Minä ja meidän yhteisömme

3-4 -vuotiaat

Yhteisökasvatus:
Kehontuntemus:
Tunnetaitoharjoitteet: