Alle 3-vuotiaat

Kielten rikas maailma

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Kasvan, liikun ja kehityn

Ilmaisun monet muodot

Minä ja meidän yhteisömme

  • Omien kuvien katselu/perhekuvat vaikka iPadillä (AppleTV:n kautta) peilattuna
  • Ryhmästä otettujen videoiden katselu