Kielten rikas maailma

Kielten rikas maailma – Tutkin ja toimin ympäristössäniKasvan, liikun ja kehityn
Ilmaisun monet muodotMinä ja meidän yhteisömme

Tunnetaidot

Kirjaimet ja sanat:
Suu-ja kielijumppaa:
Sadut ja tarinat: