Esiopetusikäiset

Kielten rikas maailma:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: 

 

Kasvan, liikun ja kehityn:

Ilmaisun monet muodot:

Minä ja meidän yhteisömme: