Eläinlasten rauhametsä

Eläinlasten rauhametsä on uusi Hyvän mielen taitomerkki ® -opetuskokonaisuus, Mieli ry.n kehittämä digitaalinen materiaali varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen käyttöön.

Materiaalissa tutustutaan sadun eläinhahmoihin ja harjoitellaan eläinlasten avustuksella arjen taitoja, itsetuntoa ja vahvuuksia, turva-, tunne- ja kaveritaitoja sekä selviytymistaitoja. Digitaaliseen sadun maailmaan pohjautuvassa materiaalissa jokaisella eläinhahmolla on oma mielenterveystaitonsa. Alkunäkymästä pääsee helposti siirtymään valittuun osa-alueeseen. Eläinlasten puheet on äänitetty lasten puhumina, joten niihin on helppo samaistua.

Ennen kun otat materiaalin käyttöön ryhmässäsi, tutustu ammattilaisen materiaaliin jossa käydään läpi kaikki opetusalustan toiminnot ja kerrotaan myös lisävinkkejä.