Kielikarnevaali 2019

Mikä olisikaan selkeämpi merkki keväästä kuin Turun Kielivirran Kielikarnevaali! Karnevaali oli järjestyksessään jo kolmas!

Tänä keväänä hanke järjesti yhden karnevaalin sijaan kaksi; tällä kertaa ala- ja yläkoululaisille järjestettiin omat tapahtumat. Tänä vuonna hankkeen toiminnan piiriin kuuluvat myös Raison ja Naantalin kieliluokat.

Turun alueen kieliluokkien alakoululaisilla oli viime vuoden tapaan Kupittaan urheiluhallissa toiminnantäyteinen päivä. Aamupäivällä 1-2 -luokkalaiset tutustuivat vieraisiin kieliin Turun yliopiston kieltenopiskelijoiden johdolla. Oppilaat kiersivät opiskelijoiden pitämillä toiminnallisilla kielirasteilla ja tutustuivat mm. Bremenin soittoniekkoihin ja Peppi Pitkätossuun, opettelivat värejä venäjäksi, harjoittelivat tervehdyksiä ja numeroita ranskaksi ja testasivat englannin kielen taitojaan porttileikissä. 1-2 -luokkalaisten toiminta päättyi kielten ja luokkien kunniajuoksuun. Hallin täyttäneestä laulusta ja naurusta päätellen aamupäivän toiminta oli oppilaille mieleistä ja mukavaa – ja sehän oli tarkoituskin!

Kiitos kaikille kielirastitoimintaan osallistuneille ohjaajille sekä tietysti kielirasteilla hienosti toimineille oppilaille ja opettajille!

1-2 -luokkalaisten lähdettyä Kupittaan urheiluhallista oli 3-6 -luokkalaisten ohjelman vuoro. 3-6 -luokkien oppilaat pelasivat SEPPO-peliä monikielisissä joukkueissa. Oppilaat oli jaettu siis luokkakohtaisesti joukkueisiin, joissa oli oppilaita eri kouluista ja kieliluokilta. Urheiluhallissa oli pelin aikana melkoinen kuhina ja suhina – joukkueet pärjäsivät hienosti! Iso kiitos myös SEPPO-pelin tuomareina toimineille Topeliuksen koulun 8-9 -luokkalaisille!

Alakoulun karnevaaliin osallistui kaiken kaikkiaan yli 1 000 oppilasta, noin 50 opettajaa, 26 opiskelijaohjaajaa ja kymmenkunta natiivia, suunnitteluryhmää unohtamatta! ISO kiitos suunnitelijoille, järjestäjille sekä osallistujille, takana jälleen upea karnevaalipäivä!

Järjestelytiimin vetäjät kiittää ja kuittaa! (Sanna, Henrik ja Pikke)

Alakoulun Kielikarnevaalista on valmistunut myös videokooste.

Yläkoulun Kielikarnevaali järjestettiin vapun aattona 30.4. Työväenopiston ja Luostarivuoren koulun alueella. Oppilaat osallistuivat tapahtuman aikana 3-4 työpajaan ja he liikkuivat pajasta toiseen omina luokkinaan. Tapahtuma-aikana oppilaat pelasivat myös omissa joukkueissaan SEPPO-peliä.

Yläkoulun työpajoina oli mm. Language of Magic, Language of rythm/Rytmin kieli, Language of the dance/Tanssin kieli, Language of an image/Kuvan kieli ja Speaking without words/Kehon kieli.

Linkki yläkoulun Kielikarnevaalista tehtyyn videokoosteeseen.

Kielikarnevaali-järjestelytiimin Henrik ja hankekoordinaattori Pikke kiittävät koko hankkeen puolesta kaikkia tapahtumaan osallistuneita oppilaita ja opettajia sekä suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita!

Kiitos! Tack! Thank you! Merci! Danke! Спасибо!

ISO kiitos osallistujille, järjestäjille sekä yhteistyökumppaneille. Teimme yhdessä jälleen kerran ikimuistoisen Kielikarnevaalin!

Kielitietoisin terveisin,

Turun Kielivirta

TOMAKI-koulutus 27.02.2019

Heini Syyrilän ja Leila Sederholmin koulutus TOMAKI -Toiminnallisuus perusopetuksen matematiikan ja kielten opetuksessa 27.2.2019.

Opettajat saivat paljon käytännön ideoita oman toiminnan kehittämiseen toiminnallisemmaksi.

Kuvassa Naantalin CLIL-opettajia ja keskellä Heini Syyrilä.

Vastaava koulutus tarkoitus järjestää syksyllä 2019, jotta mahdollisimman moni etenkin yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja saisi hyviä vinkkejä miten hyödyntää kieliluokkakieltä ja toiminnallisuutta oppitunneillaan.

Teksti ja kuvat: Pikke Syrjä-Väisänen

Opintomatka Helsingissä 13.-14.02.2019

Kielivirta-hankkeen avulla Puolalan yläkoulun saksanopettaja pääsi tutustumaan Viikin normaalikoulun saksanopetukseen, vaihtamaan kokemuksia ja käytänteitä niin yläkoulun A1-saksan opetukseen, kielikokeeseen DSD I kuin myös kansainväliseen vaihtotoimintaan liittyen, sekä suunnittelemaan saksankielen opetuksen kehittämistä yhdessä kollegan kanssa.

– Jenni Lähde, Puolalan koulu

Besök i Borgå – Albert Edelfeltin koulu (12.02.2019)

Kauniina tiistaipäivänä 12.2. sain mahdollisuuden tutustua kielikylpyopetukseen Albert Edelfeltin koulussa kaksikielisessä Porvoossa.

Albert Edelfeltin koulu on yhtenäiskoulu ja siksi olikin hienoa päästä näkemään työskentelyä sekä ala- että yläkoulun luokissa.

Apulaisrehtori Nora Koskimies kutsui minut luokkaansa seuraamaan, kuinka hänen oma luokkansa 5C työsti teemaa ”ihmiskeho” piirroksin, tekstein ja valmistautumalla myös suullisiin esityksiin teemaan liittyen. Työskentely sujui hienosti pienissä ryhmissä ja pienten oppilaiden luovuus pääsi valloilleen varsinkin piirrosten osalta. Oppilaat käyttivät näppärästi ruotsin kieltä niin työskentelyssään kuin myös ohjeita pyytäessään ja saadessaan.

Kahdeksannen luokan tunnilla opiskeltiin ruotsia opettaja Laura Saarman-Töringen ohjauksessa.

Päivän kielioppiasiana oli konditionaali, johon paneuduttiin innokkaasti työskennellen.

9C ja luokanohjaajansa Sanna Vahtera opiskelivat yhteiskuntaoppia ruotsiksi.

Oppilaat etsivät jaetusta materiaalista tietoa erilaisista yritysmuodoista, ja lopuksi opettaja kokosi palaset yhteen taulukoksi kaikkien oppilaiden hyödynnettäväksi.

Yläkoulun puolella oppilaat opiskelevat reaaliaineista historiaa, uskontoa ja yhteiskuntaoppia ruotsiksi. Erona oman kouluni kielikylpyopetukseen yläkoulussa oli mm. se, että Albert Edelfeltin koulussa opiskellaan matematiikkaa luokilla 7-9 vain suomeksi. Haastattelemani oppilaat kertoivat, että he kokevat reaaliaineet hieman haastavina, koska käsitteitä ja sanastoa on noissa aineissa niin paljon. Opettaja Sanna Vahtera kertoi, että sopivia oppikirjoja on hankala löytää, ja opettaja joutuukin tekemään paljon omaa materiaalia oppitunteja varten.

Yhteiskuntaopista siirryttiin sujuvasti opiskelemaan Sanna Vahteran johdolla ruotsia ja ratkottiin tekstinymmärtämiseen liittyviä tehtäviä.

Suuri haaste myös ruotsin osalta on oppimateriaalin saatavuus. Tämä on yhteinen ongelmamme ruotsin kielikylpyopetuksessa kautta maan. Tiedoiltaan ja taidoiltaan oppilaat ovat jo varsin pitkällä ruotsin opinnoissaan, joten sopivan opetus- ja oppimateriaalin metsästys on jatkuvaa.

Talvisen tiistaivierailun päätteeksi keskustelimme vielä Noran ja Sannan kanssa arviointiin liittyvistä kysymyksistä sekä erityisesti kielitaidon eri osa-alueiden arviointiin liittyvistä haasteista. Lisäksi pohdimme yhdessä sitä, millainen erillinen todistus soveltuisi annettavaksi kaikille peruskoulunsa päättäville kielikylpyoppilaille.

Slogani on otettu opettajien vessan seinältä, mutta minusta se sopii meille kaikille kannustimeksi, varsinkin silloin, jos tuntuu siltä, että hommaa on liikaa ja mikään ei riitä. -Teija Jalanne

Teksti ja kuvat: Teija Jalanne

Lastenkirjallisuus tienä integraatioon-seminaari 17.-18.01.2019

Venäjän kieliluokkien opettajia osallistui 17.-18.1.2019 LiteraruS -lehden ja Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksen järjestämään seminaariin ”Lastenkirjallisuus tienä integraatioon”.

Seminaarissa oli useita luennoitsijoita mm. Pietarin, Moskovan ja Helsingin yliopistoista. Luentojen aiheina oli sekä venäläinen että käännetty lastenkirjallisuus ja käsiteltyjen teosten joukossa lastenromaaneja, -satuja ja -runoja.

Teksti ja kuva: Marja Salonen-Nikolajev, Oksana Forsberg ja Kukka-Lotta Arvaja

Puolalan koulun suomalais-venäläis luokkien kuulumisia!

Tammikuussa Puolalan koulussa järjestetyssä Uudenvuodenjuhlassa vieraili oikea Pakkasukko. He saivat niistä paljon kehuja, sekä lopuksi karkkeja Pakkasukolta.

Alakoulun oppilaat esittivät venäläisiä runoja, lauluja ja tanssin.
Runonlausuntaa.

Puolalan koulun 5. ja 6. suomalais-venäläisten luokkien oppilaat osallistuivat toiminnalliseen työpajaan. Venäjän natiivipuhujan ohjeistuksella oppilaat suorittivat erilaisia hauskoja tehtäviä, joiden tarkoituksena oli luoda hyvää ilmapiiriä, sekä kehittää kulttuuri- ja kielituntemusta.

Työpajan antia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Galina Laakso

Story Lady Maria

Story Lady Maria kertoi joulutarinoita Puolalan englannin kieliluokille 1-6 viikoilla 50 ja 51. Tämän mahdollisti Kielivirta 3.

Teksti ja kuva: Hanna Laakio

Kielikarnevaali 17.04.2018

Turun Kielivirta järjesti tiistaina 17.4. Kupittaan urheiluhallissa järjestyksessä jo toisen Kielikarnevaalin. Tapahtumaan osallistui yhteensä yli 1 000 oppilasta ja opettajaa Turun kieliluokista sekä useita yhteistyökumppaneita ja -toimijoita.

Kielikarnevaali II järjestelyt alkoivat toimijoiden mielissä miltei jo heti viime vuoden karnevaalien jälkeen ja alkuvuonna 2018 Kielikarnevaalien suunnittelu olikin jo hyvässä mallissa. Kiitos kaikki suunnitteluun osallistuneet!

Päivä alkoi tiistaina klo 9 1-2 -luokkalaisten kielipisteiden merkeissä. Oppilaat pääsivät tutustumaan englannin, ruotsin, saksan, venäjän, ranskan ja espanjan kieliin erilaisten kielipisteiden merkeissä. Kielipisteillä tutustuttiin mm. eläinten nimiin ranskaksi, numeroihin espanjaksi ja kehonosiin englanniksi. Myös Svenska på stan -maskotti Svenni vieraili Karnevaaleilla aamupäivän aikana.

1-2 -luokkalaisten lähdettyä takaisin omiin kouluihinsa ja 3-6 -luokkalaisten saavuttua paikalle, oli vuorossa SEPPO-peli. Oppilaat jaettiin ensin luokka-asteittain ja etsivät ennalta muodostettujen ryhmiensä jäsenet ja sitten olikin pelin vuoro! Peli sujui hyvin ja oppilaat olivat hienosti mukana! SEPPO-pelissä oli mukana myös Kielikarnevaalin yhteistyökumppaneita, iso kiitos teille! Pelin voittajille ilmoitetaan myöhemmin.

SEPPO-pelailun jälkeen alkoi 7-8 -luokkalaisille järjestetyt Kielimessut. Kielimessuilla oli esittelemässä omaa toimintaansa mm. AFS, Explorius, Goethe-institut, Ranskan instituutti, STS, UP Global, Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä YFU. Oppilaat vastasivat ryhmittäin erilaisiin kysymyksiin erilliselle vastauslomakkeelle liittyen yhteistyökumppanien toimintaan. Reynier Gomez liikutti oppilaita Kielimessujen ajan kuubalaisten tanssien parissa. Kysymyksiin vastanneiden ja lomakkeiden palauttaneiden kesken arvomme voittajaryhmän. Arpavoittajille ilmoitetaan myöhemmin.

Kielikarnevaali II onnistui toimijoiden näkökulmasta sujuvasti ja hyvin, toivottavasti myös osallistujien, toimijoiden ja yhteistyökumppaneidenkin osalta. Kielikarnevaalien suunnittelutiimi toivottaa myös kaikki ensi vuoden tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta tervetulleiksi mukaan luovaan ja iloiseen tiimiimme!

Kielikarnevaalien järjestäminen vaati useita työtunteja, (muutamia) valvottuja öitä sekä paljon sähköpostittelua ja puhelinkeskusteluita. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus antoi kuitenkin samaan aikaan paljon iloa, uuden oppimista ja vanhan soveltamista, yhteistyötyöskentelyä sekä yhdessäoloa!

Iso kiitos Kielikarnevaali II osallistuneille oppilaille, opettajille, yhteistyökumppaneille ja koko suunnittelutiimille!

Kielikarnevaaliterveisin,

Henrik Hurme, Turun Kielivirta