Ilmaisun monet muodot

Kielten rikas maailmaTutkin ja toimin ympäristössäniKasvan, liikun ja kehityn
Ilmaisun monet muodot – Minä ja meidän yhteisömme

Tunnetaidot

Musiikkikasvatus:
Taidekasvatus: