Tutkin ja toimin ympäristössäni

5-6 -vuotiaat

 Matemaattiset Note-tehtävät (lataa tietokoneellesi, avaa Note 3 -ohjelmalla)

Numerot / Lukujono
Laskeminen
Arpakuutiot / nopea laskutaito / laskuapurit
Muut matemaattiset harjoitukset
Ympäristötietoutta
eläintietoutta
Luontotietoutta videoiden muodossa
kierrätys
Ongelmanratkaisutehtävät
Kello ja aika
Tiedekasvatus