunteja varten.

Yhteiskuntaopista siirryttiin sujuvasti opiskelemaan Sanna Vahteran johdolla ruotsia ja ratkottiin tekstinymmärtämiseen liittyviä tehtäviä.

Suuri haaste myös ruotsin osalta on oppimateriaalin saatavuus. Tämä on yhteinen ongelmamme ruotsin kielikylpyopetuksessa kautta maan. Tiedoiltaan ja taidoiltaan oppilaat ovat jo varsin pitkällä ruotsin opinnoissaan, joten sopivan opetus- ja oppimateriaalin metsästys on jatkuvaa.

Talvisen tiistaivierailun päätteeksi keskustelimme vielä Noran ja Sannan kanssa arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä erityisesti kielitaidon eri osa-alueiden arviointiin liittyvistä haasteista. Lisäksi pohdimme yhdessä sitä, millainen erillinen todistus soveltuisi annettavaksi kaikille peruskoulunsa päättäville kielikylpyoppilaille.

Slogani on otettu opettajien vessan seinältä, mutta minusta se sopii meille kaikille kannustimeksi, varsinkin silloin, jos tuntuu siltä, että hommaa on liikaa ja mikään ei riitä. -Teija Jalanne

Teksti ja kuvat: Teija Jalanne

Lastenkirjallisuus tienä integraatioon-seminaari 17.-18.01.2019

Venäjän kieliluokkien opettajia osallistui 17.-18.1.2019 LiteraruS -lehden ja Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksen järjestämään seminaariin ”Lastenkirjallisuus tienä integraatioon”.

Seminaarissa oli useita luennoitsijoita mm. Pietarin, Moskovan ja Helsingin yliopistoista. Luentojen aiheina oli sekä venäläinen että käännetty lastenkirjallisuus ja käsiteltyjen teosten joukossa lastenromaaneja, -satuja ja -runoja.

Teksti ja kuva: Marja Salonen-Nikolajev, Oksana Forsberg ja Kukka-Lotta Arvaja

Puolalan koulun suomalais-venäläis luokkien kuulumisia!

Tammikuussa Puolalan koulussa järjestetyssä Uudenvuodenjuhlassa vieraili oikea Pakkasukko. He saivat niistä paljon kehuja, sekä lopuksi karkkeja Pakkasukolta.

Alakoulun oppilaat esittivät venäläisiä runoja, lauluja ja tanssin.
Runonlausuntaa.

Puolalan koulun 5. ja 6. suomalais-venäläisten luokkien oppilaat osallistuivat toiminnalliseen työpajaan. Venäjän natiivipuhujan ohjeistuksella oppilaat suorittivat erilaisia hauskoja tehtäviä, joiden tarkoituksena oli luoda hyvää ilmapiiriä, sekä kehittää kulttuuri- ja kielituntemusta.

Työpajan antia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Galina Laakso

Story Lady Maria

Story Lady Maria kertoi joulutarinoita Puolalan englannin kieliluokille 1-6 viikoilla 50 ja 51. Tämän mahdollisti Kielivirta 3.

Teksti ja kuva: Hanna Laakio