Koonti kielikohtaisista työpajoista 14.3.2018

Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari 13.-14.3.2018 @Datacity

Seminaarin toinen päivä; paljon uutta asiaa takana, paljon uutta edessä.

Keskiviikkoaamupäivän yhteisen osion jälkeen seminaariosallistujat jakautuivat kielikohtaisiin työpajoihin. Nämä työpajat tarjosivat osallistujille mahdollisuuden verkostoitua samalla kielellä opettavien opettajien kanssa ja jakaa kokemuksiaan ja käytänteitään. Kielikohtaisia työpajoja oli viisi; kolme englannin kielen työpajaa, ruotsi-kielikylpy -työpaja sekä monikielinen, ranska, saksa, venäjä -työpaja.

Työpajakeskustelun pohjaksi annettiin seuraavat kysymykset:

1. Osallistujien ja koulujen lyhyt esittely

2. Millaiset ovat kaksikielisen opetuksen käytännön järjestelyt? (natiiviopettajat, mahdolliset kielenelävöittäjät, muu lisäresurssi, muu)

3. Miten kaksikielinen opetus toteutuu yläkoulussa?

4. Miten yksityiskohtainen on linjojenne kaksikielisen opetuksen kuvaus koulukohtaisessa OPSissa?

5. Mitkä ovat koulunne kaksikielisen opetuksen vahvuudet ja heikkoudet?

6. Millaista tukea ja yhteistyötä kaipaat valtakunnalliselta verkostolta?

7. Onko linjallanne jo olemassa olevaa materiaalia muille jaettavaksi? Mistä ne löytyvät? (arviointi, opetus, monialaiset, valinnaisaineet, käytänteet, muuta)

8. Miten koulussanne arvioidaan kohdekielen osaamista 9. luokan päätteeksi? Entä muulloin?

Työpajoissa käytettiin Padlet-työseiniä, jonne työpajan puheenjohtajat sekä osallistujat pystyivät kirjoittamaan ja kommentoimaan omia mietteitään ja jakamaan kokemuksia.

Alla linkit työpajojen koontiseiniin. Pääset katsomaan työpajan koontiseinää klikkaamalla työpajaa.

englanti 1 – pajan puheenjohtajana Tuija Niemi @Prikka

englanti 2 – pajan puheenjohtajana Päivi Pelli-Kouvo @Tuuki

englanti 3 – pajan puheenjohtajana Miika Katajamäki @Immostamo

ruotsi – kielikylpy – pajan puheenjohtajana Petra Salminen @Auditorio

ranska, saksa, venäjä – pajan puheenjohtajana Anni Lintuaho @Piletti

 

Seminaariterveisin,

Seminaaritoimisto

 

Kaksikielisen opetuksen arviointi – työpaja 13.3.2018

Kaksikielisen opetuksen verkostoseminaari 13.-14.3.2018 @Datacity

Opetushallituksen opetusneuvos Annamari Kajasto ohjasi tiistaina seminaarin  työpajan Kaksikielisen opetuksen arviointi. Työpaja soveltui kaikkien asteiden opettajille ja ohjaajille.

Alla kuvat työpajan muistiinpanoista ja tuotoksista.

       

Seminaariterveisin,

Seminaaritoimisto