Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kielten rikas maailma – Tutkin ja toimin ympäristössäni – Kasvan, liikun ja kehityn
Ilmaisun monet muodotMinä ja meidän yhteisömme

Tunnetaidot

Matemaattiset käsitteet:
Luontotietoutta:
Ongelmanratkaisutehtävät:
Kello ja aika:
Tiedekasvatus: