Minä ja meidän yhteisömme

3-4 -vuotiaat

Yhteisökasvatus
  • Aamukokoontuminen ja päivän kulku (esim. Note -sovelluksella)
  • Google earth – maailman kartta, tutki lähiympäristö tai tutustu maailmaan
  • Virtuaalimuseokierrokset – tutustu eri museoihin virtuaalikierroksella (lasitaidemuseot, luonnontieteen museo yms.)
  • Opetusvideot – Reissukissa Katti Matikaiselta erilaisista tärkeistä ympäristöön liittyvistä havainnoista
  • Kip -miehistö käsittelee huolia – tehtäviä huolien ja pelkojen käsittelyyn, turvallisuudentunteen palauttamiseen, 16 eri kielellä
Kehontuntemus
kehontuntemus, laulut & tarinat
hygieniakasvatus
KAVERITAIDOT: