Samarbete med hemmen

Ett gott samarbete och ömsesidig respekt i relationen hem och skola är mycket viktigt med tanke på elevens allsidiga utveckling. Vi strävar efter att hålla en öppen kontakt genom att informera, diskutera, planera, fråga och utbyta tankar. Kontakt förekommer på många plan och på många sätt:

 • Föräldramöten
  Det första mötet hålls ca 5-6 veckor efter skolstarten och sammankallas av läraren. Under detta möte väljs klassföräldrarna, tidigare klassföräldrar informerar om klassförälderns uppgifter. Andra möten arrangeras av föräldrar.
 • Träffar mellan lärare och klassföräldrar
  Sådana kan ordnas före eller efter det första föräldramötet, eller vid behov.
 • Barn-föräldraträffar
 • Stormöten.
 • Skriftligt, per telefon, Wilma eller e-post (läraren och föräldrar kommer överens om bästa sättet för kontakten)
  – kontakthäfte
  – veckobrev i vissa lägre klasser
  – informationshäfte ges till alla i början av skolåret
  – skolans hemsida
 • Personlig kontakt med läraren enligt behov
 • Utvecklingssamtal i november
 • Föräldramedverkan i undervisningen
  T.ex. deltagande i utflykter, lägerskola, klassresor, men kan även gälla annan verksamhet.
 • Föräldramedverkan i utvärderingen
  – i elevutvärderingen (utvecklingssamtalet)
  – utvärderingen av hela skolans arbete
  – ev. annan utvärdering
 • Genom att hålla ”Öppet hus”-dagar i skolan
 • En lärarrepresentant i föreningen Hem och Skolas styrelse och en representant på klassombudsmöten
 • Vid samarbete kring klubbar och eftermiddagsverksamhet

Utöver de här kontaktformerna står det alla fritt att komma med idéer om träffar eller temakvällar etc.