TERVETULOA PIKKUVÄEN TAIDEPOLULLE!

Pikkuväen taidepolku on Turun kaupungin esiopetuksen oma kulttuurikasvatussuunnitelma, joka muodostaa suoran jatkumon perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaan, Elämyspolkuun. Pikkuväen taidepolku toimii ammattilaisten työkaluna kulttuuri- sekä taidetoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Sen avulla taide- ja kulttuurikokemukset, sekä niiden tarjoama hyvinvointi, ovat paremmin kaikkien esiopetusikäisten turkulaisten saavutettavissa ja tukevat näin yhdenvertaisuuden periaatteita. Pikkuväen taidepolulla ovat mukana Turun kaupunginkirjasto,  Turun filharmoninen orkesteri, Turun museokeskus, Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto ja Turun Kaupunginteatteri. Turun kaupungin varhaiskasvatus kustantaa esiopetusvuoden aikana puiteostosopimuksella yhden teatterivierailun, yhden konserttivierailun ja yhden opastetun museovierailun. Puiteostotilaus tulee olla mukana vierailulla ja opettaja saa sen päiväkodinjohtajalta.

Turussa esiopetuksella on hyvät mahdollisuudet hyödyntää monipuolisesti myös muiden toimijoiden tarjoamia oppimisympäristöjä. Turun rikas historia ja paikallisten toimijoiden, museoiden ja muiden kulttuuri- ja liikuntalaitosten tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet otetaan tämän Pikkuväen taidepolun avulla osaksi esiopetuksen oppimisympäristöä. Oppimista tapahtuu kaikkialla ja opetussuunnitelmaa on mahdollista toteuttaa myös varhaiskasvatusyksikön ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa. (Turun Esiops 2023, 13.)

Pikkuväen taidepolun tarjoamat sisällöt tukevat laaja-alaista osaamista ja oppimisen alueita yhteistyössä Turun kaupungin kulttuurin palvelukokonaisuuden, sekä lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden kanssa. Sivustoa on ollut mukana työstämässä ja kehittämässä myös varhaiskasvatuksen opettaja Essi Eteläkoski osana Kulttuurihyvinvoinnin YAMK -opinnäytetyötään.

Eri välilehdiltä löytyvät tiedot eri yhteistyötahojen kulttuuri- ja taidetarjonnasta. Osiosta Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille löytyvät varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa tukevat sisällöt, sekä tietoa kulttuuritoiminnan ja vierailujen suunnittelun tueksi. Tekstissä, sekä kuvissa viitataan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2022) käyttämällä lyhennettä Vasu 2022 ja Turun kaupungin Esiopetussuunnitelmaan (2023) käyttämällä lyhennettä Turun Esiops 2023.

Pikkuväen taidepolun tavoitteena on, että jokainen lapsi pääsee esiopetusvuoden aikana tutustumaan vähintään kahteen paikalliseen kulttuurilaitokseen (Turun Esiops 2023, 13).

Kutkuttavia kulttuurihetkiä Pikkuväen taidepolun äärellä!

Turku