Alle 3-vuotiaat

Kielten rikas maailma
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Kasvan, liikun ja kehityn
Ilmaisun monet muodot
Minä ja meidän yhteisömme
  • Omien kuvien katselu/perhekuvat vaikka iPadillä (AppleTV:n kautta) peilattuna
  • Ryhmästä otettujen videoiden katselu